WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Допит - Реферат

Допит - Реферат

значну роль відіграють вислови, які використовує слідчий при допиті, окремі фрази, слова, формулювання запитань.
У психології відомі два типи відтворення:
а), вільне відтворення смислового змісту з відхиленнями від форми;
б) відтворення, змісту з збереженням його форми. Цей поділ важливо встановити в показаннях, з метою їх правильної оцінки і визначення тактики допиту. Так, відтворення змісту з збереженням форми виявляється в детальному і послідовному викладі події, без виділення її головних і другорядних рис. Відтворення ж змісту без форми полягає у викладі суті події.
Перед допитом слідчий з'ясовує відомості про допитувану особу чи "анкетні" та інші дані, зазначені на бланках протоколу допиту. Потім пояснює свідкові його обов'язки і попереджає про відповідальність за відмову від дачі показань та за завідомо неправдиві показання. Слідчий повідомляє свідка про причину виклику і пропонує розповісти все відоме в справі. В слідчій практиці ілітературі рекомендується три методи одержання показань: вільна розповідь, "запитання-відповідь" і поєднання першого й другого методів.
Допитуючий у процесі вільної розповіді свідка вирішує численні завдання, що визначають тактику дальшого допиту. До них належать: а) засвоєння суті показань;
б) визначення прогалин у показаннях, які вимагають уточнення, перевірки; в) визначення психічних якостей особи для вибору найдоцільніших тактичних прийомів допиту; г) оцінка показань.
Відомі допити, де показання свідка складається з відповідей на поставлені запитання. Цей метод застосовується тоді, коли свідок не може зв'язно викласти свої думки або не бажає дати розгорнуті показання і нама-гається обмежити їх питаннями, поставленими слідчим.
З метою одержання повних і правдивих показань слідчий використовує різноманітні прийоми, які можна поділити на такі групи: а) актуалізація (поновлення в пам'яті) сприйнятого свідком; б) сприяння безпосередньому словесному відтворенню відомого; в) викриття завідомо неправдивих показань і мотивів замовчування; г) виявлення помилок у показаннях і їх усунення.
До першої групи належать прийоми, що сприяють відновленню в пам'яті зафіксованого: .постановка нагадуючих запитань, допит на місці події, пред'явлення речових і письмових доказів, оголошення показань інших осіб. Словесне відтворення всього, що відоме свідкові, багато в чому залежить від здатності особи висловлювати свої думки (загальний рівень розвитку), а також від виду відтворення смислового змісту (із збереженням форми чи з відступом від неї). При цьому з'ясовується, яке відтворення мало місце і що сприяє найправильнішому мовному вираженню показань. Вирішення першого питання досягається аналізом вільної розповіді свідка, співставленням її з фактами, встановленими в справі; вирішення другого - постановкою запитань, що уточнюють висловлену свідком думку, розкривають і встановлюють зміст понять, виразів, які він вживав.
В ході допиту свідка велике значення має точне розуміння його показань, змісту і значення вживаних слів. А тому слід ретельно з'ясовувати смисл окремих виразів, характеристик, які дає свідок, шляхом постановки відповідних запитань. Якщо свідок дає неправдиві показання чи замовчує відомі йому факти, слідчий може використати, залежно від конкретних обставин, тактичні прийоми:
а) допит за епізодами; б) деталізуючі запитання; в) оголошення фрагментів показань інших осіб; г) пред'явлення речових і письмових доказів, що спростовують неправдиві показання.
Допит за епізодами доцільно застосовувати у випадках, коли є відомості, що допитуваний буде давати неправдиві показання, або коли це виявляється на початку його вільної розповіді.
Деталізуючі запитання допомагають з'ясуванню обставин, які за переконанням слідчого обов'язково повинні бути відомі допитуваному, виходячи з його показань. Наприклад, у ході допиту 3. у справі про крадіжку з магазину, у вчиненні якої підозрювався Ш., 3. повідомила, що вони разом з Ш. у ніч, коли відбулася крадіжка, знаходилися в своєї тітки на -іменинах. Слідчий, який мав дані про неправдивість цих показань, запропонував 3. кілька деталізуючих запитань про те, коли 3. закінчила роботу того дня, де вони зустрілися, яким поїздом їхали до тітки, хто був на іменинах, скільки років тітці тощо. Домовляючись з підозрюваним Ш. тільки про те, що вони нібито разом були на іменинах, 3. не продумала деталей. Одержані відповіді 3. суперечили показанням Ш. та іншим даним у справі. Після цього 3. дала правдиві показання.
Ефективними прийомами викриття неправдивості в показаннях свідка є оголошення показань інших осіб, висновків експертиз, пред'явлення речових і письмових доказів.
Докази доцільно пред'являти в такий момент допиту, коли свідок не чекає цього. Наприклад, у справі про спекуляцію як свідок допитувалася К. За відомостями, які мав слідчий, вона знала про спекулятивні дії ряду осіб, але на допиті заявила, що вона цих осіб не знає. Тоді слідчий пред'явив К. знімки, де вона була сфотографована разом з названими ним особами. К. розгублено визнала, що не хотіла називати своїх знайомих на їх прохання.
Коли свідок замовчує відомі йому факти, слідчий має з'ясувати причини такої поведінки допитуваного, роз'яснити йому його громадський обов'язок, розповісти про все відоме у справі, а також повідомляє йому про заходи у відверненні погроз з боку заінтересованих осіб.
Тактичні прийоми допиту потерпілого в цьому разі також багато в чому визначаються обставинами злочину. При виборі тактики допиту, як і при оцінці показань потерпілого, важливо врахувати сукупність факторів, які впливають на формування цих показань, і на ступінь їх достовірності. Це перш за все об'єктивні обставини сприйняття злочинної події (час, освітлення, погода) і суб'єктивні фактори (психічний стан: переляк, біль, хвилювання тощо).
Психічний стан потерпілого під час злочину до певної міри визначає й тактику його допиту. Людина може бути пораненою, психічно травмованою або заінтересованою у помсті за завдану шкоду. В усіх випадках необхідно вибрати тактичний прийом допиту, який дозволив би виключити обставини, що впливають на показання. З'ясувавши психічний стан потерпілого під час злочинної події, слідчій може поставити йому ряд уточнюючих і контрольних запитань.
Трапляється, що потерпілий під впливом страху сприймає злочинну подію дещо перебільшено. Так, троє людей, які нападали, перетворюються на вісім, а один пістолет v злочинця трактується, як "кілька озброєних

 
 

Цікаве

Загрузка...