WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Злочини проти добросовісної конкуренції - Реферат

Злочини проти добросовісної конкуренції - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Злочини проти добросовісної конкуренції
Протидія законній господарській діяльності (ст. 206 КК). Основним безпосереднім об'єктом злочину є встановлений порядок здійснення господарської діяльності, покликаний забезпечити стабільність господарського обороту, свободу підприємництва і дотримання засад добросовісної конкуренції, права і законні інтереси підприємців. Додатковим - право людини на особисту недоторканність, право власності, життя і здоров'я особи, встановлений порядок здійснення службовою особою службових повноважень.
Обов'язковою ознакою розглядуваного складу злочину є потерпілий - це особа, яка здійснює законну господарську діяльність, контролює її і яка здатна самостійно прийняти рішення або істотно вплинути на прийняття рішення про припинення або обмеження такої діяльності, про укладення чи неукладення угоди (наприклад, громадянин, який займається приватною підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, фермер, керів-ник або власник приватного підприємства, особа, яка входить до складу виконавчого органу господарського товариства).
Господарська діяльність, якій протидіє винний, має бути законною.
Об'єктивна сторона злочину полягає в активних діях винного, які характеризуються поєднанням двох складових. По-перше, це протиправна вимога, зміст якої визначений альтернативне і включає в себе вимогу: 1) припинити займатися господарською діяльністю; 2) обмежити таку діяльність; 3) укласти угоду, виконання якої здатне заподіяти матеріальну шкоду або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю; 4) не виконувати укладену угоду, що може потягти за собою такі ж негативні наслідки. По-друге, це погроза насильства над потерпілими чи близькими йому особами або погроза пошкодження чи знищення їхнього майна. Залежно від змісту погроза насильством може бути ознакою основного (ч. 1 ст. 206) або кваліфікованого складу злочину (ч. 2 ст. 206).
Злочин визнається закінченим з моменту пред'явлення однієї із вказаних вимог, поєднаних з відповідною погрозою, незалежно від того, вдалося чи ні винній особі змусити потерпілого вчинити або не вчинити бажані для неї дії.
Вимога припинити займатися господарською діяльністю означає вимогу негайно або через деякий час повністю припинити таку діяльність (ліквідувати юридичну особу - суб'єкт господарювання, продати іншій особі належні потерпілому корпоративні права тощо).
Вимога обмежити господарську діяльність може полягати у примушуванні потерпілого, зокрема, до: припинення певного напряму господарської діяльності; зменшення обсягу продажу товарів, припинення або обмеження ділових зв'язків з іншими суб'єктами господарської діяльності тощо.
Вимога укласти угоду, виконання якої може заподіяти матеріальну шкоду або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю, охоплює примушування до укладання цивільно-правових, трудових договорів та інших угод, які пов'язані із встановленням, зміною або припиненням прав і обов'язків учасників господарського обороту.
Погроза насильства над потерпілим або близькими йому особами (питання про визнання особи близькою вирішується у кожному конкретному випадку) як спосіб протидії законній господарській діяльності означає погрозу негайно або у майбутньому застосувати фізичне насильство - завдати удару, побоїв, заподіяти тілесних ушкоджень, позбавити волі, вчинити зґвалтування або інші насильницькі дії.
Погроза пошкодження чи знищення майна має місце у тому разі, коли вона стосується: 1) майна, яке належить потерпілому або його близьким на праві приватної власності; 2) майна, що перебуває в їхньому віданні чи під їх охороною. Фактичне знищення або пошкодження майна в процесі протидії законній господарській діяльності залежно від тяжкості суспільне небезпечних наслідків потребує кваліфікації за ч. 2 або ч. З ст. 206 КК.
Суб'єкт злочину - загальний.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 206) є: 1) повторність; 2) вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб; 3) погроза вбивства чи тяжких тілесних ушкоджень; 4) застосування насильства, що не є небезпечним для життя і здоров'я; 5) пошкодження чи знищення майна.
Особливо кваліфікуючими ознаками злочину (ч. З ст. 206) є:
1) вчинення злочину організованою групою; 2) використання службовою особою службового становища; 3) застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я; 4) заподіяння великої шкоди; 5) спричинення інших тяжких наслідків.
Примушування до антиконкурентних узгоджених дій (ст. 228 КК). Основним безпосереднім об'єктом даного злочину є засади добросовісної конкуренції в частині встановленого порядку регулювання антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, право останніх на економічну конкуренцію, а додатковим - право людини на особисту недоторканність і право власності'.
Об'єктивна сторона злочину полягає у примушуванні до антиконкурентних узгоджених дій, заборонених законодавством. Це примушування набуває форми вчинення активних дій - застосування насильства, заподіяння матеріальної шкоди або погрози застосування насильства чи заподіяння такої шкоди.
Насильство і погроза його застосування можуть бути спрямовані не лише проти тих осіб, від яких вимагають вчинити заборонені законодавством антиконкурентні узгоджені дії, але й проти близьких їм осіб, благополуччя яких з різних причин не є байдужим для потерпілих, у зв'язку з чим протиправний вплив на них може бути ефективним засобом досягнення відповідної мети.
Поняття насильства і погрози його застосування, а також заподіяння матеріальної шкоди і погрози заподіяння такої шкоди за своїм змістом подібні до відповідних понять у складі злочину, передбаченому ст. 206. Оскільки характер шкоди у ст. 228 конкретизовано, слід дійти висновку про те, що це може бути лише матеріальна, а не моральна та організаційна шкода (скажімо, у формі підриву ділової репутації суб'єкта підприємницької діяльності, розголошення комерційної таємниці або відомостей, які ганьблять особу).
Антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. Це, зокрема, дії, які стосуються: 1) встановлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів; 2) обмеження виробництва, ринків товарів, техніко-технологічного розвитку, інвестицій або встановлення контролю над ними; 3) розподілу ринків чи джерел постачання за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи придбання, за колом продавців, покупців або споживачів чи за іншими ознаками; 4) спотво-рення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів; 5) усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб'єктів господарювання, покупців, продавців; 6) застосування різних умов до рівнозначних угод з іншими суб'єктами господарювання, що ставить останніх уневигідне становище в конкуренції; 7) укладення угод за умови прийняття іншими суб'єктами господарювання додаткових зобов'язань, які за своїм змістом або згідно з торговими та іншими чесними звичаями в підприємницькій діяльності не стосуються предмета цих угод; 8)

 
 

Цікаве

Загрузка...