WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання оплати праці - Реферат

Правове регулювання оплати праці - Реферат

здійснюються у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.
Працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, пердбачених законами України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" і "Про альтернативну (невійськову) службу" , надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.
У Законі України "Про статус депутатів місцевих Рад народнихдепутатів" від 4 лютого 1994 року зазначається: на час сесії Ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших випадках депутат місцевої Ради звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків. Компенсація заробітної плати депутату за час виконання ним депутатських повноважень здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 20 грудня 1991 року встановлено: за військовослужбовцями строкової служби, які до призову працювали на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм властності і господарювання, зберігається при звільненні з військової служби право на працевлаштування їх в тримісячний строк на те ж підприємство, в установу чи організацію або їх правонаступників на посаду не нижчу за ту, яку вони займали до призову на військову службу. Їм надається матеріальна допомога в розмірі місячної заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету. Вони користуються за інших рівних умов переважним правом на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці протягом двох років з лня звільнення з військової служби.
Відповідно до інших актів законодавства за всіма працівниками зберігається їх середній заробіток за місцем роботи у випадках: участі у судових засіданнях (народні засідателі, експерти, свідки); участі як делегатів у роботі з'їздів, конференцій та інших заходах; участі в роботі урядових та інших комісій, змаганнях тощо. Крім збереження середнього заробітку, працівники, що виконують державні або громадські функції, мають право на відшкодування витрат на переїзд і найом жилого приміщення, а за певних умов їм виплачуються і добові.
15. Встановлені законом обмеження щодо відрахувань із заробітної плати.
Встановлені законом не тільки обмеження щодо відрахувань із заробітної плати, але й заборона таких відрахувань з окремих видів виплат. Регулюються ці питання статтями КЗпП України та іншими актами законодавства.
Відрахування із заробітної плати можуть провадитись тільки у випадках, передбачених законодавством України.
Відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості підприємству, установі чи організації, де вони працюють, можуть провадитись за наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу:
1) для повернення авансу, виданого в рахунок заробітної плати; для повернення помилково нарахованих сум; для погашення невитраченого і своєчасно не погашеного авансу, виданого на службове відрядження або переведення до іншої місцевості; на господарські потреби, якщо працівник не оспорює підстав і розміру відрахування. У цих випадках власник або уповноважений ним орган вправі видати наказ (розпорядження) про відрахування не пізніше одного місяця з дня закінчення строку, встановленого для повернення авансу, погашення заборгованості або з дня виплати помилково нарахованої суми;
2) при звільнені працівника до закінчення робочого року, в рахунок якого він вже одержав відпустку, за невідроблені дні відпустки. Але відрахування за ці дні не провадяться, якщо працівник звільняється на підставах: призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу; переведення, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або переходу на виборну посаду; відмови від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством (установою, організацією), а також відмови від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці; змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників; виявлення невідповідності займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи; нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, а також при направлені на навчання та у зв'язку з переходом на пенсію;
3) при відшкодуванні шкоди, завданої з винипрацівника підприємству, установі, організації .
При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати двадцяти процентів, а у випадках, окремо пердбачених законодавством України, - п'ятидесячти процентів заробітної плати, яка належить до виплати працівникові.
При відрахуваннях із заробітної плати при відбуванні виправних робіт, стягненні аліментів на неповнолітніх дітей.
Не допускаються відрахування з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат, на які згідно з законодавством не звертається стягнення.
16. Здійснення відрахувань у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю
Порядок оподаткування доходів громадян визначено Декретом Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-92 "Про прибутковий податок з громадян". У Декреті визначено, що до складу сукупного доходу, одержаного громадянами в період, за який здійснюється оподаткування, не входить допомога по державному соціальному страхуванню і державному соціальному забезпеченню, крім допомоги з тимчасової непрацездатності, включаючи допомогу по догляду за хворою дитиною.
На відміну від інших допомог та виплат, які провадаться з Фонду соціального страхування, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100 "Про порядок затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати" , допомога з тимчасової непрацездатності надається лише працюючим громадянам за місцем їхньої роботи, де провадиться відрахування до Фонду соціального страхування і соціального забезпечення, і є відшкодуванням їхнього середнього заробітку за дні непрацездатності та дні догляду за хворою дитиною.
Сума цієї допомоги входить до середнього заробітку працюючих з того місяця, за який вона виплачена, і враховується при обчислені середнього заробітку принарахуванні оплати щорічної відпустки та пенсій.
Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, нарахована за лікарняним листком, не обкладається прибутковим податком. Її слід розглядати як підвищення соціальних гарантій для вагітних жінок.
17. Порядок справляння прибуткового податку з громадян наростаючим підсумком
Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" обчислення прибуткового

 
 

Цікаве

Загрузка...