WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Злочини проти системи оподаткування - Реферат

Злочини проти системи оподаткування - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Злочини проти системи оподаткування
Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів (ст. 212). Безпосереднім об'єктом злочину є встановлений чинним законодавством порядок оподаткування юридичних і фізичних осіб, який забезпечує за рахунок надходження податків, зборів, інших обов'язкових платежів формування дохідної частини Державного та місцевих бюджетів, а також державних цільових фондів.
Предметом злочину є грошові кошти, які повинні бути сплачені до бюджетів або державних цільових фондів у вигляді податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку.
Умисне ухилення від сплати обов'язкових платежів, які не входять в систему оподаткування, кримінальну відповідальність за ст. 212 не тягне.
Об'єктивну сторону злочину становить сукупність трьох ознак:
1) діяння - ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування; 2) суспільне небезпечні наслідки у вигляді фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних (ч. 1 ст. 212), великих (ч. 2 ст. 212) або особливо великих (ч. З ст. 212) розмірах; 3) причиновий зв'язок між діянням і наслідками.
Діяння у даному разі - це дія (активна поведінка) чи бездіяльність (пасивна поведінка), спрямована на повне або часткове ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які повинні сплачуватись підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями та іншими платниками.
До поширених способів вчинення аналізованого злочину належать: неподання документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, інших обов'язкових платежів, приховування та заниження об'єкта оподаткування. Приховування об'єкта оподаткування характеризується тим, що прибуток або інший об'єкт оподаткування у платника податків і зборів фактично існує, проте він не згадується у документах, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків або інших обов'язкових платежів, які подаються до податкових чи інших контролюючих органів, а тому ніякі податки на такі об'єкти не нараховуються і не сплачуються.
Заниження об'єкта оподаткування означає часткове ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів (наприклад, шляхом заниження вартості реалізованої продукції, неоприбуткування готівки, отриманої поряд з безготівковими коштами за реалізовані товари (роботи, послуги, завищення валових витрат)).
Ст. 212 охоплюється також й інші дії, що спричиняють майнову шкоду державі, зокрема, це: ухилення зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності від взяття на облік у контролюючих органах; умисне заниження податкових ставок; умисно неправильне обчислення сум податків, зборів, інших обов'язкових платежів або встановлення бази оподаткування; певні різновиди обманних маніпуляцій з податковими пільгами (відмежовувати від ст. 222).
Умисне неутримання та (або) неперерахування до бюджету обов'язкових платежів особою, яку у встановленому порядку уповноважено виконувати такий обов'язок (маються на увазі платежі, якими оподатковуються інші особи, у т. ч. податок з доходів фізичних осіб, на репатріацію, а так само інші податки, що утримуються з джерела виплати), за наявності всіх ознак складу злочину потрібно кваліфікувати не за ст. 364 або ст. 192, а за ст. 212.
Якщо платник у звітних документах правильно відображає і обраховує свої податкові зобов'язання, своєчасно подає податкову декларацію, однак у зв'язку з відсутністю достатньої кількості коштів на його банківському рахунку податкове зобов'язання своєчасно не погашається, дії платника як такі, що не поєднуються з обманом держави в особі її контролюючих органів, не повинні кваліфікуватись за ст. 212. При цьому умисна несвоєчасна сплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів, яка пов'язана з фактичним використанням коштів, які мали бути перераховані до бюджетів чи державних цільових фондів, на інші, відмінні від оподаткування цілі (наприклад, на задоволення різноманітних виробничих потреб суб'єкта господарювання), за наявності всіх ознак складу злочину, передбаченого ст. 364, може розглядатись як зловживання службовим становищем'.
Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які в тисячу і більше разів перевищують встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян (примітка до ст. 212). У даному складі злочину майнова шкода виступає у формі несплаченого або недоплаченого податку, збору або іншого обов'язкового платежу, у формі тієї суми, яку, згідно із законодавством, повинен був отримати відповідний бюджет або фонд. При цьому фінансові санкції (пеня, штраф), які застосовуються відповідно до вимог податкового законодавства, не враховуються.
Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів визнається вчиненим у значному, великому або особливо великому розмірі як тоді, коли сума несплаченого платежу перевищує зазначені у законі розміри з одного його виду, так і у тому разі, коли ця сума є результатом несплати різних видів обов'язкових платежів. У тому разі, коли встановлено ознаки одиничного злочину - продовжуваного ухилення від сплати податків (тотожні дії, єдиний злочинний намір), кількісні параметри злочинної поведінки, здійснюваної в різні проміжки часу, повинні підсумовуватися.
Злочин, передбачений ст. 212, визнається закінченим з наступного дня після настання строку, до якого мав бути сплачений податок, збір чи інший обов'язковий платіж, а коли закон пов'язує цей строк із виконанням певної дії,- з моменту фактичного ухилення від їх сплати.
Суб'єктом злочину можуть бути: 1) службові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, тобто ті працівники управлінської сфери юридичних осіб, які виконують обов'язки щодо ведення та оформлення звітної документації про фінансово-господарську діяльність підприємств, установ, організацій і поданню цієї документації до податкових органів (керівники підприємств, установ та організацій, головні (старші) бухгалтери, їх заступники або інші працівники бухгалтерій, які виконують функції головного бухгалтера); 2) особи, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи; 3) будь-які інші особи, зобов'язані сплачувати податки, збори, інші обов'язкові платежі.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується умисною формою вини. Мотив на кваліфікацію за ст. 212 не

 
 

Цікаве

Загрузка...