WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Злочини, що ставлять у небезпеку життя та здоров'я особи - Реферат

Злочини, що ставлять у небезпеку життя та здоров'я особи - Реферат

складі цього злочину розуміються хронічне захворювання, інвалідність пацієнта тощо.
Злочин вважається закінченим з моменту настання смерті або інших тяжких наслідків.
Суб'єкт злочину - спеціальний. Ним є керівник клінічних випробувань або інша особа, яка уповноважена ним на отримання письмової згоди пацієнта або його законного представника.
Суб'єктивна сторона характеризується умислом до діяння та необережністю до наслідків.
Незаконне проведення дослідів над людиною (ст. 142). Об'єктивна сторона злочину полягає у: а) незаконному проведенні медико-біологічних і психологічних або інших дослідів над людиною; б) створенні небезпеки для її життя чи здоров'я; в) причиновому зв'язку між зазначеними діянням і наслідком.
Незаконними треба визнавати досліди (експерименти), які не мають на меті досягнення корисних, соціально-позитивних результатів, проводяться із ризиком, який не може бути визнанийвиправданим, або особами, які не мають права на проведення того чи іншого досліду.
Так, медико-біологічні експерименти на людях допускаються із суспільне корисною метою за умови їх наукової обґрунтованості, переваги можливого успіху над ризиком спричинення тяжких на слідків для здоров'я або життя, гласності застосування експерименту, повної інформованості і добровільної згоди особи, яка підлягає експерименту, щодо вимог його застосування, а також за умови збереження в необхідних випадках лікарської таємниці. Забороняється проведення науково-дослідного експерименту на хворих, ув'язнених або військовополонених, а також терапевтичного експерименту на людях, захворювання яких не має безпосереднього зв'язку з метою досліду.
Злочин вважається закінченим з моменту створення небезпеки для життя і здоров'я людини.
Суб'єктом злочину може бути як особа, яка наділена правом на проведення вказаних дослідів, але не дотримується вимог їх проведення, так і така, яка такого права взагалі не має.
Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом щодо діяння і непрямим умислом або необережністю щодо наслідків.
Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 142) є вчинення його щодо неповнолітнього, двох або більше осіб, шляхом примушування (застосування фізичного чи психічного насильства) або обману (надання потерпілому недостовірної інформації щодо мети, характеру й можливих наслідків дослідження), а так само, якщо він спричинив тривалий розлад здоров'я потерпілого (середньої тяжкості тілесні ушкодження). Настання наслідків у вигляді смерті або тяжкого тілесного ушкодження утворює сукупність злочинів і потребує кваліфікації за ч. 2 ст. 142 та ст. 119 або ст.128.
Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини (ст. 143). Предметом злочину можуть бути органи або тканини людини. Органами людини є такі частини організму, що виконують необхідні або важливі для життя функції: серце, печінка, очі, вуха, руки, ноги тощо. Тканини людини - це система клітин і безклітинних структур, які являють собою певне анатомічне утворення: м'які тканини, тканини опорно-рухового апарату, судини та клапани тощо.
З об'єктивної сторони злочин може вчинюватися у формі:
1) порушення встановленого законом порядку трансплантації "органів або тканин людини (ч. 1 ст. 143); 2) вилученні у людини шляхом примушування або обману її органів або тканин з метою їх трансплантації (ч. 2 ст. 143); 3) незаконної торгівлі органами або тканинами людини (ч. 4 ст. 143).
Трансплантація (в даному випадку) - це пересадка органа або тканини від однієї людини (донора) до іншої людини (реципієнта) з метою її лікування. При цьому донором може бути як жива, так і мертва людина.
Порядок трансплантації органів і тканин визначений Законом "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини". Порушення цього порядку за певних умов тягне кримінальну відповідальність. Такими порушеннями можуть бути:
а) відсутність у реципієнта медичних показань для застосування трансплантації; б) проведення трансплантації в неакредитованому в установленому законодавством порядку закладі чи установі;
в) відсутність письмової згоди на трансплантацію у донора (його близьких родичів) або реципієнта (його законних представників) тощо.
Вилучення у людини органів або тканин утворює склад злочину, передбаченого ч. 2 ст. 143, у разі, якщо воно здійснювалося шляхом примушування або обману і з метою їх трансплантації. Ці дії можуть бути застосовані до живого донора безпосередньо або до близьких родичів мертвої людини, що може стати донором.
Кваліфікуючими ознаками незаконного вилучення у людини органів або тканин (ч. З ст. 143) є вчинення його щодо особи, яка перебувала в безпорадному стані або в матеріальній чи іншій залежності від винного.
Незаконна торгівля органами або тканинами людини (ч. 4 ст. 143) полягає в укладанні й здійсненні договору купівлі-продажу вказаних предметів. За наявності підстав ці дії кваліфікуються за сукупністю з іншою частиною ст. 143.
Злочин вважається закінченим з моменту вчинення описаних у ст. 143 дій.
Суб'єкт злочину - загальний.
Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом. Для незаконної торгівлі органами або тканинами людини обов'язковим є мотив злочину - корисливість.
Особливо кваліфікуючими ознаками для вилучення і квалі-фікуючими для незаконної торгівлі органами або тканинами людини (ч. 5 ст. 143) є вчинення їх за попередньою змовою групою осіб або особою, що бере участь у транснаціональних (тобто таких, що діють на території двох або більше країн) організаціях, які займаються такою діяльністю.
Вбивство людини з метою вилучення у неї органів або тканин утворює сукупність злочинів і потребує кваліфікації за п. 9 ч. 2 ст. 115 і відповідною частиною ст. 143. Торгівля людьми чи інша
незаконна угода щодо передачі людини з метою вилучення у по-терпілого органів або тканин для трансплантації кваліфікується за частинами 4 або 5 ст. 143 та ч. З ст. 149.
Насильницьке донорство (ст. 144). Предмет злочину - кров та її компоненти.
Донорство крові та її компонентів - це добровільний акт волевиявлення людини, що полягає у даванні крові або її компонентів для подальшого використання їх для лікування, виготовлення відповідних лікарських препаратів або використання у наукових дослідженнях.
З об'єктивної сторони злочин полягає у недобровільному (на-сильницькому або шляхом обману) вилученні крові у людини з метою використання її як донора.
Злочин вважається закінченим з моменту

 
 

Цікаве

Загрузка...