WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Планування розслідування і слідчі версії - Реферат

Планування розслідування і слідчі версії - Реферат

поодинокі факти (певні предмети на місці події, сліди тощо).
Класифікація версій на загальні й окремі має практичне значення. Вона вказує на необхідність всебічного дослідження як події злочину в цілому, так і окремих її обставин. Конкретний взаємозв'язок названих версій в розслідуванні може бути різноманітним залежно від обсягу і характеру даних, за яких порушується кримінальна справа. Однак завжди вони нерозривно пов'язані, як пов'язане встановлення загального і окремого в пізнанні.
Версії поділяють також на слідчі, розшукні, експертні, судові. За логічною природою всі версії однакові, але це не виключає деякої специфіки в їх функціях.
Розшукні версії припускають ймовірні місця перебування злочинця, що зник, осіб, які пропали безвісті, можливих свідків, певних об'єктів (наприклад, викраденого майна). Вони визначають напрямок дій пошукового характеру, в тому числі-оперативно-розшукних заходів.
Судові версії будуються і перевіряються під час судового розгляду. Суд, поряд з дослідженням фактичних даних за версією, визнаною розслідуванням єдино вірною, може висунути нову чи повернутися до перевірки версії, відкинутої слідчим. Такі версії визначають шляхи судового слідства, сприяючи всебічності і повноті дослідження обставин кожної справи.
Слідчі версії-це побудовані слідчим і прийняті ним до перевірки ймовірні припущення, які визначають напрямок розслідування. У розслідуванні злочинів вони виконують важливі функції, а тому знання і дотримання правил їх побудови і перевірки дуже необхідні.
Слідчі версії мають бути обґрунтованими, давати об'єктивно ймовірні пояснення розслідуваної події чи її обставин. Отже, в наявних матеріалах справи мають бути дані, що дозволяють вважати висунуте слідчим припу-щення не абстрактним, а конкретно можливим поясненням розслідуваної події. Вимоги обґрунтованості слідчих версій обумовлюють практичну необхідність всебічного і глибокого аналізу наявних матеріалів у справі, великої уваги в їхній оцінці і визначенні криміналістичного значення. Цей процес вимагає не тільки бездоганного логічного мислення, а й криміналістичних знань, особливо в галузі методики розслідування, а тому нерідко називається "конструюванням" версій.
Глибоке вивчення даних, які є при побудові версій чи використаних для їх уточнення, конкретизації тощо, покликане послужити їх повноті, тобто сконструюванню всіх можливих в конкретних умовах версій. Матеріали слідчої практики свідчать про те, що саме при недотриманні цієї умови злочини іноді залишаються нерозкритими.
Правильна побудова версій має важливе практичне значення, оскільки необґрунтована версія може спрямувати слідчого на невірний шлях, привести до марної трати сил і часу.
Основою для висування версій є не тільки наявні в справі докази, а й дані, одержані оперативно-розшукними заходами, дані криміналістичного обліку, матеріали розкритих і нерозкритих злочинів, подібних за способом вчинення до розслідуваного тощо.
Всі слідчі версії необхідно перевіряти у взаємозв'язку, паралельно. Це зумовлено не тільки можливими зв'язками різних обставин справи, а й необхідністю економити сили і час як слідчого, так і інших учасників роз-слідування. Тому, наприклад, при допиті свідка з'ясовують факти, що мають значення для перевірки всіх версій, а в разі призначення експертизи експерту ставляться запитання також з урахуванням усіх наявних версій. Хоча бувають випадки, коли необхідно провести слідчу дію для перевірки лише однієї з версій.
Як правило, слідчі версії перевіряються одночасно. Це слід розуміти не в значенні одномоментності, буквального співпадання часу, а так, що слідчий під час розслідування не випускає з плану своєї роботи жодної з наявних версій. Не можна перевіряти версії по черзі - затративши час на перевірку версії і переконавшись у її помилковості, можна втратити можливість перевірки інших (зникнуть сліди, свідки забудуть деталі події, злочинець прийме заходів до приховання злочину тощо). Згадане не виключає доцільності проведення більшої чи меншої кількості слідчих дій за різними версіями, враховуючи в першу чергу можливість втрати доказів, необхідних для перевірки конкретної версії.
До версій, які перевіряються, слід ставитися критично, не забувати, що вони дають лише ймовірні, а не вірогідні знання. Одержані під час перевірки версій фактичні дані слід аналізувати, співставляти і оцінювати з погляду всіх наявних версій. Іноді в слідчій практиці трапляється помилка, що має назву "захоплення однією версією", яка об'єктивно приводить до однобічного розслідування і спричиняє порушення соціалістичної законності.
Систематична перевірка версій сприяє тому, що всі вони, крім однієї, відкидаються як бездоказові і надалі досліджується вже тільки одна. Іноді буває й так, що всі побудовані на початку версії відкидаються й кон-струюються нові.
Робота з версіями продовжується до того часу, поки не буде доведено правильність однієї з них, поки вона не перетвориться у вірогідне пояснення події, що розслідується. Та чи інша версії можуть бути виключені тільки після того, як перевіркою вірогідно встановлено їх бездоказовість.
Версії конструюють не тільки на початку слідства, а й надалі, якщо з'являються факти, які вказують на можливість іншого спрямування у розслідуванні справи.
3. Організація перевірки слідчих версій.
Всебічність і повнота розслідування кожної справи можуть бути досягнуті при правильному визначенні обставин, що підлягають дослідженню. Для цього важливе значення має побудова версії, кримінально-правова кваліфікація злочину, загальні положення про склад злочину і предмет доказування, а також рекомендації методики розслідування.
Версії допомагають зробити висновки про можливі конкретні факти, важливі для справи. З логічного боку цей процес полягає в тому, що версії умовно приймають за вірогідне пояснення події, яка розслідується, і роблять умовивід про те, які обставини мають бути чи були в дійсності в подібному випадку. Щоб перевірити версію, слід встановити, чи ці обставини справді наявні, чи їх немає і не було.
Для правильного з'ясування змісту розслідування велике значення має кримінально-правова кваліфікація злочину. Повноти і всебічності розслідування досягають ретельним дослідженням всіх елементів складу злочину.
До найважливіших питань розслідування належать:
об'єкт злочинного замаху; в чому виявилася злочинна дія (чи бездіяльність); спосіб і засоби, коли, де і в якій обстановці його вчинено; його наслідки; хто вчинив, які дані характеризують особу обвинуваченого, чи були співучасники, яка роль кожного з них; яка форма вини злочинця; мотиви і мета злочину (при наявності навмисної вини); що сприяло вчиненню злочину.
Після визначення обставин і питань, що підлягаютьрозслідуванню, робота слідчого по плануванню полягає у виборі слідчих дій, необхідних для виявлення, дослідження і закріплення доказів. Виходячи з намічених до з'ясування обставин, слід продумати, які джерела доказів повинні бути використані і які в зв'язку з цим треба провести слідчі дії. Останні слідчий добирає з урахуванням характеру обставин, що мають бути з'ясовані, а та-кож наявних у справі доказів. Так, якщо серед намічених

 
 

Цікаве

Загрузка...