WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття, система і значення Особливої частини кримінального права - Реферат

Поняття, система і значення Особливої частини кримінального права - Реферат

шкоди у злочинах, передбачених статтями 185, 186, 189 та 190 КК, великого розміру у статтях 185-191 КК та особливо великого у статтях 185-187 та 189-191 КК; у примітці до ст. 200 - поняття документів на переказ; у примітці до ст. 210- поняття бюджетних коштів; у примітці до ст. 286 - транспортних засобів;
у примітці до ст. 364 - службових осіб; у примітці до ст. 368 - ви-магання хабара тощо. Подібні примітки передбачено більш ніж у ЗО статтях Особливої частини КК.
Особлива частина кримінального права, як і Загальна частина, піддається певним змінам, які обумовлюються, в першу чергу, розвитком суспільних відносин, змінами політичних, економічних та духовних умов життя, а також станом та рівнем злочинності в державі. При цьому, що цілком закономірно, положення Особливої частини зазнають значно більшої кількості змін, ніж положення Загальної частини. Особливо це мало місце в процесі радикальної зміни економічних та політичних відносин та напередодні прийняття нового КК України. Зміна норм Особливої частини, введення в неї нових складів злочинів (криміналізація), виключення відповідальності за діяння, які перестали бути суспільне небезпечними (декриміналізація), зумовлювалися прагненням законодавця більш адекватно використати можливості кримінального закону в існуючих на той час соціальних умовах, більш надійно забезпечити охорону інтересів особи, суспільства, держави. Наприклад, зміна політичного курсу та економічні перетворення в нашій державі викликали необхідність внести суттєві зміни до глави "Злочини проти держави" та глави "Господарські злочини" КК 1960 р. У зв'язку із значним поширенням злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, з'явилась необхідність детальніше регламентувати кримінальну відповідальність за такі діяння, передбачити відповідальність за різні дії з психотропними речовинами та прекурсорами. Діяльність так званих "хаккерів", тобто несанкціоноване їх втручання в роботу АС, яке, зокрема, призводить до знищення або пошкодження інформації чи носіїв інформації, цілком обґрунтовано обумовило появу у КК норм, що передбачають відповідальність за злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин, систем та комп'ютерних мереж.
Частина змін положень Особливої частини диктувалась необхідністю приведення кримінального законодавства України у відповідність до міжнародно-правових норм та принципів (наприклад, скасування інституту смертної кари).
Процес внесення змін до Особливої частини КК триває і після прийняття нового КК України. За два роки дії КК України 2001 р. його Особлива частина поповнилася двома новими статтями (статті 203', 209'), у шість статей було внесено зміни (статті 259, 296, 198, 306, 158, 401), вісім статей було прийнято у новій редакції (статті 209, 228, 333, 176, 177, 229, 316, 216), одну статтю виключено (ст. 230), а також змінена назва розділу XVI. В результаті таких змін, зокрема, посилена відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності (ст. 259), хуліганство (ст. 296);
деталізовано та посилено відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209); передбачено відповідальність за порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх вироблення (ст. 203'), умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209'); декриміналізовано порушення антимоно-польного законодавства. Водночас Загальна частина КК України 2001 р. у цей період змін не зазнала зовсім.
Значення Особливої частини кримінального права полягає, на-самперед, у тому, що в ній відповідно до принципу пиіішп сгітеп зіпе Іще (нема злочину без вказівки на це в законі) дається вичерпний перелік злочинних діянь, описуються ознаки тих суспільне небезпечних діянь, які держава визнає злочинами.
Це випливає із положення, закріпленого у ст. 2 КК, де говориться, що підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільне небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого Кримінальним кодексом. Іншими словами, для притягнення особи до кримінальної відповідальності треба встановити, що у вчиненому діянні є ознаки складу певного злочину. Наявність у діянні особи всіх ознак складу певного злочину і є, таким чином, єдиною підставою для притягнення до кримінальної відповідальності.
Особлива частина кримінального права побудована відповідно до спільних для всього кримінального права визнаних принципів, найважливішим з яких є законність. Згідно з ним ніхто не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності та засуджений, якщо він не вчинить злочин, ознаки якого вказані в Особливій частині кримінального права. У конкретних статтях Особливої частини кримінального права також знайшли своє відображення принципи гуманізму, демократизму, патріотизму, економії заходів державного примусу, відповідальності лише за конкретний злочин.
Крім того, в Особливій частині кримінальна відповідальність за конкретні злочинні діяння диференційована з урахуванням їх тяжкості, передбачено суворі покарання за тяжкі та особливо тяжкі злочини і менш суворі - за злочини невеликої та середньої тяжкості.
Поряд з Особливою частиною як сукупністю юридичних норм, що регламентують відповідальність за окремі види злочинів, розрізняють ще й Особливу частину науки кримінального права, яка становить один із її важливих і невід'ємних розділів. Наука, що досліджує Особливу частину, - це сукупність уявлень, поглядів та ідей про систему законодавчих норм, які складають Особливу частину, та про окремі злочини, що передбачені кримінальним законодавством. Предметом цієї науки є норми Особливої частини кримінального права та практика їх застосування. Ця наука спря-мована на підвищення ефективності застосування цих норм та розробку пропозицій щодо подальшого удосконалення кримінального законодавства.
Система Особливої частини кримінального права являє собою науково обґрунтоване розташування норм, які визначають відповідальність за ті чи інші злочини, за певними групами (розділами) залежно від спільності родового об'єкта, а також один відносно одного усередині кожної групи (розділу).
Іншими словами, норми Особливої частини розташовані всередині КК не довільно, а за відповідними критеріями в певному порядку, створюючи їх систему.
Критерієм формування системи Особливої частини є родовий об'єкт. Так, відносини власності є родовим об'єктом злочинів проти власності і саме тому вони об'єднані в один розділ (розділ VI). Родовим об'єктом злочинів, які включені в розділ II Особливої частини КК (вбивство,

 
 

Цікаве

Загрузка...