WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Методика проведення дактилоскопічної експертизи - Реферат

Методика проведення дактилоскопічної експертизи - Реферат

разі невеликого обсягу матеріалу, який відображається в сліді.
Якщо в сліді і відбитку знайдено сполучення розшукуваних деталей, подальше порівняння проводиться так, як було зазначено вище.
Велику роль у процесі порівняльного дослідження відіграють ознаки, які не відносяться до папілярних узорів, але також характеризують особливості будови шкіри: білі лінії, які створюються складками та зморшками шкіри, а також інші білі ділянки у вигляді ліній, овалів, кола (створені рубцями, порізами шкіри, бородавками тощо).
Якщо такі додаткові ознаки відобразились у сліді, то як своєрідну прикмету, яка полегшує пошук потрібного відбитка у зразках, їх ви-користовують у першу чергу. Знайшовши аналогічну ознаку у відбитку, подальше порівняння експерт проводить за деталями будови папілярного узору.
Найбільш стійкими з цих ознак є білі лінії, утворені складками шкіри. Білі ж лінії, утворені зморшками, особливо дрібними, менш стійкі і з часом можуть змінитися, або й зовсім зникнути. Інколи вони з'являються на шкірі на короткий час у результаті деяких робіт, наприклад, прання білизни. Тому для експертного висновку відображення дрібних зморшок може використовуватися тільки за наявності їх як у слідах, так і у відбитках-зразках.
Ще більш нестійкі білі ділянки, утворені у відбитках рубцями, порізами, бородавками тощо. Усі зв'язані з ними зміни шкіри можуть виникати після утворення сліду. Дрібні ж ушкодження шкіри з плином часу стають менш вираженими, або зникають зовсім. Це також повинен враховувати експерт у процесі порівняльного дослідження.
У слідах можуть бути відображені так звані тонкі папілярні лінії. Вони значно тонші, ніж інші папілярні лінії, але також відображаються у вигляді чорних ліній.
Бувають випадки, коли більшість деталей будови порівнюваних папілярних узорів збігається, але в слід! видимі тонкі лінії, які відсутні у відбитках-зразках, або навпаки. Оскільки тонкі лінії також є папілярними, вони відрізняються постійністю. Відсутність же їх у тому або іншому сліді звичайно пояснюється меншою інтенсивністю натискання в момент утворення сліду. Тому, щоб уникнути відмінностей в порівнюваних узорах (оскільки мова йде про їх збіг), необхідно витребувати додаткові зразки відбитків пальців або долонь особи, яка перевіряється, виконані з різним ступенем натискування.
Серйозні ускладнення в експертизі слідів папілярних узорів нерідко бувають пов'язані з особливостями механізму слідоутворення, коли папілярний узор відображається у спотвореному або, як прийнято говорити, деформованому вигляді. Пояснюється це так.
Як було сказано раніше, шкіра людини складається з трьох шарів: зовнішнього - епідермісу, власне шкіри - дерми та підшкірної клітковини, яка складає найглибший шар шкіри, під яким розміщені м'язи. Жировий прошарок сильно розвинутий на подушечках нігтьових фаланг пальців. Тому шкіра вільно зміщується по відношенню до м'язів. Внаслідок еластичності шкіри, окремі її ділянки в момент утворення сліду можуть зміщуватися, стискатися або розтягуватися, і узори папілярних ліній, які становлять собою підвищення зовнішнього шару шкіри - епідермісу, будуть відображатися в слідах у спотвореному вигляді.
Ступінь деформації узорів у слідах залежить від: сили та напряму натискання пальця на предмет; положення пальця відносно поверхні слідосприймаючого об'єкта; зміщення подушечки пальця на предметі в момент утворення сліду; характеру поверхні слідосприймаючого об'єкта; еластичності шкіри, яка у різних осіб може бути різною.
У слідах бувають такі спотворення: зміна розміщення і форми головок петель та вершин шатрових дуг у петльових, дугових та складних кругових узорах; зміна форми овалів та кругів у простих і різнорідних складних кругових узорах; зменшення або збільшення проміжків між папілярними лініями; у середній частині контактної поверхні узору ширина борозенок, як правило, зменшується; в інших місцях, в залежності від напрямку руху та сили тертя, вона може як збільшуватися, так і зменшуватися по відношенню до ширини борозенок у звичайних слідах; зменшення або збільшення кутів ступеня зігнутості ліній на окремих ділянках узору і деяке зміщення їх у пло-щині малюнка в напрямі, протилежному ковзанню (обертанню) слідоутворюючої ділянки шкіри; злиття кінців ліній, обривків та крапок з розташованими поряд папілярними лініями в напрямі, протилежному напряму ковзання (обертання) папілярного узору. У зв'язку з цим створюються хибні ознаки - злиття та розгалуження, гачки; зменшення або збільшення кутів сходження ліній і діаметрів острівців; зміна взаємного розміщення деталей будови узорів і розміщення їх відносно центру узору і дельти.
У залежності від сили натискання також спостерігаються зміни в ознаках слідів. При одержанні експериментальних відбитків пальців рук сила, з якою палець притискається до паперу, становить близько 0,5 кг на кв. см. Якщо в умовах відтворення сліду мають місце значні відхилення сили натискування від указаних величин, відмічаються такі спотворення по відношенню до "нормальних" відбитків: збільшення ширини папілярних ліній від сильного натискання і зменшення - від слабкого; зменшення ширини борозенок від сильного натискання та збільшення - від слабкого; злиття кінців ліній від сильного натискання з поряд розташованими лініями; роз-ходження злиття ліній, містків та гачків під час слабкого натискання; зміна розташування кінцевих точок ліній від слабкого натискання; зменшення діаметра острівців від сильного натискання і збільшення - від слабкого; утворення під час сильного натискання хибних гачків (із обривків ліній), містків (із гачків) і вил (із закінчень ліній); утворення хибних закінчень (початків) ліній із злиття ліній; обривків ліній із гачків і хибних гачків із містків від слабкого натискання.
Під час утворення слідів на ребристих поверхнях в окремих випадках також спостерігаються деякі спотворення узорів, а саме: збільшення відстані між лініями (ширини борозенок), розташованими в момент контакту паралельно ребру; наближення ліній, які йдуть у напрямку, поперечному вершині ребра, і збільшення їх ширини в місці контакту з вершиною ребра.
На круглих поверхнях (патронах, гільзах, пробірках і т. ін.) подібні спотворення спостерігаються у випадках, коли діаметр циліндричної частини менший, ніж 1 см.
Слід мати на увазі, що у всіх випадках кількість папілярних ліній між деталями узору залишається незмінною.
У зв'язку з цим, проводячи порівняльне дослідження, експерт не повинен виключати той або інший відбиток-зразок без урахування можливої деформації папілярного узору в слідах. Якщо така деформація можлива, необхідно провести ретельне порівняння за всіма деталями будови папілярного узору. У разі збігу одних ознак і відмінностей з іншими необхідно вирішити, чи не могла та або інша детальбудови папілярного узору відобразитися в сліді в спотвореному вигляді; чи буде дана ознака збігатися з аналогічною ознакою у відбитках-зразках, якщо її представити, наприклад, не у вигляді острівця, а у вигляді обривка

 
 

Цікаве

Загрузка...