WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання оплати праці - Реферат

Правове регулювання оплати праці - Реферат

Міністерство освіти України
Економіко правничий інститут м. Чернівці
кафедра трудового права
Правове регулювання оплати праці
курсова робота з трудового права
студента IV курсу, ф-ту Правознавство
заочне відділення
Дмитрука Олега Івановича
Науковий керівник:
ст. вик. Мазур Світлана Петрівна
Дата захисту: _____________
Оцінка:___________________
м. Івано-Франківськ, 2000 р.
Зміст
Вступ 3
Поняття заробітної плати і методи її правового
регулювання. Нормування праці 5
Тарифна система та її складові елементи 11
Системи оплати праці та її види 13
Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами 18
Порядок виплати заробітної плати. Обчислення середнього заробітку 25
Висновки 33
Література 36
Вступ
Перехід до економічної системи, заснованої на ринкових відносинах, об'єктивно потребує вивчення і дослідження питань пов'язаних з оплатою праці. По-перше, для вдосконалення правових механізмів її регулювання та підвищення правового захисту громадян, що є суб'єктами організації оплати праці. По-друге, для запровадження нових принципів формування політики оплати праці, проведення реформи в сфері оплати праці.
На даний момент визріли передумови проведення реформи політики оплати праці. Однак її проектування та впровадження не може бути одномоментним, а має охоплювати декілька етапів відповідно до стану базисних економічних відносин та рівня економічного розвитку.
Важливою умовою проведення реформи має стати перехід від централізованого встановлення параметрів оплати праці до їх визначення у колективних договорах і угодах.
Однак "кволі" кроки уряду і держави в напрямку реформування системи оплати праці обумовили ситуацію, коли низький рівень заробітньої плати, її платоспроможності перетворилися в одні з головних чинників, що стримують прискорення економічних реформ, якісне відтворення робочої сили, технологічне оновлення виробництва, вирішення цілого ряду соціально-економічних проблем.
Досвід постсоціалістичних країн Центральної Європи (Польща, Угорщина, Чехія тощо) свідчить про те, що реальні зрушення в економіці розпочиналися лише тоді коли середня зарплата підвищувалась до 300$ і вище у розрахунку на місяць .
Отож, на думку автора, політика заробітньої плати потребує докорінної зміни. Провідною складовою її подальшого реформування має стати реалізація державними органами за участю соціальних партнерів концепції оплати праці у контексті з реформуванням інших складових господарського механізму. Однак проведення будь-яких реформ неможливе без детального правового аналізу існуючої системи оплати праці.
Метою даної роботи є висвітлення питань пов'язаних з правовою природою поняття оплата праці та особливостями її правового регулювання, структурою виплат та нарахувань, системою оплати праці, гарантіями та компенсаціями працівникам тощо.
Для досягнення поставленої мети слід розкрити наступні питання: поняття заробітної плати і методи її правового регулювання; нормування праці; тарифна система та її складові елементи; системи оплати праці; оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами; порядок виплати заробітної плати та обчислення середнього заробітку.
При написання курсової роботи автор використав науково-методичну літературу присвячену оплаті праці та нормативну базу, що регламентує правовідносини пов'язані з оплатою праці.
§ 1. Поняття заробітної плати і методи її правового регулювання. Нормування праці
Для того щоб жити і задовольняти свої матеріальні і духовні потреби, людина повинна мати необхідні матеріальні кошти. Ці кошти можуть набуватись різними шляхами: людина може займатися індивідуальною трудовою або підприємницькою діяльністю, одержувати прибуток від цінних паперів у вигляді дивідендів. Переважна більшість людей одержують винагороду, наймаючись на роботу як робітники і службовці. Цю винагороду прийнято називати заробітною платою.
Відрізняються два аспекти заробітної плати: економічний і правовий. З економічної точки зору заробітною платою вважається вартість або ціна праці в грошовій формі як частка працівника в національному доході, що на еквівалентній основі виплачується йому за виконану роботу.
Юридичною категорією заробітна плата стає тоді, коли правовими нормами визначаються розмір та порядок її виплати за виконану роботу. Для правового визначення заробітної плати має значення обов'язок роботодавця виплачувати працівникові винагороду за його працю, з одного боку, і наявність у працівника суб'єктивного права на одержання цієї винагороди за попередньо встановленими нормами праці, - з другого.
Політика винагороди за працю організовується так, щоб свідома ініціатива працівників була спрямована на підвищення продуктивності праці, удосконалення своєї кваліфікації, надавала працівнику можливість своєю працею збільшувати свій трудовий доход.
За загальним правилом, заробітна плата є винагородою в грошовому виразі, яку працівник одержує від підприємства чи фізичної особи, для яких виконує обумовлену трудовим договором роботу. Розмір цієї винагороди залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.
Заробітну плату прийнято поділяти на основну та додаткову. Основною визнається винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.
Додатковою заробітною платою є винагорода за працю понад встановлені норми, трудові успіхи і винахідливість та особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій .
До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.
Винагорода, яку одержують працівники за свою роботу, не повинна бути меншою певного рівня, який вважається мінімальним. Такою мінімальною заробітною платою є законодавче встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якої не може проводитись оплата за виконану працівником місячну, годинну норму праці чи обсяг робіт. З метою поетапного наближення до величини вартості межі малозабезпеченості встановлюється розмір мінімальної заробітньої плати з 1 січня 1998 року - 45 гривень .

 
 

Цікаве

Загрузка...