WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Виконання юридичних обов'язків у цивільному праві - Реферат

Виконання юридичних обов'язків у цивільному праві - Реферат

кредитором. По окремим видам цивільно-правових обов'язків передбачаються інші строки, які зумовлюються характером обов'язку (наприклад, ст.2 ст.138ЦК України).
Винятки також можуть бути передбачені законом, договором або випливати із суті договору. Наприклад, ощадні банки зобов'язані видати вклад повністю або частково на першу вимогу вкладника; особа, що здала майно на схов, вправі в будь-який час зажадати його від охоронця, а охоронець зобов'язаний повернути майно на першу вимогу особи, що здала його на зберігання, незалежно від строку схову (ч.І ст. 415 ЦК України). Боржник вправі також виконати зобов'язання, укладене з невизначеним строком виконання, у будь-який час, не чекаючи вимоги кредитора, а останній зобов'язаний прийняти виконане. Навідміну від боржника кредитору у таких випадках не надається строк для прийняття виконання. Це може мати місце лише у випадках, передбачених законом. Наприклад, якщо майно здане на зберігання без зазначення строку, охоронець вправі у будь-який час відмовитись від договору, але зобов'язаний надати особі) що здала майно на схов, достатній за даних умов строк за його одержання. При укладенні довготривалих договорів між організаціями встановлюються строки дії зобов'язання і виконання окремих обов'язків. У літературі та практиці прийнято поділ строків виконання зобов'язань на загальні і окремі.
Під загальним строком виконання розуміється строк дії зобов'язання, протягом якого сторони повинні виконати взяті на себе зобов'язання. Окремий строк (період) виконання - це строк виконання окремого обов'язку. По разових договорах визначається єдиний строк виконання. Право на виконання зобов'язання до настання строку цивільне законодавство визначає залежно від того, у чиїх інтересах строк встановлено. Якщо його встановлено в інтересах боржника, то він і є носієм права дострокового виконання. Цьому праву боржника кореспондує обов'язок кредитора прийняти виконання. Наприклад, із суті грошових зобов'язань можна зробити висновок, що строк їх виконання встановлено в інтересах боржника, то йому належить право на дострокове виконання. Оскільки строк на перевезення вантажу за договором встановлено для перевізника, то одержувач не вправі відмовитися від прийняття вантажу, який прибув раніше встановленого строку. Навпаки, якщо строк виконання зобов'язання встановлено в інтересах кредитора, то останній вправі вимагати від боржника його виконання достроково, а боржник зобов'язаний його виконати (наприклад, ч.І ст.415 ЦК України). Відповідно до ч.І ст. 166 у зобов'язальних відносинах з участю громадян дострокове виконання допускається, якщо інше не випливає із закону, договору або змісту зобов'язання. Наприклад, закон забороняє дострокове виконання зобов'язання у випадках відшкодування збитків при тілесних пошкодженнях, заподіянні смерті. Виплата здійснюється щомісячними платежами. Дострокове вручення органами зв'язку телеграми, відправленою з відміткою про вручення у визначений строк, буде суперечити суті зобов'язання. Охоронець за договором, укладеним із зазначенням строку, не вправі вимагати від особи, що здала майно на зберігання, дострокового одержання, оскільки така вимога суперечитиме договору. У всіх інших випадках обов'язок, виконаний достроково, кредитор - громадянин повинен прийняти. У зобов'язальних правовідносинах між організаціями дострокове виконання, за загальним правилом) не допускається. Таке рішення зумовлено тим) що дострокове виконання обов'язків може призвести до порушення ритмічної роботи контрагента та інших учасників, взаємозв'язаних правовідносинами. ЦК України (ч.2 ст. 166) допускає дострокове виконання обов'язків між організаціями лише у випадках, коли передбачено законом або договором, а також за згодою кредитора. Допускається дострокове виконання усіх цивільних правових обов'язків) коли закон передбачає засоби заохочення за таке виконання. Так, законодавство у галузі капітального будівництва передбачає підвищення розміру премії при достроковій здачі об'єкта, транспортне законодавство передбачає заохочувальні заходи за дострокове здійснення вантажно-розвантажувальних робіт.
Підставою для дострокового виконання зобов'язання між організаціями є згода кредитора. Вона може бути передбачена умовою договору 81 дана у процесі здійснення зобов'язань. Невиконання боржником обов'язку у встановлений строк називається прострочкою. Відповідальність за прострочку допускає виконання обов'язку у натурі) хоч і за порушенні умови щодо строку. У випадку невиконання обов'язку у відповідальність наступає за невиконання зобов'язанні а не за прострочення.
Боржник, що допустив прострочені зобов'язання, повинен відшкодувати кредитору завдані збитки (ч.І ст.213 ЦК України). Розмір їх визначається за правилами ч.І ст-203 ЦК України. Законом або договором може бути передбачена сплата неустойки, яка за загальним правилом) носить характер зарахувальної. За прострочку виконання у договорі поставки продукції, а також за порушення узгодженого графіка відвантаження (доставки) сплачується штрафна неустойка.
Підставою для сплати неустойки) відшкодування шкодив заходів цивільно-правової відповідальності є вина боржника. Однак якщо внаслідок прострочення наступила неможливість виконання, то боржник не звільняється від відповідальності. Крім того, ч.І ст.213 ЦК України надає кредитору право відмовитися від прийняття виконання обов'язку, якщо таке виконання втратило для нього інтерес, і вимагати відшкодування збитків. У відносинах між організаціями відмова від прийняття простроченого виконання допускається лише у .випадках і на умовах, встановлених законом або договором. Відповідно до ч..2 ст. 246 ЦК України покупець вправі, повідомивши постачальника до моменту відвантаження її покупцеві, відмовитися від прийняття продукції, поставку якої прострочено.
Прострочення може бути допущене не тільки боржником) а й кредитором, якщо він відмовився прийняти належне виконання запропоноване боржником, або не вчинив дій, до яких боржник не міг виконати свого обов'язку (ч.І ст.215 ЦК України). За такої ситуації у боржника виникає право на відшкодування завданих простроченням збитків (ч.2 ст.215 ЦК України). По грошових зобов'язаннях боржник не повинен сплачувати проценти за час прострочення кредитора (ч.30 ст.215 ЦК України). Дострокове виконання обов'язку, здійснене з порушенням встановлених умов, викликає для боржника також негативні наслідки. Способи виконання цивільно-правових обов'язків зумовлюються предметом виконання, змістом обов'язку, нормативними актами, що регулюють дані відносини, а також договором.
Виконання одних цивільно-правових обов'язків має здійснюватись у повному обсязі (наприклад, при купівлі-продажу продавець

 
 

Цікаве

Загрузка...