WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Злочини проти прав і законних інтересів споживачів - Реферат

Злочини проти прав і законних інтересів споживачів - Реферат

потребує самостійної кваліфікації (наприклад, за ст. 190, ст. 291 або ст. 225).
Суб'єкт злочину - загальний.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом, а виготовлення та перероблення фальсифікованих засобів вимірювання, крім того, метою їх використання або збуту.
Кваліфікуючою ознакою злочину (ч. 2 ст. 226) є вчинення його особою, яка була засуджена за цією статтею.
Випуск або реалізація недоброякісної продукції (ст. 227 КК). Об'єктом злочину є встановлений порядок реалізації продукції і товарів споживачам, який забезпечує право останніхна належну якість і безпеку продукції і товарів. Потерпілим від злочину є споживач - громадяни та суб'єкти господарської діяльності, які придбавають продукцію і товари для задоволення власних побутових, виробничих або інших потреб.
Предмет - недоброякісна або некомплектна продукція і товари.
Недоброякісною є продукція, яка не відповідає встановленим стандартам, нормам, правилам і технічним умовам.
Під некомплектною продукцією треба розуміти продукцію, яка не має всіх належних вузлів, деталей, агрегатів, інших частин, у тому числі запасних, або пристосувань, інструкцій з експлуатації, технічних описів, інструментів для монтажу, хоч відповідно до встановлених стандартів, норм, правил і технічних умов вони мали бути.
Об'єктивна сторона злочину полягає у вчиненні однієї з двох дій: 1) випуск на товарний ринок недоброякісної або некомплектної продукції чи товарів; 2) інша реалізація споживачам такої продукції і товарів. Ринком товару (товарним ринком) визнається сфера обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція. У ст. 227 випуск відповідної продукції на товарний ринок визнається різновидом (окремим випадком) реалізації продукції споживачам.
Реалізація недоброякісної і некомплектної продукції і товарів означає, що виробник, продавець або інша особа у той чи інший спосіб передає продукцію або товари у власність чи розпорядження споживачеві (продаж, поставка, обмін, оренда тощо).
Реалізація споживачам недоброякісної або некомплектної про дукції визнається злочином за умови, що таке діяння вчинено у великих розмірах, тобто на суму, яка перевищує триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (див. примітку до ст. 227).
Злочин треба визнавати закінченим з моменту передачі недоброякісної або некомплектної продукції споживачеві.
У тому разі, коли використання або споживання недоброякісної продукції потягло за собою заподіяння шкоди здоров'ю людини або настання її смерті, вказані суспільне небезпечні наслідки потребують окремої кримінально-правової оцінки.
Суб'єкт злочину - загальний.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується умисною або необережною формою вини (психічне ставлення винного визначається стосовно реалізації недоброякісної або некомплектної продукції споживачам).
Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма (ст. 217 КК). Об'єктом злочину є встановлений з метою захисту прав і законних інтересів споживачів та засад добросовісної конкуренції порядок виготовлення та обігу державного пробірного клейма. Предмет - державне пробірне клеймо. Ним визнається знак встановленого єдиного зразка, що засвідчує цінність виробів із дорогоцінних металів. Державне пробірне клеймо у даному разі - це не сам відбиток на виробі з до-рогоцінного металу, а предмет, який призначений для отримання відбитку на такому виробі та який засвідчує пробу.
Об'єктивна сторона злочину полягає у вчиненні однієї з трьох дій: 1) виготовлення державного пробірного клейма; 2) його збут або 3) використання.
Виготовлення державного пробірного клейма треба вважати незаконним, якщо воно здійснюється у будь-якому місці (у т. ч. на спеціалізованому підприємстві) не за замовленням Мінфіну України. Незаконним виготовленням треба визнавати також внесення змін у справжні пробірні клейма, що спотворює належний зміст їх реквізитів - фіксуючих елементів.
Під збутом незаконно виготовленого державного пробірного клейма розуміється будь-яка форма сплатного чи безоплатного відчуження такого предмета особою, яка усвідомлює його справжній характер (продаж, обмін, дарування, передача для тимчасового використання або у рахунок погашення боргу тощо).
Використанням державного пробірного клейма є здійснення за допомогою цього предмета клеймування, яким визнається пробірно-технологічна операція нанесення відбитку державного пробірного клейма на ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів. При цьому не має значення те, відповідає чи ні поставлений на виробі відбиток державного пробірного клейма фактичній пробі сплаву, з якого виготовлено даний виріб.
З урахуванням того, що у ст. 217 мова йде про незаконне використання державного пробірного клейма, а не про використання незаконно виготовленого державного пробірного клейма, склад цього злочину слід вбачати і в разі проведення клеймування працівниками органів державного пробірного контролю з порушенням порядку здійснення державного експертно-пробірного контролю, частиною якого є клеймування.
Суб'єкт злочину - загальний.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.
Кваліфікуючою ознакою злочину (ч. 2 ст. 217) є повторність.
Література.
1. Вартилецька І.А., Плутагир В.С. Кримінальне право України.альбом схем: навч. посібник / За заг. ред. В.Я. Горбачовського.- К.: Атіка, 2003.- 208с.
2. Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Загальна: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2001. - 432 с.
3. Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Особлива: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2001. - 544 с.
4. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М.В. Володько та ін.) Вид. 3-тє, переробл. та допов./ За заг. ред. М. І. Мельника, В.А. Клименка.- К.: Юридична думка, 2004.- 352 с.
5. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М.В. Володько та ін.) Вид. 3-тє, переробл. та допов./ За заг. ред. М. І. Мельника, В.А. Клименка.- К.: Юридична думка, 2004.- 656 с.
6. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. закладів освіти / За ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - Київ-Харків: Юрінком Ін-тер-Право, 2001. - 416 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...