WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Основні теорії функціонування ф’ючерсних ринків - Реферат

Основні теорії функціонування ф’ючерсних ринків - Реферат

природа унеможливлює їх покриття за рахунок звичайного страхування. Тобто до закінчення другої світової війни економісти почали говорити про ф'ючерсні ринки так само, як досі говорили бізнесмени та товарні дилери, тобто визнали їх унікальну роль у страхуванні цінових риків.
Одразу ж у повоєнні роки кількість публікацій із проблематики ф'ючерсних ринків різко зростає, з'являються спеціалізовані журнали. Наприклад, у Journal of Futures Markets за час його існування з 1981-1996 рр. було опубліковано більше 750 статей, в яких висвітлювалися різні аспекти функціонування ф'ючерсних ринків всіх видів активів, стратегії арбітражу, спекуляції та хеджування на провідних ф'ючерсних біржах світу.
Перші повоєнні публікації стосувалися суті хеджування, прогнозування цін та статистики ф'ючерсних ринків. Так Г.Воркінг (Working), у вказаній та наступних своїх роботах намагається змінити класичні погляди на ф'ючерсні ринки. Він представляє хеджуваннярізновидом арбітражу, показуючи, що хеджери будуть відкривати ф'ючерсні позиції лише за умови отримання можливих прибутків від різниці між спотовими та ф'ючерсними цінами - базису (basis), тобто хеджування ним подавалося як форма спекуляції. Через двадцять років Воркінг сам відмовиться від таких кардинально відмінних від класичного поглядів на хеджування, однак його роботи - це суттєвий внесок в теорію строкових ринків. Починаючи від нього, на ф'ючерсних ринках розрізняють три види учасників, а саме: спекулянтів, хеджерів та арбітражерів.
Після 60-х років ХХ-го століття і до цього часу у зарубіжній економічній літературі переважає підхід до ф'ючерсних ринків, як до ринків, основною функцією яких є забезпечення механізму для перерозподілу ризику. У Флоренції у 1983 р. професор Манфред Страйт (Streit) спільно з Інститутом Європейського університету видає збірник наукових статей з питань функціонування ф'ючерсних ринків під назвою "Ф'ючерсні ринки. Моделювання, управління та моніторинг ф'ючерсної торгівлі". Цей збірник було видано на основі матеріалів однієї із багаточисельних конференцій, які проводилися у Європі з цих питань напередодні започаткування активної торгівлі фінансовими ф'ючерсами на новостворених європейських біржах, Лондонській біржі фінансових ф'ючерсів (LIFFE) та Німецькій строковій біржі (DTB). В такий спосіб було підведено своєрідний підсумок досліджень функціонування цих ринків на всіх континентах земної кулі.
Зокрема у вступній статті М.Е.Страйта наголошувалося на успіхах ф'ючерсних ринків у США, підкреслювалося, що науковцями цієї країни проводяться інтенсивні емпіричні та теоретичні дослідження, в той час як у континентальній Європі такі дослідження були відсутні. Тому автор не зовсім вірив, що діяльність Лондонської біржі фінансових ф'ючерсів буде успішною. Прогнози автора не справдилися, сьогодні ця біржа за обсягами торгівлі фінансовими ф'ючерсами займає суттєву частку світового строкового ринку, яка стане найбільшою в результаті злиття з інтегрованою фондовою біржею Euronext NV, про що уже йшлося в попередньому розділі підручника.
Статті у збірнику були підібрані так, щоб показати ф'ючерсні ринки у трьох взаємопов'язаних аспектах:
ў моделювання ф'ючерсної торгівлі;
ў управління ф'ючерсними ринками на макро- та мікрорівнях;
ў моніторинг ф'ючерсної торгівлі.
У розв'язанні проблем моделювання ф'ючерсних ринків обговорювалися такі питання:
1) торговельні мотиви та їх відповідність існуючим інструментам;
2) формування ф'ючерсних цін та меж, у яких сподівання учасників регулюють ціну;
3) важливість інформації як елементу ефективності ф'ючерсних ринків.
Всі названі проблеми досі є предметом ґрунтовних досліджень сучасних зарубіжних вчених та практиків ф'ючерсних ринків, які відіграють значну роль у світовій економіці.
Автором підтримується думка деяких зарубіжних вчених, що ф'ючерсні ринки є складовою міжнародного фінансового ринку, причому їх уже не можна включати до ринку грошей. Це самостійний сегмент ринку. Якщо на первинному ринку обертаються щойно випущені фінансові інструменти, на вторинному досягається підвищення їх ліквідності, то ф'ючерсні ринки (як ринки цінових прогнозів) утворюють третинний ринок. На третинному ринку торговці купують і продають цінові ризики окремо від купівлі та продажу реальних товарних і фінансових активів, формуючи свої власні раціональні сподівання, тим самим створюють майбутній. профіль економіки (рис. 5.1).
3. Сучасні теорії міжнародних ф'ючерсних ринків
Зарубіжна наука виділяє три складових теорії строкових (ф'ючерсних) ринків, а саме теорії раціональних сподівань учасників ринків, арбітражні, спекулятивні та хеджеві теорії, або теорії ціноутворення; популярна до сьогодні теорія ефективності ринку.
Дискусійними і досі залишаються такі теоретичні проблеми:
ў доречність різних видів хеджування;
ў існування ризик-премії;
ў інтерпретація отриманої вигоди;
ў аналітична цінність статистики ф'ючерсних ринків.
У контексті розгляду проблем аналізу ф'ючерсних ринків та відповідності строкових інструментів потребам споживачів і досі точиться дискусія як серед науковців, так і серед практиків. Не кожен новий ф'ючерсний чи опціонний контракт одразу ставав популярним. Прикладів успішних та провальних контрактів є уже немало як на розвинутих ринках, так і на постсоціалістичному просторі (наприклад, у квітні 1997 р. на Московській міжбанківській валютній біржі (МБВБ) у Росії великим успіхом користувався ф'ючерсний контракт на ціну річної державної короткострокової облігації (ДКО), тоді як ф'ючерси на базові випуски тих самих ДКО "не прижилися" через низьку спекулятивну привабливість.
При розробці ф'ючерсних контрактів в Україні потрібно в першу чергу звертати увагу на зручність строкового інструменту для хеджерів та привабливість для спекулянтів. Тому для торгівців зерном та біржовиків українських товарних та аграрних бірж було одразу зрозуміло, що запропонований валютними дилерами навесні 1999 р. зерновий ф'ючерс на одну тонну пшениці не буде користуватися попитом у хеджерів, якими могли би стати як торговці, так і сільськогосподарські виробники, хоча сам факт зацікавленості учасників валютного ринку товарними ф'ючерсами є досить позитивним і свідчить про можливість зародження класу біржових спекулянтів, які зможуть брати на себе цінові та курсові ризики.
При запровадженні нових ф'ючерсних контрактів у торговельну біржову практику України головним буде визначення їхніх стандартних розмірів, величини "тіку" - кроку зміни ціни або курсу, денного ліміту зміни ціни, ліміту відкритих позицій, для товарних ф'ючерсів - сорту поставки тощо.
Як свідчить досвід зарубіжних країн, вибір найпривабливіших для учасників ринку параметрів контрактів

 
 

Цікаве

Загрузка...