WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Методика проведення дактилоскопічної експертизи - Реферат

Методика проведення дактилоскопічної експертизи - Реферат

насту-пили після того, як слід був залишений на місці пригоди, чи в силу свого короткочасного характеру вони більше не спостерігаються в узорі, то ці зміни можуть ускладнити вирішення питання про тотожність особи.
Дослідженням змін узору, викликаних травматичними ушкодженнями шкірного покриву, встановлюється: місцезнаходження шрамів в узорі, їх вид (виступаючі або заглиблені краї), форма (прямолінійні, овальні тощо), розміри та зміни, внесені ним у розташування папілярних ліній. Вивчення вузьких складок-зморшок, які виникли внаслідок природних змін шкірного покриву, базується на встановленні їх кількості, положення по відношенню до напряму потоків папілярних ліній, які вони перетинають; їх довжини та інших особливостей. Дослідження комплексу ідентифікаційних ознак пальцевого або будь-якого іншого шкірного узору, відображеного в сліді, проводиться у певній послідовності, яка спочатку передбачає аналіз загальних, а потім особливих ознак. Одночасно серед них виділяють найбільш характерні, суттєві ознаки, сукупність яких дає експерту можливість зробити обґрунтований висновок про неповторність досліджуваного узору. З цього і складається принципова схема логічного аналізу і синтезу як методів пізнання у дослідженні ідентифікаційних ознак шкірного узору.
Якщо на дослідження пред'явлені лише сліди, вилучені під час огляду місця події, без відбитків-зразків запідозрених або потерпілих, тоді порівняльне дослідження не проводиться. У таких випадках по можливості встановлюється механізм слідоутворення, відображені ділянки шкірної поверхні і придатність слідів для ідентифікації.
Детальне дослідження закінчується вивченням взаємного розта-шування слідів та вирішенням питання, якими пальцями і якою рукою вони залишені. Сліди порівнюють між собою для того, щоб встановити, чи відносяться вони до однієї й тієї ж ділянки руки або ноги. Це дає можливість намітити подальший порядок порівняльного дослідження.
Порівняльне дослідження у криміналістичних ідентифікаційних експертизах - це метод і стадія дослідження їх об'єктів. Як метод, порівняльне дослідження застосовується на всіх стадіях криміналістичних ідентифікаційних експертиз. Так, наприклад, за допомогою цього методу на прикінцевому етапі дослідження об'єктів дактилоскопічної експертизи вирішується питання про подібність, морфологічну однорідність узору, який спостерігається в сліді, і узору, відображеного в одному із експериментальних відбитків-зразків.
У стадії порівняльного дослідження об'єктів дактилоскопічної експертизи, за допомогою цього методу, експертом встановлюється фактичне обґрунтування висновку про наявність або відсутність тотожності ідентифікованого об'єкту. Таким фактичним обґрунтуванням висновку експерта про тотожність є результати порівняння раніше встановленої та дослідженої індивідуальної сукупності ідентифікаційних ознак кожного об'єкту експертизи окремо.
Порівняння слідів, вилучених на місці пригоди, з відбитками пальців та долонь краще проводити за фотознімками. Але якщо для порівняння пред'явлені відбитки пальців декількох осіб, спочатку фотографують тільки сліди, а відбитки-зразки досліджуються за допомогою лупи. У цьому випадку експерт виготовляє фотознімки слідів, враховуючи степінь збільшення лупи, яка ним використовується (найбільш зручна чотирикратна). Спочатку порівнюються сліди та узори, які схожі за типом, різновидностями узору, будовою центральної частини, дельти.
У складних випадках доводиться фотографувати і відбитки -зразки, тому що у процесі порівняння фотознімки доцільно попередньо розмітити, для чого використовують кольоровий склографічний олівець (ним легко наносити на глянцеву поверхню крапки або штрихи, які у разі потреби витирають сухим ватним тампоном або ганчіркою).
Залежно від того, що являє собою слід, визначається і порядок порівняльного дослідження. Найбільш прийнятним для порівняльного аналізу є випадок, коли в сліді відобразилась центральна частина папілярного узору. Якщо цей узор проглядається досить чітко, серед відбитків пальців відбирають ті, в яких папілярні лінії створюють аналогічні узори.
Якщо у відбитках-зразках відсутні папілярні узори, однотипні з тими, які є в сліді, подальше порівняння не проводиться. У цьому випадку експерт робить висновок, що слід залишений не запідозреною особою (особами), а іншою. За наявності у відбитках пальців однотипних узорів експерт проводить детальне порівняльне дослідження. Для цього будь-які дві - три деталі (як правило, найбільш характерні), приймають за вихідні. Бажано, щоб це були деталі, які рідко зустрічаються, розташовані в центрі узору - в ділянці дельти або іншому, легко орієнтовному місці. Збіг цих деталей дає підстави для порівняльного дослідження.
Далі експерт відшукує другу деталь узору в сліді (або зразку) і перевіряє, чи є аналогічна деталь у зразку (або сліді). Важливо не тільки визначити наявність нової деталі в обох узорах, але й проаналізувати, як вона розміщена, наприклад, скільки ліній відокремлює її від іншої деталі.
Відсутність у відбитках-зразках ознак, помічених у сліді, виключає необхідність подальшого аналізу і експерт зазначає, що слід належить не тій особі, що перевіряється.
Збіг означає, що у сліді, й у відповідному йому відбитку-зразку є одні й ті ж деталі будови узору, однаково розміщені одна відносно одної.
Якщо сліди залишені однією особою, збігаються звичайно всі деталі, хоча це не означає, що порівнювані узори можна накласти один на другий і сумістити. Відмінності в механізмі слідоутворення майже завжди призводять до деяких, хоч і незначних, відмінностей у відображенні ознак. Навіть на фотознімках, виготовлених з однаковим збільшенням, деякі деталі можуть бути розміщені трохи ближче одна до одної, інші - далі, треті - на однаковій відстані. Крім того, в процесі слідоутворення можливі й деякі деформації окремих деталей; особливо це стосується слідів, вилучених на місці пригоди.
Тому, коли в дактилоскопічній експертизі вказують про збіжність сліду з відбитком, це не означає, що слід є точною копією відбитку. Мається на увазі, що частина ознак (як правило, більша) є як у сліду, так і у відбитку пальця або долоні, а деякі відмінності в окремих ознаках пояснюються розбіжністю в механізмі слідоутворення.
Порівняльне дослідження ускладнюється, коли за слідом, знайденим на місці події, не вдалося визначити ділянку пальця або долоні, якими він залишений. Іноді не вдається визначити, залишений слід пальцем або долонею. У таких випадках експерт, визначивши як вихідні будь-які дві - три деталі в сліді, послідовно відшукує таке ж сполучення деталей у відбитках всіх пальців та обох долонь рук. Такі відбитки-зразки повинні бути особливо якісними, бо нечітка ділянка у відбитках може бути пропущеною в процесі порівняння.
У слідах як вихідні використовуютьнайбільш чіткі деталі, причому бажано такі, які рідко зустрічаються: гачки, обривки ліній, острівці та деякі інші ознаки, які успішно можуть бути використані для пошуку потрібного відбитку навіть у

 
 

Цікаве

Загрузка...