WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Злочини, які порушують правила поводження з предметами, які становлять підвищену суспільну небезпеку - Реферат

Злочини, які порушують правила поводження з предметами, які становлять підвищену суспільну небезпеку - Реферат

матеріали.
Легкозаймисті речовини (ч. 2 ст. 267) - це тверді, рідкі, газоподібні та пилоподібні речовини, які здатні спалахувати внаслідок дії незначних факторів. До них належать: самозаймисті речовини, які загоряються внаслідок контакту з атмосферним киснем, водою, іншими окислювачами (білий фосфор, металевий натрій, сірка та інші); речовини, які загоряються під дією удару, стиснення (як правило, гази); рідини, з температурою спалаху парів до 28 °С включно; інші речовини (переважно, рідини) з температурою спалаху не більше 61 °С.
До їдких (ч. 2 ст. 267) належать речовини, які швидко вступають у хімічну реакцію з іншими матеріалами, роз'їдаючи їх подразнюють чи знищують живі тканини, розчиняють чи змінюють структуру більшості неорганічних речовин. Це - всі види кислот та лугів (сірчана кислота, їдкий натр, негашене вапно тощо), якщо з врахуванням концентрації та кількості, фізичного стану, використовуваної тари речовина здатна заподіяти шкоду громадській безпеці. Не можуть бути віднесені до їдких речовин, за незаконні дії з якими настає кримінальна відповідальність, харчові розчини оцтової кислоти, луги, які входять до складу косметичних засобів.
Поняття вибухових речовин та радіоактивних матеріалів в ана-лізованому злочині ідентичне таким же поняттям, розглянутим стосовно інших злочинів проти громадської безпеки (зокрема, передбаченого ст. 262).
Об'єктивна сторона аналізованого злочину полягає у вчиненні таких діянь:
1) порушення правил зберігання, використання, обліку, перевезення вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів;
2) порушення інших правил поводження з вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами;
3) незаконне пересилання цих речовин чи матеріалів поштою або вантажем;
4) незаконне пересилання поштою або вантажем легкозаймистих або їдких речовин (ч. 2 ст. 267).
Відповідальність за злочин, передбачений ст. 267, диференційована з врахуванням суспільне небезпечних наслідків, якими можуть бути:
1) створення небезпеки загибелі людей або інших тяжких наслідків (ч. 1 ст. 267);
2) загибель людей або інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 267). Зміст вказаних наслідків такий же, як і щодо інших злочинів проти громадської безпеки.
Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини (ст. 268 КК). Предметом злочину є: 1) відходи;
2) вторинна сировина (ч. 1 ст. 268); 3) речовини або матеріали, що належать до категорії небезпечних відходів, які забороняються до ввезення (ч. 2 ст. 268).
Поняття відходів охоплює будь-які речовини, матеріали і предмети, які утворюються в процесі діяльності людини і в подальшому не використовуються за місцем утворення чи виявлення і яких власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення. При цьому радіоактивними відходами вважаються матеріальні об'єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені чинними нормами, за умов, що використання цих об'єктів та субстанцій не передбачається.
Вторинною сировиною є залишки виробництва та побуту (вже використана сировина, тара, відпрацьовані матеріали), які придатні для переробки і використовуються повторно.
Речовини або матеріали, що належать до категорії небезпечних відходів, які забороняються до ввезення - це відходи, фізичні, хімічні чи біологічні характеристики яких створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів поводження з ними. До них, зокрема, належать: непотрібні фармацевтичні товари, ліки та препарати, шлами бензину, що містять свинець, свиняча гноївка (фекалії), каналізаційний мул, азбест (пил та волокна).
Об'єктивна сторона розглядуваного злочину включає в себе вчинення таких дій:
1) ввезення на територію України без належного дозволу відходів або вторинної сировини (ч. 1 ст. 268) - це фактичне переміщення підходів чи вторинної сировини через митний кордон України;
2) транзит через територію України без належного дозволу доходів або вторинної сировини (ч. 1 ст. 268) - це переміщення відходів чи вторинної сировини під митним контролем через територію України між двома пунктами або в межах одного пункту на мінному кордоні України;
3) ввезення на територію України речовин або матеріалів, що належить до категорії небезпечних відходів, які забороняються ()о ввезення (ч. 2 ст. 267);
4) транзит через територію України речовин або матеріалів, що належать до категорії небезпечних відходів, які забороняються до ввезення (ч. 2 ст. 267).
Ввезення або транзит відходів чи вторинної сировини без належного дозволу має місце тоді, коли: дозвіл відсутній взагалі або виданийнеуповноваженим на те органом; порушені умови щодо кількості, видів, упаковки тощо відходів чи вторинної сировини;
не дотримані вимоги щодо строків, місця ввезення, маршруту тран-зитного перевезення.
Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин (ст. 269 КК). Предметом злочину є:
1) вибухові речовини; 2) легкозаймисті речовини. Їх поняття ідентичне аналогічним поняттям, розкритим при розгляді злочинів, передбачених статтями 262 та 267.
Об'єктивна сторона цього злочину характеризується незаконним перевезенням на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин.
Під перевезенням слід розуміти дії, внаслідок яких вибухові або легкозаймисті речовини переміщаються в повітряному судні від моменту зачинення його дверей перед початком польоту до їх відчинення після завершення польоту. При цьому не має значення, де саме знаходяться відповідні речовини - в одязі особи, яка перебуває на борту повітряного судна, його ручній поклажі чи здані для перевезення багажем. Незаконним перевезення буде тоді, коли воно здійснене: а) щодо вибухових або легкозаймистих речовин, які взагалі заборонені для перевезення повітряними судами; б) з порушенням вимог щодо кількості, упаковки речовин, які дозволені для перевезення;
в) без отримання спеціального дозволу, який передбачений для пере-везення певних видів вибухонебезпечних або легкозаймистих речовин.
Обов'язковою ознакою цього діяння є місце вчинення злочину - повітряне судно, тобто літальний апарат, що тримається в атмосфері за рахунок його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні, і здатний маневрувати в тривимірному просторі. До повітряних суден належать як ті, що важчі за повітря (літаки, гелікоптери, планери), так і легші (дирижаблі).
Порядок вчинення таких дій регламентовано постановою КМ України від 20 червня 1995 р. № 140 "Порядок одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та ути-лізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів бютехнології та інших біологічних агентів".
Злочин вважається закінченим з моменту вчинення описаних у ч. 1 ст. 269 дій.
Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 269) є загибель людей або інші тяжкі наслідки.
Література.
1. Вартилецька І.А., Плутагир В.С. Кримінальне право України.альбом схем: навч. посібник / За заг. ред. В.Я. Горбачовського.- К.: Атіка, 2003.- 208с.
2. Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Загальна: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2001. - 432 с.
3. Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Особлива: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2001. - 544 с.
4. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М.В. Володько та ін.) Вид. 3-тє, переробл. та допов./ За заг. ред. М. І. Мельника, В.А. Клименка.- К.: Юридична думка, 2004.- 352 с.
5. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М.В. Володько та ін.) Вид. 3-тє, переробл. та допов./ За заг. ред. М. І. Мельника, В.А. Клименка.- К.: Юридична думка, 2004.- 656 с.
6. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. закладів освіти / За ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - Київ-Харків: Юрінком Ін-тер-Право, 2001. - 416 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...