WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Допит - Реферат

Допит - Реферат

обвинуваченого, вдаються до повторного допиту. Тактичний смисл його проведення полягає в тому, що обвинувачений, який приховує правду, може допуститися істотних протиріч, проговоритися і цим довести свою "винну" обізнаність про факти, які могли бути відомі тільки йому в зв'язку з злочинною подією.
У процесі допиту під впливом почуття каяття, викриття неправдивості в показаннях, бажання доповнити свої пояснення даними, невідомими слідчому, обвинувачений може змінити свої показання. Слідчий фіксує як перші, так і змінені показання, з'ясовує мотиви цих змін і пояснює обвинуваченому, що пом'якшує вину лише щире каяття.
6. Допит неповнолітніх.
Допит неповнолітніх має певну специфіку, обумовлену особливостями формування дитячої психіки. Складність його визначається тим, що вибір найдоцільніших прийомів встановлення контакту, часу проведення допиту найчастіше залежить від особи допитуваного, його психічного стану.
Особливості психіки неповнолітнього, підвищене навіювання, ступінь його розвитку, недостатня здатність критично ставитися до фактів, які сприймаються, визначає вибір і послідовність тактичних прийомів, необхідних для одержання об'єктивних показань.
Підготовка до допиту включає продумування формулювання запитань і черговості, в якій вони будуть поставлені. Вони повинні бути простими, доступними для розуміння. Не слід вдаватися до складної юридичної чи іншої спеціальної термінології, але й не потрібно наслідувати дитячу мову.
Велике значення для успішного допиту малолітніх і неповнолітніх має його своєчасність. З часом свідок під впливом заінтересованих осіб може відмовитися від дачі показань чи переплутати обставини розслідуваного зло-чину.
Слід пам'ятати і про те, що допит не може тривати довго, оскільки неповнолітній може бути зосередженим, як свідчать дані експертизи, не більше 30-40 хв., а малолітній ще менше.
Важливим питанням підготовки до допиту неповнолітнього є вибір доцільного місця іобстановки допиту (вдома, в прокуратурі, в школі тощо), які повинні імпонувати допитуваному, створювати необхідну психологічну настроєність і можливість провести його найефективніше.
У процесі допиту неповнолітнього слідчому важливо встановити з ним психологічний контакт. Для цього рекомендуються бесіди на абстрактні теми, а також про заняття, ігри, захоплення спортом, технікою, про улюб-лених героїв, цікаві кінофільми, книги тощо. Встановлення психологічного контакту істотно впливає на щирість показань, сприяє взаєморозумінню між слідчим і допитуваним.
Важлива роль у встановленні контакту і у визначенні тактичних прийомів допиту належить педагогові чи іншій особі, яку запрошують відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства для участі в допиті. Це істотно впливає на характер проведення допиту, визначення послідовності і формулювання запитань, оцінки в окремих випадках щирості допитуваного, його здатності давати показання за тих чи інших обставин. Особливо уважно слід ставитися до допиту неповнолітніх потерпілих. При допиті і оцінці їх показань слід з'ясувати, чи не було на них впливу дорослих, враховуючи при цьому вразливість допитуваного, побоювання помсти з боку інших осіб.
7. Очна ставка.
Очна ставка може бути проведена між двома допитаними раніше особами з метою усунення суперечностей у їх показаннях. Вона має істотне значення у випадках, коли ці суперечності є результатом неправдивих пока-зань однієї з допитаних осіб.
При підготовці до очної ставки необхідно вирішити такі питання: між якими особами вона повинна бути проведена; які протиріччя підлягають усуненню; яким шляхом і якими запитаннями можна цього досягти. Велике значення в підготовці очної ставки має планування, зокрема визначення, на якому етапі розслідування тактично доцільно її провести, оскільки однаково шкідливі і поспішність і запізнення в цьому питанні.
Допит на очній ставці полягає в тому, що слідчий по черзі пропонує кожному з допитуваних дати показання про ті обставини справи, в яких виявлено протиріччя. Він може дозволити допитуваним ставити один одному запитання, але треба пильно контролювати їх, не допускаючи перетворення очної ставки в бесіду допитуваних осіб, тим більше в сварку.
Постановкою уточнюючих, доповнюючих і контрольних запитань, що конкретизують окремі положення, необхідно спрямовувати відповіді на виявлення обставин, з приводу яких проводиться очна ставка.
Очні ставки таять в собі і певну небезпеку. Якщо зустрічаються двоє, один з яких говорить правду, але сумнівається, вагається, а другий неправду, яку наполегливо відстоює, то перший може піддатися навіюванню і перестане відстоювати свої показання. В таких випадках слідчий повинен бути особливо уважним, спрямовуючи очну ставку в русло, яке забезпечує досягнення достовірності показань. При проведенні очної ставки між родичами, близькими, підлеглими по службі необхідно виявляти особливий такт і обережність, оскільки вони в силу своїх стосунків можуть відмовитися від попередніх показань на догоду іншому учаснику очної ставки.
8. Фіксація результатів допиту.
Важливе значення має правильна фіксація результатів допиту в протоколі, де повно і об'єктивно Повинні бути відображені повідомлені допитуваним дані. Положення, що гарантують найправильнішу і найточнішу фіксацію показань, зводяться до такого:
1. Показання записують від першої особи і по можливості дослівно.
2. Поставлені запитання і відповіді на них при необхідності записуються дослівно.
3. На прохання допитуваного, йому надається можливість власноручно викласти показання, про що в протоколі робиться помітка слідчого.
4. Протокол не може бути стилізованим, він повинен відображати вирази, що їх застосовує допитуваний.
5. Протокол підписують допитуваний, слідчий та інші особи, присутні на допиті.
Методом фіксації допиту може бути магнітофонний запис. Відповідно до норм КПК УРСР такий запис провадиться з попереднім повідомленням допитуваного. Найдоцільніше застосування його у випадках найскладніших допитів і таких, що супроводжуються визнаннями обвинувачених або для фіксації показань потерпілого, який знаходиться в тяжкому стані. Паралельно з магнітофонним записом слідчий веде протокол.
Література
Порубов Н. Й. Допрос в советском уголовном процессе и криминалистике. Минск, "Высшая школа", 1968.
Васильєв А. Н., Карнеева Л. М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М., "Юридическая литература", 1970.

 
 

Цікаве

Загрузка...