WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Можливості попереднього дослідження слідів рук - Реферат

Можливості попереднього дослідження слідів рук - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Можливості попереднього дослідження слідів рук
Різноманітні зміни властивостей, стану, ознак та відносин мате-ріальних об'єктів, які знаходяться у зв'язку з подією злочину, та самі матеріальні об'єкти-носії вказаних змін, в юридичній літературі одержали назву матеріальних слідів злочину.
Умовою успішного їх використання в розкритті та розслідуванні злочинів є своєчасність виконання дій з їх виявлення, фіксації та дослідження. Своєчасність та оперативність дій по одержанню доказової інформації є складовою успіху в розслідуванні. Чимшвидше та більше інформації про особу злочинця одержить слідчий та оперативний працівник, тим реальніші шанси на те, що злочин буде розкрито, а винні - покарані.
Такі завдання вирішуються в стадії порушення кримінальної справи шляхом попереднього дослідження або консультації спеціаліста, а на попередньому слідстві - шляхом призначення дактилоскопічної експертизи.
Особливе значення в розкритті та розслідуванні злочинів набувають попередні дослідження речових доказів, які проводяться безпосередньо на місці події. Будучи направленими на виявлення та закріплення інформації про обставини вчиненого злочину та прикмети злочинця, які відображені в матеріальних слідах, але недоступні безпосередньому сприйманню "неозброєним оком", вони нерідко дають ключ до розкриття злочину по гарячих слідах, суттєво допомагають в пошуку та викритті злочинців.
Об'єктами попередніх досліджень можуть бути різноманітні ма-теріальні сліди злочину, виявлені в ході огляду: сліди рук, ніг, транспорту, знарядь злому тощо.
Методичною основою досліджень є розроблені у відповідних видах криміналістичних експертиз способи дослідження вказаних об'єктів, використання яких можливе в умовах огляду місця події. Використані для попереднього дослідження технічні засоби та методики повинні відповідати вимогам науки, безпеки, етики та забезпечувати достовірність одержаних даних, а також збереження досліджуваних об'єктів та їх доказових властивостей. Вимоги науковості обумовлюють необхідність використання тільки науково обґрунтованих та апробованих методів.
Дослідження мають забезпечувати безпеку осіб, які беруть у них участь, та відповідати нормам моралі та етики нашого суспільства.
Збереження досліджуваних об'єктів та їх доказових властивостей служить важливою гарантією встановлення істини у справі, забезпечує можливість ефективного використання знайдених слідів у процесі доказування.
Відповідно з вимогами наказу МВС України № 140 від 9 березня 1992 р., попередні дослідження не повинні "... вести до змін зовнішнього вигляду та порушення цілості попередньо досліджуваних об'єктів". Передусім слід використовувати фізичні (переважно оптичні) методи, застосування яких не пов'язане з псуванням та пошкодженням досліджуваних об'єктів (мікроскопія, дослідження в навкісних, інфрачервоних або ультрафіолетових променях тощо).
Одержані фактичні дані використовуються для обґрунтування рішень про порушення кримінальної справи, затримання підозрюваного, проведення обшуку та інших слідчих дій. З урахуванням конкретної слідчої ситуації слідчий, оперативний працівник та фахівець-криміналіст установлюють об'єкти, попереднє дослідження яких може зменшити інформаційну невизначеність, дати необхідні дані для більш цілеспрямованих дій щодо виявлення та затримання злочинців, пошуку інших матеріальних слідів на місці події; з'ясовують завдання та обсяг попередніх досліджень, коло питань, які потрібно вирішити; вибирають методи та засоби виконання досліджень на місці пригоди.
Поширеними об'єктами досліджень на місці події є сліди рук. Дослідження таких об'єктів проводяться з використанням збільшувальних приладів - луп. Попереднє дослідження слідів рук на місці події дозволяє встановити:
1. Придатність слідів для ідентифікації особи. Висновок про при-датність слідів може бути зробленим в категоричній формі за умови, що сліди є чіткими відбитками значних за розміром ділянок папілярного узору з великою кількістю характерних особливостей його будови. У протилежному випадку питання про придатність слідів може бути вирішеним у вірогідній формі або взагалі потрібно відмовитися від його вирішення до проведення порівняльного дослідження зі зразками відбитків пальців конкретної особи. Непридатними для ідентифікації можна визнати тільки мазки або сліди, в яких відобразились окремі фрагменти папілярних ліній, без деталей будови узору.
2. Визначення пальців, якими залишені сліди проводиться за поло-женням слідів на поверхні предмета та за папілярним узором. При цьому вирішуються питання: якою рукою (правою чи лівою) залишені сліди та яким конкретно пальцем залишений кожний слід.
Для правильного визначення руки та пальця, якими залишені сліди, необхідно всебічно вивчити положення слідів на предметі. Передусім вивчають ознаки, що вказують в результаті яких дій могли бути залишені сліди (охоплення, натискування, доторкання). Особливо важливо враховувати призначення та форму предметів, на яких залишено сліди, обстановку місця події, використання правої руки більшістю людей для переміщення предметів. На місці злочину найчастіше знаходять сліди правої руки.
Процес утворення слідів складається із двох моментів: доторкання до предмета і достатнього для слідоутворення натискування. Дія ж руки, яка залишає слід, може бути різною. В основному сліди утворюються в результаті охоплення предмета або натискування на нього рукою.
При охопленні предмета кисть згинається так, що з одного боку до предмета прилягає великий палець, а з протилежного - решта пальців руки.
Під час вивчення слідів рук потрібно враховувати, що для різних цілей предмети можуть братися по-різному. Наприклад, якщо пляшка використовується для нанесення удару, сліди розташовуються на горлечку пляшки, а якщо її беруть в руки, наприклад, для наливання рідини, то сліди залишаються в середній частині пляшки. При звичайному охопленні участь великого пальця обов'язкова, а в інших випадках - у залежності від розмірів та форми предмета. Склянку більшість людей охоплює усіма пальцями руки, але чайну ложку або олівець беруть як правило, тільки двома пальцями: великим та вказівним або середнім.
Сліди натискання створюються від таких дій руки, під час яких усі пальці по відношенню до поверхні предмета розташовані паралельно (наприклад, переміщення тяжких та громіздких предметів, відкривання дверей, засування шухляди столу тощо).
На відміну від слідів охоплення, сліди, утворені при натискуванні, розташовані в одній площині. Вказівний та решта розташованих за ним пальців відображаються в сліді досить повно, а слід великого пальця буває ніби обрізаним з правого боку, і з лівого - якщо його залишено правою рукою. Якщо натискування відбувається усією кистю руки, то крім слідів пальців може бути виявленим і слід долоні.
Положення слідів на тому чи іншому предметі нерідко є ознакою, що вказує на руку, яка залишила сліди. Наприклад, під часохоплення плоского

 
 

Цікаве

Загрузка...