WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Громадяни як суб’єкти цивільного права - Реферат

Громадяни як суб’єкти цивільного права - Реферат

такі елементи:
1. Право самостійно вчиняти дрібні побутові угоди. В ст. 13 немає визначення цього поняття. Практика ж застосування ст. 13 ЦК України виходить з того, що для дрібної угоди характерною є незначна вартість набутих речей. ЦК Таджикистану встановлює, що неповнолітні віком від 15 років вправі самостійно вчиняти лише дрібні побутові угоди, які не спричиняють їм шкоди (ч.1 ст. 13). Таке формулювання норми, на наш погляд, є вдалим, оскільки дає можливість посилити охорону прав та інтересів неповнолітніх, інші угоди укладаються неповнолітніми за згодою своїх батьків (усиновителів) або піклувальників. Згода - це вираз волі означених осіб на укладання відповідних угод. Сама по собі обізнаність батьків та інших осіб про укладання підлітком угоди не є їхньою згодою.
2. Право розпоряджатися своєю заробітною платою (заробітком) або стипендією. Заробітна плата - це винагорода за працю, яка виплачується у процесі виконання трудової функції на підставі трудового договору. ЇЇ розмір залежить від якості і кількості витраченої праці. Заробіток - винагорода за результат праці, встановлюється, як правило, за згодою сторін в цивільно-правовому договорі винагорода (за відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції) не є заробітною платою. Її розмір визначається залежно від економічного ефекту та інших обставин. Право розпоряджатися заробітною платою (заробітком), стипендією підлягає обмежувальному тлумаченню. Підліток вправі лише один раз розпорядитися заробітком або стипендіею. Грошима і речами, набутими внаслідок укладання угод за рахунок заробітку або стипендії, підліток вправі і розпорядитися (наприклад, укласти договір купівлі-продажу) Тільки за згодою своїх батьків (усиновителів) або піклувальників.
3. Самостійне здійснення всього комплексу авторських або винахідницьких прав, прав на відкриття, починаючи від оформлення винаходу, раціоналізаторської пропозиції, відкриття, укладання авторських договорів і закінчуючи одержанням піклування при наявності достатніх підстав (використання грошей на шкоду собі та іншим особам, наприклад, придбання спірних напоїв, наркотичних речовин тощо) можуть підлітків в правах самостійно розпоряджатися своєю заробітною платою (заробітком) або стипендією (ч.2 ст. 13). Йдеться про обмеження зазначеного права на певний строк. Між тим в житті трапляються випадки, коли необхідно взагалі позбавити підлітка цього права.
4. Право вносити вклади до кредитних установ і розпоряджатися ними.
5. Право нести цивільно-правову відповідальність за шкоду, заподіяну ними іншим особам (ст. 447 ЦК України), тобто неповнолітні віком від 15 до 18 років є деліктоздатними.
6. Права по володінню, користуванню і розпорядженню майном трудового або селянського господарства, якщо неповнолітні є членами зазначених господарств (ст.17,18 Закону України "Про власність").
7. Право бути засновниками і членами громадських об'єднань - молодіжних організацій (ст. 12 Закону України "Про об'єднання громадян" від 16 червня 1992 р).
В. Мінімальна дієздатність. На відміну від перших радянських цивільних кодексів союзних республік нині діючі, у тому числі ЦК України (ст. 14), надають неповнолітнім, які не досягли 15 років, дуже невеликий обсяг дієздатності, який інакше можна назвати мінімальним. Він складається з таких елементів: а) право вчиняти дрібні побутові угоди. ЦК України (ст. 14) не мають характеристики дрібних побутових угод. В цивільних кодексах інших країн СНД (Таджикистан, Казахстан) зазначається, що дрібні побутові угоди неповнолітніх (до 15 років) не повинні спричиняти їм шкоди і мають за своїм змістом відповідати їхньому вікові. Це досить вдале визначення дрібних побутових угод. В разі судового спору суд має право констатувати наявність чи відсутність дрібної побутової угоди. Інші угоди укладають батьки (усиновителі) або опікуни від імені неповнолітніх (до 15 років). Останні є цілком неделіктоздатними і, отже, не несуть цивільно-правової відповідальності за свої неправомірні дії. За шкоду, заподіяну неповнолітнім, який не досяг 15 років, відповідають його батьки (усиновителі) або опікун, якщо не доведуть, що шкода сталася не з їхньої вини; б) право вносити вклади у кредитні установи і розпоряджатися ними. Неповнолітній, який сам вніс на своє ім'я вклад до ощадного банку, розпоряджається ним самостійно. Вкладами, внесеними на його ім'я, розпоряджаються до досягнення ним 15-річного віку батьки та інші законні представники.
Г. Обмежена дієздатність. ЦК України передбачає обмеження дієздатності громадян при настанні певних умов (ст. 15): а) зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами; 6) як наслідок цього - тяжке матеріальне становище самого громадянина та його сім'ї. Під зловживанням слід розуміти як систематичне пияцтво (вживання наркотиків), так і надмірне вживання алкоголю (наркотиків).
Кілька слів щодо другої умови. Дослівне тлумачення - обмеження дієздатності можливе при наявності в алкоголіка чи наркомана сім'ї, тобто тоді, коли він своїми зловживаннями ставить в тяжке матеріальне становище одночасно сім'ю і себе. По суті справи зазначена норма виключає обмеження дієздатності громадянина, якщо цим ставить у тяжке матеріальне становище тільки себе. Більш вдале формулювання передбачено в ЦК Молдови: обмеженню дієздатності підлягає громадянин, який ставить себе або свою сім'ю в тяжке матеріальне становище (ч.1 ст.15). Слово "або" дає підставу тлумачити означену умову так: обмеженим у дієздатності може бути громадянин, який ставить у тяжке матеріальне становище: а) себе; б) свою сім'ю; в) себе і свою сім'ю. На наш погляд зазначену норму слід було б запозичити.
Обмеження діездатності громадянина здійснюється у судовому порядку. Справа про визнання громадянина обмежено дієздатним може бути порушена лише за заявою осіб, зазначених у ст.256 ЦПК України. При підготовці справи до судового розгляду від заявника необхідно витребувати такі дані: акти міліції і громадських організацій, рішення товариських судів та інші докази, які підтверджують факти зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами, а також характеризують майновий стан сім'ї. Справа розглядається з обов'язковою участю представників органів опіки та піклування (ст. 259 ЦПК України). У резолютивній частині рішення слід зазначити лише висновок суду про визнання громадянина обмежено дієздатним або про відмову в задоволенні заявлених про це вимог. До компетенції суду не належить вирішення інших питань, у тому числі щодо призначення піклувальника. Суд повинен надіслати копію рішення, яке набрало законної сили, органові опіки та піклування для призначення піклувальника. В разі потреби копія рішення відсилається за місцем роботи чи проживання особи,визначеної обмежено дієздатною, для організації і здійснення контролю за поведінкою.
Обмежено дієздатний громадянин може лише за згодою піклувальника: а) укладати угоди по розпорядженню майном (купівлі-продажу, дарування, позики, майнового найму,); б) одержувати заробітну плату, пенсію або інші види доходів і розпоряджатися ними. Практика застосування зазначених правил свідчить про те, що вони

 
 

Цікаве

Загрузка...