WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Здійснення суб'єктивних цивільних прав - Реферат

Здійснення суб'єктивних цивільних прав - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Здійснення суб'єктивних цивільних прав
Поняття здійснення
Суб'єктивне цивільне право - не забезпечена законом міра можливої поведінки уповноваженої особи. Воно створюється вольовими цілеспрямованими діями суб'єкта (громадянина, юридичної особи тощо) цивільних правовідносин для задоволення своїх потреб та інтересів. Кожне суб'єктивне право - це сфера інтересів уповноваженої особи.
Суб'єктивні цивільні права забезпечують його носієві майнову і особисту незалежність, виступають формою соціального його вираження. Сказаним вище соціальна цінність суб'єктивного цивільного права не вичерпується. Вона набирає повного змісту лише тоді, коли суб'єктивне право можна здійснити, реалізувати його можливості. Так, якщо суб'єктивне право - правова форма свободи, то його здійснення - реалізація набутої свободи. Під здійсненням суб'єктивного право слід розуміти реалізацію його змісту шляхом вчинення уповноваженим дій, які охоплюються можливістю певної поведінки. Уповноважуючий, здійснюючи своє суб'єктивне право, реалізує можливості, які складають зміст його суб'єктивного права. Так, суб'єктивне право власності на будинок, як і на будь-яку іншу річ, надає його носієві права володіння, користування і розпорядження будинком своєю владою і у своїх інтересах. Проживаючи у будинку, власник здійснює права володіння і користування ним. Власник, який передав частину будинку за договором найму жилого приміщення, здійснив право розпорядження. Таке саме повноваження здійснюється при продажу будинку, його даруванні, міні. Не виключеною с ситуація, коли набуття і здійснення суб'єктивного права співпадають.
Суб'єктивне право завжди зв'язане із суб'єктивним юридичним обов'язком, покладеним на зобов'язану особу правовідношення. Не може існувати суб'єктивного права без кореспондуючого йому юридичного обов'язку, а останній без суб'єктивного права. Тому виконання юридичного обов'язку є правовою гарантією здійснення суб'єктивного права.
В абсолютних правовідносинах носій права здійснює його власними діяти, тому на зобов'язану особу покладається обов'язок пасивного характеру - не вчиняти дій, які б порушували право носія дотримуватись його. Бездіяльність зобов'язаної особи є правомірною, вона забезпечує можливість здійснення уповноваженим суб'єктивного права своїми діями. У зобов'язальних правовідносинах, де суб'єктивне право полягає в одержанні виконання від боржника, носій права не може своїми діями його здійснити. Здійснення суб'єктивного права задовольняється шляхом вчинення зобов'язаною особою певних дій: передачею майна, сплатою боргу, наданням послуг, здачею готового побудованого об'єкта тощо. Здійснення суб'єктивного права і виконання обов'язку за своєю суттю є ніщо інше, як реалізація цивільних правовідносин. Однак здійснення суб'єктивного права не можна зводити лише до задоволення інтересу його носія. У здійсненні суб'єктивного права реалізується суспільна корисність даної поведінки. Тому держава заінтересована у здійсненні права уповноваженою особою. Наскільки це важливо, свідчить той факт, що Конституція зобов'язує державні та громадські організації, їхніх службових осіб сприяти громадянам у використанні ними своїх прав та виконанні обов'язків. Це стосується і здіснення прав юридичними особами та іншими суб'єктами цивільних відносин. З погляду закону здійснення права - правомірна поведінка. Гарантією свободи прийняття уповноваженим вибору: здійснювати чи не здійснювати своє. право є визнання законом правомірності будь-якого вибору.
Принципи здійснення цивільних прав
Принципи права - це основні засади, для яких характерними є універсальність, імперативність та загальнозначимість. Принципи, виражені у правових нормах, є обов'язковими і повинні враховуватись у будь-якій правовій ситуації.
1. Принципом здійснення цивільних прав є загальноправовий принцип, закріплений в діючому законодавстві. Здійснення цивільних прав не повинно порушувати прав, інтересів інших осіб, і при їх здійсненні необхідно поважати моральні принципи суспільства і правила етики. За юридичною природою даний принцип є законодавчим встановленням загального обов'язку для кожного громадянина України використовувати свої права і свободи, у тому числі й цивільні, так, щоб виключити можливість заподіяння шкоди інтересам суспільства, державі та правам інших громадян.
Вимога, виражена у вищеназваних юридичних нормах, відповідає міжнародним угодам. Слід зазначити, що вимога подібного змісту пред'являється і підприємствам. Закон України "Про підприємства" передбачає, що підприємство зобов'язане: охороняти навколишнє середовище від забруднення, забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми щодо здоров'я населення і споживачів продукції (ст.31). За цим принципом на підприємство при здійсненні будь-якої діяльності, особливо у галузі реалізації своєї продукції, виконанні робіт, наданні послуг відповідно до господарських договорів із споживачами, покладається юридичний обов'язок не порушувати нормальної діяльності своїх контрагентів.
Погіршення умов життя громадян може викликатись також різного роду діяльністю і) передусім, забрудненням навколишнього середовища та іншими шкідливими впливами. Тому закон, покладаючи обов'язок на підприємство не погіршувати умови життя громадян, не визначає виду діяльності, а забороняє будь-яку, що може викликати негативні наслідки. Законодавчий принцип здійснення прав також відображений у Законі "Про власність": здійснення права власності не повинно шкодити правам та охоронюваним інтересам громадян, підприємств, установ та інших осіб. Характерним для даного принципу є те, що він поширюється лише на здійснення суб'єктивного права власності, забороняє шкодити не тільки правам, а й охоронюваним інтересам. Серед суб'єктів, яким забороняється наносити шкоду, на першому місці названі громадяни.
2. Здійснення права, як і його набуття, ґрунтується на принципі: "Дозволяється все, що не заборонено законом". Це загально правовий принцип. Він особливо важливий для цивільного права. Загально дозволеність як метод впливу на суспільні відносини властивий цивільному праву, що предметом всього регулювання має майнові відносини у вартісній формі. Широке своє втілення він знайшов в інститутах цивільної правоздатності, права власності, договорах, підставах виникнення цивільних прав і обов'язків. ЦК

 
 

Цікаве

Загрузка...