WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Корисливі злочини, не пов'язані з оберненням чужого майна на користь винного чи інших осіб - Реферат

Корисливі злочини, не пов'язані з оберненням чужого майна на користь винного чи інших осіб - Реферат


2) знайдене винним чи випадково опинилося в нього;
3) має особливу історичну, наукову, художню, культурну цінність або є скарбом.
Знайденим слід вважати таке чуже майно, яке вийшло із фактичного володіння власника і на момент його привласнення винним перебуває у бездоглядному стані.
Зокрема, йдеться про загублені речі. Закон зобов'язує того, хто знайшов загублену річ, негайно повідомити про це особу, яка її загубила, або міліцію, або орган місцевого самоврядування.
Таким, що випадково опинилося у винного, вважається майно, яке надійшло в його володіння в результаті випадкового збігу обставин (випадку),- винний не вчиняв якихось спеціальних дій для того, щоб отримати це майно. Це може статися, наприклад, внаслідок неправильного адресування поштових відправлень, предметом яких є зазначене у ст. 193 майно, помилкового його вручення винному як власникові чи законному володільцеві тощо.
Склад розглядуваного злочину має місце лише за умови, що знайдене чи таке, що випадковоопинилося у винного, чуже майно мало відповідну цінність, а саме: особливу історичну, наукову, художню, культурну цінність, або певний правовий статус - було скарбом. Таким чином, привласнення іншого, ніж зазначене вище, знайденого або такого, що випадково опинилося у винного, чужого майна не утворює складу злочину, передбаченого ст. 193.
Особлива історична, наукова, художня, культурна цінність привласнених предметів визначається у кожному конкретному випадку на підставі експертного висновку з урахуванням не лише їх вартості у грошовому вимірі, а й значення для історії, науки, культури. Формальною ознакою особливої історичної, наукової, художньої чи культурної цінності майна може бути, зокрема, визнання його національним надбанням України.
Законом України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" (статті 1 і 3) культурними цінностями визнаються об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення й підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України (оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури; предмети, пов'язані з історичними подіями, розвитком суспільства та держави, історією науки і культури; предмети музейного значення, знайдені під час археологічних розкопок тощо).
Скарбом визнаються закопані в землю чи приховані іншим спо-обом гроші, валютні цінності, інші цінні речі, власник яких невідомий або за законом втратив на них право власності (ст. 343 ЦК).
З об'єктивної сторони цей злочин полягає у привласненні особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї, а також скарбу.
Привласнення - це звернення такого майна на свою користь. За своєю правовою суттю привласнення особою знайденого чи чужого майна, що опинилося у неї, а також скарбу є приховуванням факту його знайдення або отримання винним з подальшим його використанням на свою користь.
На відміну від привласнення як способу вчинення злочину, пе-редбаченого ст. 191, привласнення як спосіб вчинення злочину, передбаченого ст. 193, характеризується тим, що:
а) майно, яке є предметом цього злочину, на момент його звернення на користь винного чи користь інших осіб не перебувало у правомірному його володінні;
б) винний не вживав будь-яких дій для протиправного вилучення такого майна.
Слід мати на увазі, що за певних обставин особа, яка знайшла загублену річ або скарб, має право звернути їх на свою користь - набути право власності на них. Ці обставини безпосередньо впливають на визнання дій особи привласненням знахідки або скарбу, а отже, й на кваліфікацію вчиненого. За певних обставин особа, яка знайшла загублену річ, набуває права власності на неї. За загальним правилом, особа, яка виявила скарб, набуває права власності на нього. Держава набуває права власності на скарб лише у тому разі, якщо він є пам'яткою історії або культури. Отже, за наявності у особи права на знахідку чи скарб, звернення нею їх на свою ко-ристь не є привласненням у розумінні ст. 193.
Закінченим цей злочин вважається з моменту, коли винний привласнив знайдене ним майно чи майно, яке випадково у нього опинилось, або скарб, який мав перейти у власність держави, і мав можливість повідомити про володіння ним таким майном власника, відповідний орган державної влади або орган місцевого самоврядування.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом і корисливим мотивом. Винний усвідомлює той факт, що привласнює чуже майно, яке він знайшов чи яке у нього випадково опинилось, або скарб, який має бути зданий державі, і, незважаючи на цю обставину, бажає це зробити. Особливістю суб'єктивної сторони злочину є те, що умисел у винної особи на привласнення зазначеного майна виникає після фактичного встановлення володіння над таким майном.
Суб'єкт злочину - загальний.
Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 198 КК).
Об'єктом цього злочину є встановлений законом порядок придбання і відчуження майна, який забезпечує право власності.
Предметом злочину є майно, завідомо одержане злочинним
шляхом, тобто майно, яке прямо або опосередковано отримано в результаті вчинення суспільно небезпечного діяння. Таке майно може бути здобуте як шляхом вчинення злочину, так і шляхом вчинення діяння, яке містить ознаки злочину, але в силу передбачених законом обставин не тягне кримінальної відповідальності (наприклад, вчинене особою, яка не є суб'єктом злочину через неосудність або недосягнення віку, з якого настає кримінальна відповідальність).
Злочинний спосіб, у який одержано таке майно, для кваліфікації діяння за ст. 198 значення не має. Це можуть бути: викрадення майна, його привласнення, вимагання, заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, одержання хабара, контрабанда, шахрайство з фінансовими ресурсами, вбивство з корисливих мотивів тощо.
Не може бути

 
 

Цікаве

Загрузка...