WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Злочини, пов'язані з діяльністю злочинних організацій - Реферат

Злочини, пов'язані з діяльністю злочинних організацій - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Злочини, пов'язані з діяльністю злочинних організацій
Для розуміння питань відповідальності за участь у діяльності злочинних організацій принциповим є усвідомлення такого положення: відповідальність встановлена не за дії осіб, які організувалися (як це має місце, наприклад, при вчиненні крадіжки організованою групою), а за саму організацію для наступної - відповідної дії (бездіяльності). Тому як закінчений злочин розглядається вже діяльність, спрямована на створення злочинної організації, вступ до неї - незалежно від того, чи вчинено якісь конкретні злочини цією організацією. Така організація виступає як своєрідний колективний виконавець злочинів, і роль окремої особи у вчиненні злочину певною мірою нівелюється - кожний несе відповідальність за спільно (разом) скоєне. При цьому враховуються положення, закріплені в ст. ЗО.
У теорії та на практиці неоднозначне вирішується ряд питань, які стосуються відповідальності за участь у діяльності злочинних організацій.
По-перше, у зв'язку з невідповідністю між положеннями Загальної частини (ч. 4 ст. 28) та формулюваннями диспозицій ч. 1 ст. 255, ст. 257 виникає питання про кількість злочинів, які має на меті вчинити злочинна організація. Видається, що існуюча колізія повинна бути вирішена на користь зазначеної статті Загальної частини КК. Отже, статті Особливої частини КК про злочинну організацію можуть застосовуватися, якщо встановлена мета вчинення принаймні двох тяжких чи особливо тяжких злочинів.
По-друге, недостатньо чіткі формулювання диспозицій статей 255, 257 не дають змоги чітко визначити, чи охоплюється ними вчинення учасниками злочинних організацій окремих злочинів, відповідальність за які встановлена в самостійних статтях КК. Враховуючи момент закінчення аналізованих злочинів, необхідність диференціації кримінальної відповідальності окремих учасників злочинних організацій, а також ряд інших обставин, правильною видається позиція, згідно з якою такі злочини слід кваліфікувати за сукупністю зі статтями 255, 257.
Створення злочинної організації (ст. 255 КК). Ця стаття містить загальну норму, яка передбачає відповідальність за участь в організованій злочинній діяльності. Це означає, що, за нею, настає відповідальність за дії, пов'язані з функціонуванням злочинної організації, тоді, коли вони не охоплюються жодною з інших норм про окремі види злочинних організацій (ст. 257, ч. 4 ст. 258, ст. 260, ч. 1 ст. 109).
З об'єктивної сторони злочин, передбачений ст. 255, включає в себе:
а) створення злочинної організації, тобто дії, спрямовані на виникнення злочинної організації, - вербування учасників, визначення її організаційних структур (підрозділів), розробка планів злочинної діяльності, визначення ролей для окремих учасників тощо;
б) керівництво злочинною організацією, яке передбачає виконання організаційно-розпорядчих функцій стосовно організації в цілому чи її структурних підрозділів (визначення загальних планів злочинної діяльності, керівництво здійсненням окремих посягань, розподіл обов'язків між учасниками організації, встановлення зв'язків з іншими злочинними організаціями та корумпованими представниками влади тощо). Керівниками злочинної організації можуть виступати як особи, які її створили, так і ті, що долучилися до неї згодом;
в) участь у злочинній організації передбачає перебування в складі злочинної організації. Особа стає учасником злочинної організації з моменту її утворення (якщо вона входить до кола осіб, з яких первісне виникає організація), або ж відтоді, коли інші учасники дали згоду на її прийняття до вже існуючої організації. Учасник виконує дії в інтересах організації разом з іншими її учасниками чи самостійно, на його потенційне сприяння розраховує вся організація та окремі її члени;
г) організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або організованих груп для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій об'єднань злочинних організацій або організованих груп - для стислості такі діяння можна назвати консолідацією організованої злочинної діяльності. Це, зокрема: пропозиція про проведення таких зустрічей та запрошення на них учасників; встановлення часу і місця їх про-ведення; визначення кола питань, які підлягають обговоренню й узгодженню; здійснення розпорядчих повноважень у ході зустрічей. надання приміщень, транспорту, засобів зв'язку, охорона зустрічей тощо.
Умовами звільнення від кримінальної відповідальності при
позитивній посткримінальній поведінці (ч. 2 ст. 255) є:
1) вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255, крім дій з організації та керівництва злочинною організацією;
2) добровільна заява про створення злочинної організації або участь у ній - це повідомлення, вчинене за власною волею, з будь-яких мотивів, до притягнення особи до кримінальної відповідальності ;а дії, пов'язані з існуванням цієї організації та власною участю в ній;
3) активне сприяння й розкриттю, яке полягає у допомозі працівникам правоохоронних органів в нейтралізації діяльності злочинної організації чи усуненні наслідків зустрічі представників злочинних організацій або організованих груп.
Частина 2 ст. 255 КК не застосовується у випадку вчинення особою інших злочинів, пов'язаних із діяльністю злочинних організацій (зокрема, бандитизму).
Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (ст. 256 КК). Об'єктивна сторона даного злочину включає в себе вчинення таких дій:
1) заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинних організацій - це допомога організації в цілому, її підрозділам чи окремим учасникам, спрямована на забезпечення існування і розвитку організації, можливості реалізації злочинних намірів, які вони ставлять перед собою. Заздалегідь не обіцяним сприяння є тоді, коли про його наступне надання не повідомлялося до моменту створення організації.
2) заздалегідь не обіцяне укриття злочинної діяльності учасників злочинних організацій - це переховування: організаторів, керівників та рядових учасників злочинної організації; осіб, які, не будучи членами злочинної організації, виступають співучасниками її злочинної діяльності чи окремих злочинів, вчинених такою організацією; знарядь чи засобів вчинення злочину, інших предметів, які використовуються для забезпечення діяльності організації чи при вчиненні окремих посягань; предметів, що здобуті внаслідок злочинної діяльності організації; створення перешкод для представників влади, які ведуть боротьбу з діяльністю організації, тощо.
Заздалегідь не обіцяним укриття буде за умови, що воно не обіцяне до створення організації чи до моменту завершення окремих злочинів, вчинюваних злочинною організацією. В іншому випадку такі дії становлять співучасть у злочині, передбаченому ст. 255, або в злочинах, які вчиняє організація і переховування яких було заздалегідь обіцяне.
Кваліфікуючимиознаками сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності

 
 

Цікаве

Загрузка...