WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Злочини проти порядку обігу грошей, цінних паперів, інших документів - Реферат

Злочини проти порядку обігу грошей, цінних паперів, інших документів - Реферат

іншихосіб, отримання грошей у готівковій формі в касах банків, пунктах обміну іноземної валюти уповноважених банків та через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.
До інших засобів доступу до банківських рахунків треба відносити інші, крім платіжних карток, спеціальні платіжні засоби (наприклад, дорожні та іменні чеки).
Об'єктивна сторона злочину полягає у: 1) підробці засобів доступу до банківських рахунків; 2) придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту підроблених документів на переказ або платіжних карток; 3) збуті чи використанні вказаних підроблених документів або карток.
Підробка засобів доступу до банківських рахунків означає як повне виготовлення вказаних засобів, так і фальсифікацію справжніх предметів. Конкретний спосіб підробки (дописка, зрізування та наклеювання літер і цифр, термічна обробка, переписування магнітної смуги, з використанням спеціального обладнання тощо) визначається тим, який саме платіжний інструмент підроблюється і на якому матеріальному носії він існує (паперовому, електронному або іншому).
Під використанням підроблених документів на переказ та платіжних карток треба розуміти вчинення з їх допомогою різноманітних незаконних дій - здійснення переказу грошей неналежним ініціатором, одержання грошей у готівковій формі через банкомат, касу банку, фінансової установи або пункту обміну іноземної валюти, проведення оплати за придбані товари, у т. ч. тих, купівля яких здійснюється в системах електронної комерції, одержання інформації про стан банківського рахунку тощо.
У тому разі, коли в результаті використання підроблених документів на переказ або платіжних карток відбувається заволодіння чужими грошовими коштами, вчинене потрібно кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст. 200 і ст. 190 КК.
Суб'єкт злочину - загальний.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом і метою збуту.
Кваліфікуючими ознаками є повторність та вчинення його за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 200).
Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків
(ст. 215 КК). Основним безпосереднім об'єктом злочину є порядок оплати внутрішніх і міжнародних поштових і транспортних послуг, який забезпечує фінансові інтереси держави, інших перевізників, встановлений порядок виготовлення та обігу відповідних документів, додатковим - права й законні інтереси споживачів і тих, хто надає відповідні види послуг (поштові, транспортні тощо).
Предметом злочину ст. 215 називає: 1) знаки поштової оплати;
2) марковану продукцію; 3) міжнародні купони для відповіді; 4) по-свідчення особи для міжнародного поштового обміну; 5) відбитки маркувальних машин; 6) квитки залізничного, водного, повітряного або автомобільного транспорту, інші проїзні документи; 7) документи на перевезення вантажу.
Знаки поштової оплати - це реквізити поштових відправлень (листів, поштових карток, бандеролей, секограм, дрібних пакетів тощо), які підтверджують оплату послуг поштового зв'язку. Під маркованою продукцією потрібно розуміти виготовлені типографським способом поштові відправлення (марковані конверти і марковані поштові картки) із надрукованим на них зображенням поштових марок (віньєтки). Міжнародний купон для відповіді - це спеціальний знак Міжнародного бюро Всесвітнього поштового союзу, виготовлений на папері з водяними знаками, яким можна замінити поштові марки з розрахунку оплати одного простого міжнародного листа вагою до 20 грамів, що пересилається повітряним транспортом.
Посвідченнями особи для міжнародного поштового обміну є по-свідчення, які видаються поштовими органами країн - учасниць Всесвітнього поштового союзу і посвідчують право особи на одержання поштової кореспонденції, яка надсилається їй чи на поштову скриньку. Маркувальна машина призначена для нанесення на прості та рекомендовані листи, бандеролі і картки відбитку державного знака, що підтверджує оплату послуг поштового зв'язку, а також для нанесення дати та місця приймання цієї кореспонденції, поштової адреси. Маркувальні машини можуть використовуватися дирекціями, поштамтами, вузлами зв'язку Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта", а також юридичними та фізичними особами на договірних засадах.
Під проїзними документами потрібно розуміти документи, які надають право на проїзд залізничним, водним, повітряним і автомобільним транспортом (квитки вказаних видів транспорту - разові, місячні, квартальні, річні, у тому числі талони або жетони, службові та пільгові проїзні документи тощо). До документів на перевезення вантажу слід відносити, наприклад, вантажні (багажні, вантажобагажні) квитанції, дорожні відомості, накладні.
З об'єктивної сторони злочин може виражатись в одній з трьох дій: 1) виготовлення з метою збуту завідомо підроблених предметів, зазначених у ст. 215; 2) їх збут; 3) використання вказаних предметів.
Використання вказаних у ст. 215 предметів може набувати різних форм: пред'явлення підробленого проїзного документа контролерові у міському транспорті або провідникові залізничного вагону (суб'єкт, видаючи підробку за справжній документ, знайомить з його змістом інших осіб), оплата поштових відправлень за допомогою підроблених марок тощо. За наявності до цього підстав дії особи, заборонені статтею 215, можуть бути визнані такими, що через малозначність не становлять суспільної небезпеки (ч. 2 ст. 11).
Заподіяння внаслідок використання підроблених предметів значної майнової шкоди за відсутності ознак шахрайства потребує додаткової кваліфікації за ст. 192 КК.
Суб'єкт злочину - загальний.
Суб'єктивна сторона складу злочину характеризується прямим умислом. Для злочину у формі виготовлення підроблених знаків чи білетів обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони є мета збуту підробок.
Література.
1. Вартилецька І.А., Плутагир В.С. Кримінальне право України.альбом схем: навч. посібник / За заг. ред. В.Я. Горбачовського.- К.: Атіка, 2003.- 208с.
2. Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Загальна: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2001. - 432 с.
3. Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Особлива: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2001. - 544 с.
4. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М.В. Володько та ін.) Вид. 3-тє, переробл. та допов./ За заг. ред. М. І. Мельника, В.А. Клименка.- К.: Юридична думка, 2004.- 352 с.
5. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М.В. Володько та ін.) Вид. 3-тє, переробл. та допов./ За заг. ред. М. І. Мельника, В.А. Клименка.- К.: Юридична думка, 2004.- 656 с.
6. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. закладів освіти / За ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - Київ-Харків: Юрінком Ін-тер-Право, 2001. - 416 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...