WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Злочини, пов'язані з діяльністю злочинних організацій - Реферат

Злочини, пов'язані з діяльністю злочинних організацій - Реферат

(ч. 2 ст. 256) є вчинення вказаних вище дій: 1) службовою особою або 2) повторно.
Бандитизм (ст. 257 КК). Байда - це різновид злочинної організації, яка, крім її загальних (ч. 4 ст. 28), характеризується ще й такими специфічними ознаками:
1) озброєністю, яка характеризується двома моментами. Об'єктивно банда буде озброєна тоді, коли хоча б у одного з її учасників є предмети, які спеціально пристосовані для враження людей і не мають іншого (господарського, спортивного) призначення та на які поширюється спеціальний правовий режим. Наявність пневматичних чи газових рушниць, пістолетів, револьверів, метальних, електрошокових чи інших аналогічних пристроїв має враховуватися як озброєність банди за умови, що вони належать до типів, заборонених для використання громадянами чи які потребують спеціального дозволу. За суб'єктивною ознакою озброєність банди передбачає, що про наявність зброї і готовність її застосувати знають інші члени банди;
2) метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, яка означає, що банда прагне досягнути злочинного результату за допомогою насильства або створення реальної загрози його застосування, діє раптово, агресивно.
Об'єктивна сторона бандитизму включає вчинення трьох альтернативних дій: 1) організацію банди; 2) участь у банді;
3) участь у нападі, вчинюваному бандою. Перші дві дії за своїм змістом аналогічні тим, які охарактеризовані вище стосовно ст. 255. Участь у нападі, вчинюваному бандою, означає виконання дій, які становлять собою напад, зокрема, застосування насильства чи створення реальної загрози його застосування до працівників підприємств, установ, організацій чи до окремих громадян. Участь у нападі, вчинюваному бандою, можуть брати як члени цієї злочинної організації, так й інші особи - які не є учасниками банди. У тому ж випадку, коли особа не виконує об'єктивну сторону нападу, а сприяє банді в інший спосіб (надає транспорт, переховує бандитів тощо), вона підлягає відповідальності за пособництво бандитизму.
Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (ст. 260 КК). Аналіз диспозиції цієї статті і а понять формувань, даних у примітці до неї, дає підстави стверджувати, що воєнізованими формуваннями слід вважати організації, яким, крім загальних ознак злочинної організації, притаманні ще й такі:
їх створення не передбачене законами України - відсутній закон, який передбачає створення відповідної воєнізованої організації, або ж вони не належать до жодного із легальне існуючих воєнізованих формувань чи груп;
вони мають організаційну структуру військового типу, що ха-рактеризується наявністю єдиноначальності, підпорядкованості та дисципліни. При цьому під формуваннями слід розуміти організації, які складаються з відносно самостійних підрозділів;
воєнізований характер завдань і методів, які ставляться перед такою організацією, засобів, які нею використовуються. Це: вирішення завдань громадсько-політичного характеру методами військових операцій - заволодіння певними територіями чи їх утримання; силова підтримка владних структур або їх нейтралізація тощо.
Збройним формуванням є воєнізована група, яка характеризується тим, що незаконно має на озброєнні придатну до використання вогнепальну, вибухову або іншу зброю.
Об'єктивна сторона злочинів, передбачених частинами 1-4 ст. 260, включає в себе вчинення діянь, які за своїм змістом загалом є аналогічними раніше розглянутим відповідним ознакам інших злочинів, що пов'язані з діяльністю злочинних організацій.
Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 5 ст. 260, охоплює собою наслідки участі у нападі: 1) загибель людей; 2) інші тяжкі наслідки.
У ч. 6 ст. 260 передбачені умови звільнення від кримінальної відповідальності за створення або участь у діяльності не передбаченого законом воєнізованого або збройного формування (ч. 1 або ч. 2 ст. 260). Такими умовами є: а) добровільний вихід зі складу вказаних злочинних організацій; б) повідомлення про існування такого формування чи групи органів державної влади чи органів державного самоврядування.
Зміст вказаних умов такий же, як і відповідних умов звільнення від кримінальної відповідальності, передбачених ч. 2 ст. 255.
Створення терористичної групи чи терористичної організації... (ч. 4 ст. 258 КК). Організована терористична діяльність, передбачена цією нормою, включає в себе: а) створення терористичної групи чи терористичної організації; б) керівництво такою організацією; в) участь у терористичній організації; г) матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації. Зміст цих ознак такий ке, як і зміст відповідних ознак проаналізованих вище злочинів.
Відмінність між терористичною групою і терористичною організацією вбачається в тому, що терористична група створюється для вчинення конкретного терористичного акту чи кількох таких актів, а терористична організація має діяти невизначений час, займатися терористичною діяльністю постійно - до досягнення певної мети. Діяння ж, які вчиняються у зв'язку з організованою терористичною діяльністю, за своїм змістом аналогічні тим, що вчинюються іншими видами злочинних організацій.
Закон передбачає можливість звільнення винного (крім організатора і керівника) від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією нормою при певній позитивній посткримінальній поведінці (ч. 5 ст. 258). Його умовами є:
1) вчинення дій, передбачених ч. 4 ст. 258, у формі участі в те-рористичній групі чи терористичній організації або сприяння їх створенню або діяльності;
2) добровільне повідомлення правоохоронному органові про вчинене;
3) сприяння припиненню існування або діяльності терористичної групи або терористичної організації або розкриттю злочинів, вчинених у зв'язку із створенням або діяльністю такої групи чи організації;
4) відсутність у діях винного складу іншого злочину.
Література.
1. Вартилецька І.А., Плутагир В.С. Кримінальне право України.альбом схем: навч. посібник / За заг. ред. В.Я. Горбачовського.- К.: Атіка, 2003.- 208с.
2. Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Загальна: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2001. - 432 с.
3. Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Особлива: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2001. - 544 с.
4. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М.В. Володько та ін.) Вид. 3-тє, переробл. та допов./ За заг. ред. М. І. Мельника, В.А. Клименка.- К.: Юридична думка, 2004.- 352 с.
5. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М.В. Володько та ін.) Вид. 3-тє, переробл. та допов./ За заг. ред. М. І. Мельника, В.А. Клименка.- К.: Юридична думка, 2004.- 656 с.
6. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник длястуд. юрид. спец. вищ. закладів освіти / За ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - Київ-Харків: Юрінком Ін-тер-Право, 2001. - 416 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...