WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Корисливі злочини, не пов'язані з оберненням чужого майна на користь винного чи інших осіб - Реферат

Корисливі злочини, не пов'язані з оберненням чужого майна на користь винного чи інших осіб - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Корисливі злочини, не пов'язані з оберненням чужого майна на користь винного чи інших осіб
Цю групу злочинів проти власності (статті 192, 193, 198) об'єднує те, що вони характеризуються протиправним заподіянням шкоди власникові без обернення на свою користь чи користь інших осіб чужого або нічийного майна.
Суб'єктивна сторона цієї групи злочинів проти власності харак-теризується прямим умислом і, як правило, корисливим мотивом. Виняток становить такий злочин, як придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 198), вчинення якого може й не обумовлюватися корисливими спонуканнями.
Взагалі цей момент, а також особливості об'єкта цього злочину, зміст якого становлять не відносини власності, а інші відносини, як вже зазначалося, ставлять під сумнів обґрунтованість віднесення його до злочинів проти власності.
Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою (ст. 192 КК).
Потерпілим від цього злочину може бути як власник, так і законний володілець майна - юридична (державна організація, комерційне підприємство тощо) чи фізична особа.
З об'єктивної сторони цей злочин полягає в отриманні винним матеріальної вигоди за рахунок власника або законного володільця шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства. На відміну від шахрайства, при його вчиненні не відбувається вилучення чужого майна із фонду власника: винний отримує матеріальну вигоду в результаті використання майна, яке лише мало надійти у розпорядження власника і поповнити його майновий фонд. Тобто, він не вилучає майно, а лише не передає його належному власникові чи законному володільцеві.
Способами вчинення цього злочину є обман та зловживання довірою. За своїм змістом обман та зловживання довірою як способи вчинення цього злочину є аналогічними обману та зловживанню довірою при шахрайстві, при розгляді якого і визначено зміст цих ознак.
Заподіяння майнової шкоди, відповідальність за яке передбачена ст. 192, може вчинюватися у формі:
1) незаконного використання чужого майна чи грошових коштів, в результаті чого потерпіла сторона, будучи позбавленою можливості використовувати майно чи кошти у власних інтересах, зазнає майнової шкоди у формі упущеної вигоди;
2) неправомірного неповернення чи несвоєчасного повернення власникові майна чи грошових коштів, що позбавляє власника можливості використовувати їх за власним розсудом і отримувати певний дохід;
3) ухилення від сплати обов'язкових платежів (наприклад, пе-рекручування умов договору купівлі-продажу з метою зменшення розміру мита), в результаті чого держава не отримує належних грошових надходжень. Не утворює складу цього злочину ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що входять до системи оподаткування. Такі дії за наявності для того підстав слід розглядати як злочин у сфері господарської діяльності і кваліфікувати за ст. 212;
4) отримання майна чи грошових коштів (кредитів, позик, субсидій та інших соціальних виплат, придбання нерухомості або іншого майна тощо) з використанням при цьому пільг, на які винна особа не мала права (наприклад, отримання безвідсоткової позики, яка надається певним категоріям громадян, що постраждали від Чорнобильської катастрофи);
5) звернення особою, яка перебуває на службі, на свою користь або користь інших осіб грошових коштів, які є платою за отримані громадянами чи організаціями послуги. Правова оцінка дій винних осіб у таких випадках залежить від того, чи була та чи інша особа наділена повноваженнями на отримання та оприбуткування таких платежів. Так, дії працівників транспорту, які не уповноважені від-повідним суб'єктом на одержання коштів як плати за надані послуги, пов'язані з перевезенням транспортом пасажирів або вантажу, та які одержують від фізичних або юридичних осіб гроші за безквитковий проїзд чи за незаконне, без оформлення документів, перевезення вантажу, утворюють склад злочину, передбаченого ст. 192.
За своєю конструкцією склад злочину, передбачений ст. 192, є матеріальним.
Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони цього складу злочину є настання в результаті його вчинення значної майнової шкоди. Згідно з приміткою до ст. 192, майнова шкода, заподіяна шляхом обману або зловживання довірою, визнається значною, якщо вона у п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Особливістю суспільне небезпечних наслідків цього злочину є те, що майнову шкоду становлять не лише прямі збитки (витрати) власника майна, а й не одержані власником кошти. За вказаною ознакою цей злочин відрізняється від інших корисливих злочинів проти власності, при вчиненні яких завжди має місце пряма дійсна матеріальна шкода, пов'язана із фактичним зменшенням майнового фонду власника в результаті вилучення з нього майна.
Злочин, передбачений ст. 192, вважається закінченим з моменту спричинення зазначеної майнової шкоди певному суб'єктові власності.
Суб'єктом злочину можуть бути як приватна особа, так і працівник підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, які досягли 16-річного віку. Вчинення такого діяння службовою особою слід кваліфікувати тільки за ст. 364.
З суб'єктивної сторони цей злочин характеризується прямим умислом і корисливим мотивом.
Кваліфікуючими цей злочин ознаками є вчинення його за по-передньою змовою групою осіб (це поняття визначено у ст. 28), а також заподіяння майнової шкоди у великих розмірах (ч. 2 ст. 192).
Майновою шкодою у великих розмірах, заподіяною шляхом обману чи зловживання довірою, відповідно до закону (примітка до ст. 192) слід визнавати майнову шкоду, якщо вона у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Привласнення особою знайденого або чужого майна, що ви-падково опинилося у неї (ст. 193 КК). Предметом цього злочину може бути лише майно, яке:
1) є чужим для винного;

 
 

Цікаве

Загрузка...