WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Загальні положення цивільного права - Реферат

Загальні положення цивільного права - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Загальні положення цивільного права
Цивільне право як галузь права.
Місце цивільного права в системі правових галузей.
Радикальні економічні й політичні перетворення в суверенних державах мають на меті побудувати нову модель господарської системи. Її фундамент складають різноманітні форми власності відповідних суб'єктів, їх рівноправність і змагальність. Надзвичайно важливим елементом нового господарського механізму є ринок, який повинен перетвориться в поєднанні з державним регулюванням в активний інструмент, що сприяв би ефективній діяльності учасників суспільного виробництва.
Серед основоположних нормативних актів, які складатимуть основу нової господарської системи, вирішальне значення належить цивільно-правовим законам, що передбачають нову систему видів і форм власності, яка відображає плюралізм відносин власності.
В основу законодавчих актів, що регулюють товарно-грошові відносини з механізмом вільного ціноутворення при економічній самостійності, рівноправності і конкуренції суб'єктів господарювання, покладено концепції і програми переходу України до ринкової економіки. Законодавчі акти повинні створити рівні правові умови для діяльності товаровиробників незалежно від форм власності, передбачити організаційні форми здійснення ними підприємницької діяльності. Посилюється роль цивільно-правового договору в самостійній організації господарської діяльності суб'єктів товарно-грошових відносин.
Все це свідчить про зростаючу соціальну цінність цивільного права в правовій державі і визначає його місце в системі правових галузей. Сучасне право поділяється на окремі галузі в залежності від критеріїв, покладених в основу їх розмежування, і функціональних особливостей кожної з галузей. До таких критеріїв належать: предмет, метод правового регулювання і функції даної галузі. Взаємодія галузей сучасного права забезпечує всебічне правове регулювання суспільних відносин в Українській державі. Цивільне право як самостійна галузь права також має відповідний предмет, метод цивільно-правового регулювання і функції.
Предмет, метод і функції цивільного права.
Оскільки цивільне право є самостійною галуззю сучасного права, то закономірно поставити питання: чим викликана необхідність його виділення у самостійну галузь?
Відповідь на це запитання слід шукати у з'ясуванні й розкритті змісту суспільних відносин, які регулюються нормами цивільного права. Визначення ж кола цих відносин, у свою чергу, дозволить окреслити й предмет цивільного права.
Які ж суспільні відносини регулюються сучасним цивільним правом? Цивільний кодекс України (ЦК України) визначає, що цивільне законодавство регулює майнові відносини, зумовлені використанням товарно-грошової форми в суспільстві, і пов'язані з ними особисті немайнові відносини.
Отже, предметом цивільно-правового регулювання є:
а) майнові відносини, зумовлені використанням товарно-грошової форми в суспільстві;
б) особисті немайнові відносини. Як бачимо, цивільне законодавство регулює не всі майнові відносини, а лише певну їх частину: майнові відносини, зумовлені використанням товарно-грошової форми в суспільстві.
Тепер з'ясуємо, що входить до поняття майнових відносин, та окреслимо серед них ті, що складають предмет цивільно-правового регулювання.
1. Майнові відносини. Це конкретні вольові економічні відносини з приводу належності, використання, переходу засобів виробництва, предметів споживання та інших матеріальних благ.
За змістом майнові відносини поділяються на три групи:
а) відносини власності;
б) відносини у галузі товарообігу;
в) майново-організаційні.
Перші дві групи регулюються цивільним правом, а третя (майново-організаційні відносини) - нормами інших галузей права.
А. Відносини власності, тобто майнові, закріплюють існуючий розподіл матеріальних благ (засобів виробництва і предметів споживання), виражають статику власності. Відмінна риса цих відносин - володіння, користування і розпорядження матеріальними благами. Радикальна економічна реформа вимагає реформування відносин власності. Для того, щоб розкрити потенціал суспільної власності і вийти на численні форми господарювання, необхідно розкріпачити нашу економічну систему, запровадивши різноманітні форми індивідуальної власності громадян, а також колективної і державної власності. Це якоюсь мірою дозволяє здійснити Закон України "Про власність" 1991 р., який регулює відносини власності громадян, трудового і селянського господарств, а також відносини колективної власності орендного підприємства, трудового колективу, кооперативів, господарських товариств, акціонерного товариства, господарських асоціацій, громадських і релігійних організацій.
До державної власності в Україні належать загальнодержавна власність і власність адміністративно-територіальних одиниць (місцева, муніципальна власність), а отже, й регулюються відносини загальнодержавної власності і власності адміністративно-територіальних одиниць.
Закон України "Про власність" 1991 р., крім того, регламентує відносини власності сумісних підприємств з участю юридичних осіб та іноземних юридичних осіб і громадян, а також відносини власності іноземних громадян, організацій і держав. На подолання монополії державної власності, забезпечення громадянам реальної можливості бути власниками засобів і продуктів виробництва спрямоване законодавство про роздержавлення і приватизацію.
Б. Майнові відносини у галузі товарообігу - це відносини, зв'язані з переходом матеріальних благ від одних суб'єктів (виробників матеріальних благ) до інших (споживачів матеріальних благ), наприклад, майнові відносини, що виникають з договору купівлі-продажу, поставки.
Майнові відносини в галузі товарообігу інакше називаються товарно-грошовими, оскільки виникають на базі товарного виробництва і відображають рух товарів від виробника (або посередника) до споживача. Товарне виробництво використовується для створення матеріальної зацікавленості трудових колективів державних підприємств, кооперативів, господарських товариств, окремих громадян, трудових, селянських господарств в результатах своєї діяльності.
В умовах товарного виробництва діє закон вартості, і тому товарно-грошові відносини мають вартісний характер. Якщо співставити відносини власності і товарно-грошові, то можна дійти висновку, що перші відображають статику власності, другі - її динаміку.
Характерні ознаки товарно-грошових відносин:
А. Еквівалентно-платний характер. Класична форма прояву закону вартості - еквівалентність. Це означає, що в

 
 

Цікаве

Загрузка...