WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Злочини проти порядку приватизації - Реферат

Злочини проти порядку приватизації - Реферат


Реферат
На тему:
Злочини проти порядку приватизації
Безпосереднім об'єктом злочинів, пов'язаних із приватизацією (статті 233-235 КК), є передбачений законодавством порядок приватизації державного і комунального майна. Цей порядок покликаний: сприяти підвищенню ефективності діяльності підприємств і створенню конкурентного середовища; захистити фіскальні інтереси держави та органів місцевого самоврядування, залучити кошти, необхідні для виконання соціальних програм; забезпечити структурну перебудову економіки України; поєднати засоби виробництва та ефективного власника; створити умови для по-дальшого розвитку фондового ринку; забезпечити інформаційну прозорість процесу приватизації тощо.
Незаконна приватизація державного, комунального майна
(ст. 233 КК). Предметом цього злочину є державне і комунальне майно.
Під державним майном треба розуміти майно, що перебуває у державній власності, а також майно, яке належить АРК. Об'єкти державної власності, що підлягають приватизації, визначаються спеціальними законами.
Комунальним визнається майно, яке перебуває у комунальній власності - праві власності громади села, селища або міста.
Предметом цього злочину не визнаються об'єкти державного земельного і житлового фондів. Водночас, його предметом є приватизаційні документи.
З об'єктивної сторони злочин може набувати однієї з чотирьох форм, вказаних у ч. 1 ст. 233 альтернативне: 1) приватизація державного чи комунального майна шляхом заниження його вартості через визначення її у спосіб, не передбачений законом;
2) приватизація вказаного майна шляхом використання підроблених приватизаційних документів; 3) приватизація майна, яке згідно із законом не підлягає приватизації; 4) приватизація неправомочною особою.
Під приватизацією розуміється один із способів зміни форми власності, а саме: відчуження державного або комунального майна на користь фізичних та юридичних осіб, які відповідно до законодавства про приватизацію можуть бути покупцями.
Під заниженням вартості майна через визначення у спосіб, не передбачений законом, треба розуміти: 1) застосування такого способу, який відповідно до чинного законодавства взагалі не повинен бути використаний під час приватизації; 2) застосування такого способу оцінки майна, який хоч і використовується під час приватизації, однак згідно із законодавством не може застосовуватися для оцінки саме даного об'єкта приватизації.
Під використанням підроблених приватизаційних документів потрібно розуміти їх подання органам приватизації, вчинення з ними інших дій, які так чи інакше впливають на винесення рішення про приватизацію конкретних об'єктів та її умови.
Приватизація майна, яке не підлягає приватизації, означає укладання договорів купівлі-продажу щодо таких об'єктів державної або комунальної власності, відчуження яких на користь фізичних та юридичних осіб чинним законодавством або рішенням місцевих рад відповідного рівня заборонено. Відповідно до Закону "Про приватизацію державного майна" (ч. 2 ст. 5), приватизації не підлягають об'єкти, що мають загальнодержавне значення, а також казенні підприємства. Перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, не є постійним і незмінюваним. Поіменний перелік зазначених об'єктів, які розподіляються за органами управління та областями, затверджується Верховною Радою України за поданням КМУ у формі прийняття відповідного Закону.
Приватизація неправомочною особою передусім означає, що як покупець державного чи комунального майна виступає особа, якій чинним законодавством не дозволено брати участь у приватизації і укладати відповідні договори купівлі-продажу. Так, відповідно до
Закону "Про приватизацію державного майна" (ст. 8), покупцями об'єктів приватизації не можуть бути: 1) юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25%; 2) органи державної влади та місцевого самоврядування; 3) працівники державних органів приватизації; 4) юридичні особи, майно яких перебуває у комунальній власності.
Злочин вважається закінченим з моменту незаконної приватизації державного або комунального майна.
Суб'єктом злочину є особа, яка досягла 16-річного віку і бере безпосередню участь у приватизації державного чи комунального майна (зокрема, працівники державних органів приватизації та органів місцевого самоврядування, голови та члени комісій з приватизації об'єктів, тендерних комісій, службові особи підприємств, які підлягають приватизації, фізичні особи та службові особи, засновники та власники юридичних осіб - покупців державного чи комунального майна).
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.
Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 233) є незаконна приватизація майна державної чи комунальної власності у великих розмірах або вчинення діяння за попередньою змовою групою осіб. Незаконна приватизація вважається вчиненою у великих розмірах, якщо вартість приватизованого майна у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (примітка до ст. 233).
Незаконні дії щодо приватизаційних паперів (ст. 234 КК). Предметом злочину є приватизаційні папери, тобто особливий вид державних цінних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду (ст. 1 Закону "Про приватизаційні папери"). Різновидами приватизаційних паперів, фактично випущеними під час приватизації в Україні, стали приватизаційні майнові сертифікати і житлові чеки.
Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 234, полягає у вчиненні одного з таких діянь: 1) продаж приватизаційних паперів; 2) їх інша незаконна передача; 3) купівля приватизаційних паперів; 4) їх розміщення; 5) інші операції з приватизаційними документами без належного дозволу.
Купівля і продаж приватизаційних паперів означає укладання щодо них договорів купівлі-продажу. Інша незаконна передача приватизаційних

 
 

Цікаве

Загрузка...