WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Злочини проти порядку обігу грошей, цінних паперів, інших документів - Реферат

Злочини проти порядку обігу грошей, цінних паперів, інших документів - Реферат

сумапідробки у чотириста і більше разів перевищує такий мінімум (примітка до ст. 199).
Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів (ст. 224). Об'єктом злочину визнається встановлений порядок виготовлення та обігу недержавних цінних паперів, нормальне функціонування ринку цінних паперів в Україні.
Предметом злочину є недержавні цінні папери. До таких паперів можуть бути віднесені, зокрема, акції, облігації підприємств і місцевих позик, ощадні та інвестиційні сертифікати, векселі.
Не є предметом цього злочину сертифікат цінних паперів, виписка з рахунку у цінних паперах та інші подібні документи (зокрема, виписки з рахунків депозитарного обліку, виписки із реєстрів власників іменних цінних паперів), підроблення яких може кваліфікуватись за статтями 358 або 366.
З об'єктивної сторони злочин полягає у: 1) виготовленні підроблених недержавних цінних паперів; 2) їх збуті; 3) використанні таких цінних паперів іншим чином.
Виготовлення підроблених цінних паперів означає як повне створення документів, які із зовнішнього боку значною мірою нагадують справжні цінні папери, так і фальсифікацію останніх. У тому разі, коли цінний папір існує у бездокументарній формі, тобто у вигляді здійсненого зберігачем облікового запису, який підтверджує право власності на цінний папір, підробленням у плані відповідальності за ст. 224 треба визнавати відкриття фіктивного рахунку у цінних паперах депозитарієм, а також внесення пере-кручених відомостей до рахунків у цінних паперах, що їх ведуть депозитарії та зберігачі цінних паперів. Вказані дії потребують додаткової кваліфікації за ст. 361.
Використання іншим чином підроблених недержавних цінних паперів означає вчинення з такими предметами різноманітних (за винятком збуту) дій, у т. ч. пов'язаних з отриманням певних прав, пільг, переваг або із звільненням від обов'язків (наприклад, використання цінних паперів як засобу платежу чи предмета застави, внесення їх як внеску до статутного фонду господарського товариства, реалізація прав акціонера). Використання підроблених недержавних цінних паперів для незаконного заволодіння чужим майном потребує додаткової кваліфікації за ст. 190.
Суб'єкт злочину - загальний.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Обов'язковою ознакою виготовлення недержавних цінних паперів є мета збуту або використання.
Кваліфікуючими ознаками є повторність та заподіяння великої матеріальної шкоди (ч. 2 ст. 224), а особливо кваліфікуючими - вчинення злочину організованою групою та заподіяння особливо великої матеріальної шкоди (ч. З ст. 224).
У примітці до ст. 224 КК роз'яснюється, що повторність має місце у разі скоєння даного злочину особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 224 або ст. 199. Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а особливо великою - якщо вона у тисячу і більше разів перевищує такий мінімум).
Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів (ст. 223 КК). Ця стаття передбачає відповідальність за два самостійних склади злочину: 1) випуск (емісію) громадянином або службовою особою суб'єкта господарської діяльності цінних паперів у формі їх відкритого розміщення без реєстрації емісії у встановленому законом порядку (ч. 1); 2) внесення громадянином або службовою особою суб'єкта господарської діяльності в документи, які подаються для реєстрації емісії цінних паперів, завідомо недостовірної інформації, а також затвердження таких документів, якщо ці дії заподіяли велику матеріальну шкоду інвесторові (ч. 2).
Безпосереднім об'єктом цих злочинів є встановлений порядок випуску цінних паперів, який є важливим елементом фінансово-кредитної системи країни і який забезпечує її стабільність і розвиток, а додатковим об'єктом складу затвердження документів, поданих для реєстрації емісії цінних папері, є право власності.
Предметом злочину визнаються ті цінні папери, на які поширюється процедура емісії у формі відкритого розміщення (крім акцій відкритих акціонерних товариств і облігацій підприємств - наприклад, акцій корпоративних інвестиційних фондів) (ч. 1 ст. 223), та документи, які подаються для реєстрації емісії будь-яких цінних паперів (ч. 2 ст. 223).
Згідно зі ст. 22 Закону "Про цінні папери і фондову біржу", випуск у формі відкритого продажу таких цінних паперів, як акції та облігації підприємств дозволяється тільки з моменту реєстрації цього випуску в уповноваженому державному органі, яким є ДКЦПФР1 та її територіальні органи. Відкритий продаж означає, що цінні папери призначені для розміщення між громадянами і юридичними особами, коло яких заздалегідь визначити неможливо.
Під документами в плані відповідальності за ч. 2 ст. 223 КК треба розуміти документи, які надаються до уповноваженого державного органу для того, щоб зареєструвати випуск цінних паперів. Згідно з ч. З ст. 22 Закону "Про цінні папери і фондову біржу", - це баланс та довідка про фінансовий стан, підтверджені аудитом (аудиторською фірмою), та ряд документів, про які йдеться у нормативних актах ДКЦПФР. Закон у даному разі не уточнює, що емісія має відбуватися у формі відкритого розміщення, тобто цінні папери можуть бути передані набувачам у будь-який спосіб.
Об'єктивна сторона першого злочину (ч. 1 ст. 223) полягає у випуску (емісії) цінних паперів у формі їх відкритого розміщення без реєстрації емісії в ДКЦПФР та її територіальних органах, другого - у внесенні у документи, які подаються для реєстрації емісії цінних паперів, завідомо недостовірної інформації або затвердженні вказаних документів (ч. 2 ст. 223). Для другого складу характерними є також суспільне небезпечні наслідки у формі великої матеріальної шкоди інвесторові та причиновий зв'язок між зазначеним діянням та наслідками.
Під випуском цінних паперів треба розуміти сукупність дій, які вчинюються емітентом та (або) за його дорученням торговцем цінних паперів і які полягають у фактичному запусканні в обіг цінних паперів. Це, зокрема, передача акцій відкритих акціонерних товариств особам, які зробили заявки на їх придбання під час проведення відкритої передплати на них, продаж або інша передача цінних паперів у власність юридичним особам і громадянам.
Злочином, передбаченим ч. 1 ст. 223 КК, у разі бездокументарної емісії цінних паперів має визнаватись незареєстроване у встановленому порядку відкриття емітентом емісійного рахунку у цінних паперах та перерахування цих паперів на рахунок набувача.
Суб'єкт злочину - загальний.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Обов'язковою ознакою виготовлення недержавних цінних паперів є мета збуту або використання.
Кваліфікуючими ознаками є повторність та заподіяння великої матеріальної шкоди (ч. 2 ст. 224), а особливо кваліфікуючими - вчинення злочину організованою групою та заподіяння особливо великої матеріальної шкоди (ч. З ст. 224).
У примітці до ст. 224

 
 

Цікаве

Загрузка...