WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Основні теорії функціонування ф’ючерсних ринків - Реферат

Основні теорії функціонування ф’ючерсних ринків - Реферат

відсутності теоретичних знань та практичних навичок у роботі зі строковими контрактами (форвардами, ф'ючерсами, опціонами, свопами), для проведення операцій хеджування цінових і курсових ризиків та застосування спекулятивних стратегій,так і незначними за обсягами операціями на реальних ринках України.
Існує величезний розрив між розумінням економічної суті зарубіжних ф'ючерсних ринків, доцільності їх створення в Україні на основні сировинні активи, капітал та іноземну валюту і технічними можливостями виходу українських інвесторів на найліквідніші світові строкові ринки. В Україні уже сьогодні можна навести поодинокі приклади успішної роботи на світовому валютному ринку FOREX, яку здійснюють брокерські фірми в Одесі та валютні дилери банків "Аваль", "Приватбанк" тощо.
Впродовж всіх років реформ в Україні фінансові та товарні ринки розвиваються фрагментарне, безсистемне впроваджуються у практику та законодавство досвід інших країн, подекуди з різними моделями функціонування ринків. Зазначені обставини не заважають різним урядовим структурам та Верховній Раді розробляти нормативні документи й закони, які містять досить суперечливі, а подекуди сумнівні визначення строкових контрактів, особливо ф'ючерсних та опціонних.
Погоджуючись з Н. М. Малюгою, яка привертає увагу до відомого ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств", справедливо стверджуючи, що зазначене там визначення ф'ючерсного контракту не відображає його економічного змісту, можна навести аналогічні докази і щодо тлумачення суті цих контрактів у "Правилах випуску та обігу фондових деривативів" від 24 червня 1997 р. №13, розробленими Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку, де, на нашу думку, необгрунтоване в нормативну лексику введено черговий калькований термін "дериватив", а у визначенні ф'ючерсного контракту відсутня головна його особливість як виключно біржового.
Невірно трактується і ціна виконання ф'ючерса, як зобов'язання поставити-прийняти актив на момент закінчення терміну дії контракту. Автори документа, стверджуючи, що ф'ючерсна ціна повинна бути зафіксованою в контракті з моменту укладання, до моменту поставки не відмежовують її від форвардної.
Все зазначене вище призвело до помилкового дозволу на здійснення емісії цих контрактів не лише розрахунково-кліринговим палатам фондових, або товарних бірж, що також є неточним формулюванням, але й ТІС (торговельно-інформаційним системам), які традиційно обслуговують позабіржовий обіг цінних паперів. Аналогічно сформульовано і п. 17 "Правил", де передбачається можливість відмови однієї з сторін ф'ючерсного контракту від його виконання виключно за погодженням іншої сторони, що свідчить про недостатньо повне відображення авторами документа сутності ф'ючерсних контрактів, в т. ч. і на фондові цінності.
Введення у економічну лексику понятійного апарату, який би точно відповідав суті нових для нашого ринку понять є більш, ніж важливим. На ці обставини звертають увагу економісти і в інших країнах колишнього СРСР, зокрема в Росії, де уже активно працює декілька ф'ючерсних бірж, зокрема Московська міжбанківська валютна та Санкт-Петербурзька, які розповсюджують власні котирування спільно із провідними світовими біржами через Internet.
Вивченням похідних фінансових інструментів ґрунтовно займаються А. Б. Фельдман, К. В. Іванов. На нашу думку, заслуговує уваги твердження А. Б. Фельдмана про те, що "Похідні фінансові інструменти базуються на фундаментальних фінансових відносинах (кредит, позика, акція - частка власності тощо), доповнюють та розвивають їх, використовуючи нові за змістом угоди. В даний час конструювання, запуск, організація обігу похідних інструментів репрезентує самостійну галузь (підгалузь) фінансової діяльності".
Цю галузь називають фінансовою інженерією, наукові дослідження цієї сфери є особливо популярними сьогодні на Заході. Найновіші підручники у російських перекладах уже з'явилися і на українському книжковому ринку.
Впродовж тривалого часу вітчизняні економісти не мали змоги брати участь у виробленні сучасних інвестиційних та фінансових теорій, зокрема теорій строкових ринків, а ті з них, хто знайомився з ними, вивчаючи капіталістичну економіку, був зобов'язаний здійснювати цей процес лише з метою їх критики.
Покажемо розвиток цих теорій на Заході. Це допоможе глибше зрозуміти суть цих явищ, механізм функціонування строкових ринків у економіці.
В Україні, починаючи з 1992 р. - періоду "буму" становлення бірж, - з'являються наукові публікації та дисертаційні роботи, у яких досліджуються процеси відродження біржового руху. До перших таких робіт належать статті Кузьміна О.Є. та Колісника М.В., автореферати автора підручника, М.В. Колісника, наступні публікації вчених та політиків, зокрема Е.П. Єщенка, В.Пилипчука, навчальний посібник "Біржова справа", написаний автором спільно з О.М. Дениско, І.А. Бланка, П.І. Гайдуцького присвячені безпосередньо дослідженню біржових ринків.
Крім названих авторів, у своїх дослідженнях строкові контракти згадують О.М. Мозговий, В.С. Загорський, Б.В. Губський, А. Філіпенко та Ф.Р. Рут.
У 1998-1999 рр. публікують свої роботи економісти та практики банківської справи, про яких згадувалося на початку даного параграфа. У 1999р. вийшла монографія автора, яка стала першою спробою в Україні комплексно дослідити строкові (ф'ючерсні ринки) країн Заходу, окреслити перспективи їх становлення в Україні.
Ґрунтовний аналіз новітніх економічних теорій ф'ючерсних ринків може полегшити процеси вивчення теоретичних аспектів функціонування строкових ринків, дасть можливість використати їх під час удосконалення біржового та фінансового законодавства та формування відповідних умов для їх становлення в Україні.
Глобалізація світових ринків, особливо наймобільніших із них, фінансових, призвела до того, що жодна із країн не може не відчувати наслідків збоїв у їх функціонуванні. Після російської кризи складна міжнародна банківська система важко знаходила шляхи проведення взаємозаліків з неповернутих кредитів. Криза стала особливо дошкульною і через те, що класична економічна теорія економіки як системи, що постійно перебуває у стані динамічної рівноваги і має внутрішні важелі розвитку, особливо теорія ефективності ринків, яку постійно застосовували основні учасники міжнародних фінансових ринків - міжнародні інвестори -найпотужніші банки, інвестиційні фонди та страхові компанії, хеджеві взаємні та фонди грошового ринку, виявилася неспроможною своєчасно передбачити та запобігти фінансовому й економічному краху багатьох із них.
Вище уже наводився красномовний факт фінансового краху одного із найбільших хеджевих фондів "Long-Term Capital Management", яким керував авторитетний портфельний менеджер

 
 

Цікаве

Загрузка...