WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Злочини проти встановленого порядку зайняття підприємницькою та іншою господарською діяльністю - Реферат

Злочини проти встановленого порядку зайняття підприємницькою та іншою господарською діяльністю - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Злочини проти встановленого порядку зайняття підприємницькою та іншою господарською діяльністю
Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю (ст. 202 КК). Основним безпосереднім об'єктом
злочину є порядок державної реєстрації та ліцензування підприєм-ницької та іншої господарської діяльності, у тому числі банківської діяльності і професійної діяльності на ринку цінних паперів. Додатковим - система оподаткування, засади добросовісної конкуренції, законні інтереси споживачів.
З об'єктивної сторони злочин може набувати однієї з трьох альтернативних форм: 1) здійснення без державної реєстрації як суб'єкта підприємництва діяльності, що містить ознаки підприємницької, у т. ч. банківської діяльності, банківських операцій, професійної діяльності на ринку цінних паперів та операцій небанківських фінансових установ; 2) здійснення без одержання спеціального дозволу (ліцензії) видів господарської діяльності, які відповідно до законодавства підлягають ліцензуванню, у т. ч. банківської діяльності, банківських операцій, професійної діяльності на ринку цінних паперів та операцій небанківських фінансових установ; 3) здійснення зазначеної діяльності з порушенням умов ліцензування.
Під господарською діяльністю розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність). Підприємництвом визнається самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку (статті 3, 42 ГК).
Питання про те, чи є діяльність особи, яка притягується до від-повідальності за ст. 202, підприємницькою, чи відповідає вона взятим у єдності ознакам, закріпленим у господарському законодавстві, вирішується у кожному конкретному випадку з урахуванням тривалості та інтенсивності протиправних дій, розміру отриманого або очікуваного доходу, інших факторів (зокрема, чи є така діяльність для винної особи основним або додатковим, але істотним джерелом її доходу, чи здійснюється вона більш-менш регулярно, постійно, на професійній основі). У ч. 1 ст. 202 йдеться лише про ті види підприємницької діяльності, які підлягають ліцензуванню (відповідно до ст. 9 Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності").
Під порушенням умов ліцензування потрібно розуміти недотримання винним тих організаційних, кваліфікаційних, технологічних та інших спеціальних вимог, які є обов'язковими для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Порушенням умов ліцензування визнається також порушення порядку одержання ліцензії на певний вид господарської діяльності.
Банківська діяльність - це залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. Здійснення банківських операцій - виключна прерогатива банків і тих фінансових установ, які мають ліцензії НБУ і створення яких має відповідати встановленим вимогам, зокрема, у питаннях організаційно-правових форм, розміру статутного капіталу, кадрового і технічного забезпечення. До небанківських фінансових установ належать кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг.
Професійна діяльність на ринку цінних паперів - це підприємницька діяльність з перерозподілу фінансових ресурсів за допомогою цінних паперів та з організаційного, інформаційного, технічного, консультаційного та іншого обслуговуванню випуску та обігу цінних паперів, що є, як правило, виключним або переважним видом діяльності (ст. 1 Закону (від 30 жовтня 1996 р.) "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні").
Порушення порядку зайняття господарською та банківською ді-яльністю визнається закінченим злочином з того моменту, коли внаслідок здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації або господарської діяльності без ліцензії чи з порушенням умов ліцензування особа одержує дохід у великих розмірах (його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (примітка до ст. 202)). Під доходом у даному разі потрібно розуміти всю суму надходжень від виробництва продукції, виконання робіт чи надання послуг, але з урахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням такої діяльності (придбання сировини та інших товарно-матеріальних цінностей, оренда приміщень, витрати на транспортні засоби, оплата праці тощо).
Суб'єктом злочину, передбаченого ст. 202 виступають: 1) фізичні особи незалежно від громадянства, які досягли 16-річного віку, у т. ч. особи, які займаються зареєстрованою підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи; 2) службові особи юридичних осіб - підприємницьких та інших господарських структур, які приймають та (або) реалізують рішення про здійснення господарської діяльності без належним чином оформленої ліцензії або з порушенням умов ліцензування, а також службові особи, які не забезпечили отримання підприємством, установою чи організацією ліцензії, хоч цей обов'язок покладався на них нормативними актами, установчими документами або трудовим контрактом.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Якщо без державної реєстрації як суб'єкта підприємництва здійснюється діяльність, яка містить ознаки підприємницької і підлягає ліцензуванню, суб'єктивна сторона складу злочину додатково характеризується спеціальною метою - прагненням винного отримати від такої діяльності прибуток.
Зайняття забороненими видами господарської діяльності (ст. 203 КК). Об'єктом злочину є встановлений чинним законодавством порядок зайняття дозволеними видами господарської діяльності.
Об'єктивна сторона злочину виражається в активній поведінці - у зайнятті тими видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом, крім випадків, передбачених іншими статтями КК.
Диспозиція ст. 203 є бланкетною, а тому для з'ясування змісту кримінально-правової заборони необхідно звертатись до регулюючого законодавства. Поняття

 
 

Цікаве

Загрузка...