WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Допит - Реферат

Допит - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Допит
ПЛАН
1. Поняття, види і завдання допиту.
2. Зміст тактики допиту.
3. Підготовка до допиту.
4. Допит свідка і потерпілого.
5. Допит підозрюваного і обвинуваченого.
6. Допит неповнолітніх.
7. Очна ставка.
8. Фіксація результатів допиту.
Література
1. Поняття, види і завдання допиту.
Допит - це слідча дія, яка має на меті одержання інформації про обставини розслідуваного злочину від свідків, потерпілих, підозрюваних і обвинувачених. Залежно від джерела одержання інформації розрізняють такі його. види: допит свідків, потерпілих, підозрюваних і обвинувачених.
Специфіка допиту полягає в тому, що в інформації про обставини справи, яку одержують від конкретної особи, відбиваються індивідуальні риси цієї особи, а це вимагає застосування в ході допиту комплексу тактичних засобів. Повнота, точність і достовірність одержуваної інформації багато в чому залежать від підготовки слідчого до допиту, знання криміналістичної тактики, майстерності.
Кримінально-процесуальний кодекс УРСР містить ряд норм про порядок проведення допиту. Вони регулюють порядок виклику свідка на допит, предмет допиту, його послідовність, порядок допиту неповнолітніх, німих чи глухих свідків, потерпілих, підозрюваних і обвинувачених. Закон визначає, що слідчий може допитати конкретну особу за обставинами, що стосуються предмета допиту.
Предметом допиту на попередньому слідстві є коло обставин, що стосуються події злочину, фактів, що викривають чи виправдовують обвинуваченого, наслідків злочинної дії, а також обставин, які сприяли злочину. Залежно від того, хто допитується (свідок чи обвинувачений), предмет допиту може конкретизуватися. Окремі обставини тут можуть не знайти свого відображення, інші ж з'ясовуються найповніше. Сказане обумовлюється фактичними даними, відомими, наприклад, свідку, моментом розслідування, доказами, наявними в справі. Так, якщо обвинувачений визнає себе винним, допит обмежується змістом пред'явленого обвинувачення з детальним з'ясуванням обставин вчиненого злочину, а якщо не визнає, то обставин, що спростовують обвинувачення.
2. Зміст тактики допиту.
Тактика допиту складається з системи прийомів, що сприяють найефективнішому його здійсненню. На відміну від процесуальних норм, які встановлюють порядок допиту, тактичні прийоми мають рекомендаційний характер. Вони поділяються на групи: а) кращого відтворення сприйнятого; б) викриття завідомо неправдивих показань; в) виявлення помилок і протиріч у показаннях; г) одержання правдивих показань.
Кожна з названих груп містить комплекс тактичних прийомів. Так, забезпеченню кращого відображення сприйнятого сприяє постановка запитань, які допомагають пригадати забуте, пред'явлення в ході допиту речових та інших доказів, допит на місці події тощо. Для викриття неправдивих показань можуть бути поставлені уточнюючі, деталізуючі і контрольні запитання, оголошені матеріали справи (показання свідків, обвинувачених), пред'явлені письмові і речові докази, що спростовують показання допитуваного.
Зміст тактики допиту не вичерпується переліком тактичних прийомів, до нього належать також визначення часу (моменту) і доцільної послідовності застосування цих прийомів.
Добираючи тактичні прийоми допиту в конкретній ситуації, треба врахувати фактори, що визначають доцільність їх застосування. До них належать: а) особа допитуваного (особливості сприйняття, запам'ятовування, здатність відтворення, бажання давати показання, мотиви відмовлення від дачі показань тощо); б) наявність зібраних доказів, що дозволяє використати дані, що є в них для постановки нагадуючих, контрольних запитань, оголошення показань інших осіб тощо; в) етап розслідування в справі.
У визначенні тактики допиту, послідовності й змісту тактичних прийомів, велика роль належить психологічним і логічним способам. Знання етапів і особливостей формування показань, методів їх найповнішого одер-жання багато в чому визначається психологічною підготовкою слідчого-оволодіння найновішими досягненнями в галузі психології.
3. Підготовка до допиту.
Необхідною передумовою успішного проведення допиту є його підготовка. Вона охоплює ряд конкретних заходів: а) вивчення матеріалів справи; б) вивчення даних про особу допитуваного; в) складання плану допиту.
Вивчення матеріалів справи залежить від обсягу і характеру матеріалів, що мають відношення до предмету допиту.
Послідовність у вивченні матеріалів полягає в дотриманні ряду загальних рекомендацій. До них належать:
а) предметна систематизація (зосередження) матеріалу з метою одержання повних відомостей про події, факти, осіб; б) вивчення допоміжних даних, що сприяють деталізації, уточненню показань; в) виявлення протиріч і прогалин у матеріалі, що вивчається; г) вивчення матеріалів з метою одержання контрольних відомостей для використання при допиті. Вивчаючи матеріали перед допитом обвинуваченого, важливо не тільки їх систематизувати, виявити в них протиріччя і прогалини, а й порівняти з постановою про притягнення особи як обвинуваченого, з метою найповнішого з'ясування всіх обставин справи.
Суттєвим елементом підготовки до допиту є вивчення особи допитуваного, його фізичних і психічних якостей, службової діяльності, ставлення до обвинуваченого, а якщо йдеться про особу обвинуваченого- минулої діяльності, ставлення до вчиненого. Виявлення в процесі підготовки до допиту нахилів, звичок, манери висловлювання, типу вищої нервової діяльності дозволяє вибрати найвірніший шлях допиту.
Однією з важливих умов підготовки до допиту є його планування. Допити без плану приречені на пасивність, самоплив, не мають необхідної доцільності. План допиту є його динамічною і індивідуальною програмою.
Можна рекомендувати у ході підготовки до допиту розробку письмового плану, до якого включено не тільки перелік обставин, що підлягають з'ясуванню, а й послідовність їх з'ясування, дані, на яких ґрунтується постановка тих чи інших запитань, фрагменти матеріалів справи з певними відомостями тощо.
Складання плану за наведеною схемою вимагає глибокого осмислення матеріалів справи, мети допиту і тактики його здійснення. Наприклад, визначення послідовності постановки запитань і в окремих випадках їх формулювання вимагає ретельного аналізу не тільки наявних даних, а й передбачуваних відповідей допитуваного.
При розслідуванні деяких злочинів процес кваліфікованого допиту вимагає вивчення спеціальних питань, а

 
 

Цікаве

Загрузка...