WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Відтворення обстановки і обставин події та перевірка показань на місці - Реферат

Відтворення обстановки і обставин події та перевірка показань на місці - Реферат

підставі яких даних); розміщення учасників перед початком дослідів; сигнали і засоби зв'язку між ними; зміст кожного досліду, час, який, при цьому було затрачено; місця, на яких знаходились учасники; одержані результати; речові докази або інші предмети, використовувались в ході дослідів.
В заключній частині протоколу містяться дані про заяви та зауваження учасників відтворення обстановки і обставин події, при час початку і закінчення відтворення, зазначається, які платі, креслення, фото- і кінозйомки були зроблені, і вміщуються відмітки про попередження уча-сників відтворення щодо нерозголошення одержаних даних (якщо таке попередження було зроблене), а також про те, що всі учасники слідчої дії ознайомились з протоколом і стверджують правильність зроблених в ньомузаписів. Протокол підписують особи, які брали участь у відтворенні обстановки і обставин події, поняті та слідчий.
Додатковими способами фіксації процесу відтворення обстановки і обставин події е складання планів, креслень, фото- і кінозйомки. Залежно від виду відтворення і характеру дослідів плани можуть бути масштабними або схематичними. На планах показується розміщення всіх предметів і учасників відтворення під час окремих дослідів. Якщо досліди пов'язані з вико-ристанням якихось агрегатів, апаратів, буває доцільним скласти відповідні креслення, на яких вказати розміщення окремих механізмів, деталей під час досліду.
Окремі моменти процесу відтворення обстановки і обставин події при потребі фотографуються за правилами судово-оперативної зйомки. Фотографію доцільно застосовувати для фіксації розміщення предметів при відтворенні (до і після реконструкції обстановки на місці), взаємного розміщення учасників слідчої дії, найважливіших елементів дослідів і їх результатів. У випадках, коли процес досліду через його специфіку не може бути точно описаний в протоколі або зафіксований іншим шляхом, застосовується кінозйомка. Практика переконує, що це найкраще допомагає з'ясувати зміст дослідів у випадках, коли досліджуване явище спостерігається в динаміці. Магнітофонний запис доцільний у випадках, коли проводиться відтворення для перевірки можливості чути.
Результати відтворення обстановки і обставин події оцінюються слідчим або особою, яка провадить дізнання відповідно до принципів радянського доказового права. В процесі оцінки результатів цієї слідчої дії перевіряється правильність визначення мети і змісту дослідів, умов, в яких вони провадились, вірогідність одержаних даних і відповідність їх іншим встановленим по справі доказам.
Результати відтворення обстановки і обставин події будуть достовірними, коли всі проведені досліди привели до однакових результатів, які визначаються, таким чином, не випадковими, а необхідними. Якщо ж при неодноразовому проведенні дослідів будуть одержані різні результати, то і результати відтворення обстановки і обставин події не можуть визнаватись достовірними.
Результати відтворення обстановки і обставин події служать базою для достовірних чи ймовірних висновків, які робить слідчий. Вони можуть бути такими, що підтверджують або заперечують передбачення слідчого, або ж самі є підставою для нового передбачення (версії) щодо досліджуваного явища.
Достовірні висновки можуть бути зроблені лише на підставі достовірних результатів відтворення обстановки і обставин події. При цьому враховується ступінь схожості умов, в яких проводилось відтворення, з умовами,, які існували під час досліджуваної події. При проведенні відтворення для встановлення можливості або неможливості якогось факту чи явища в одних випадках рішення може бути позитивним (тобто стверджується достовірним.) Якщо ж дослідом з'ясовано, що слід міг утворитися не лише таким, але й будь-яким іншим шляхом, - висновок може бути лише імовірним. Доказове значення ймовірних висновків менше порівняно з висновками достовірними. Але було б помилкою заперечувати корисність імовірних висновків, оскільки вони допомагають правильно визначити напрямки дальших пошуків перевірки доказів.
5. Перевірка показань на місці.
У практиці розслідування злочинів поширений спосіб перевірки показань обвинувачених (підозрюваних), потерпілих і свідків безпосередньо на тому місці, де відбувалася подія, відносно якої одержано ці показання. Необхідність в застосуванні цього способу виникає у випадках, коли іншим шляхом, крім співставлений показань з тим, що в дійсності є на місці події, про яку йде мова в показаннях, неможливо переконатися в їх достовірності.
Коли в слідчого виникає сумнів у тому, чи знає обвинувачений або інша допитувана особа дійсну обстановку на місці, про яку йдеться в показаннях, чи відповідають дійсності показання кількох осіб про одну й ту саму подію, учасниками якої вони були, фактичній обстановці на місці і, нарешті, чи взагалі знає допитувана особа місце, про яке дає показання, - він може організувати перевірку показань на місці: 3 цією метою на пропозицію слідчого, особа, показання якої перевіряються, дає їх в присутності понятих, показує, де і що відбувалося.
Перевірка показань на місці-це слідча дія, яка полягає в співставленій показань про пов'язані з певним місцем або предметом обставини злочину з фактичною обстановкою на цьому місці, показаною слідчому в присутності понятих тією особою, яка дала показання, з метою встановлення їх достовірності.
Перевірка показань на місці не передбачена кримінально-процесуальним кодексом УРСР. Проте, проведення її не суперечить духові радянського кримінально-процесуального закону, не обмежує прав і законних інтересів обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого чи свідка і базується на єдиних для всіх дій засадах.
Підготовка до перевірки показань на місці полягає в тому, що слідчий:
1. Перевіряє достатність і ступінь конкретності даних про місце, на якому буде проведена перевірка. Якщо ці дані недостатні, провадиться додатковий допит особи, чиї показання перевіряються, під час чого максимально деталізуються відомості про обстановку на місці і дії даної особи. Залежно від обставин розслідуваної події допитуваній особі може бути запропоновано власноручно скласти відповідну схему, де вказати взаєморозміщення предметів, місця знаходження окремих учасників події тощо. Цю схему, підписану допитаною особою, слідчий додає до протоколу допиту.
2. Пропонує особі, показання якої перевіряються, взяти участь у слідчій дії і вказати на місці те, про що вона повідомила на допиті; роз'яснює, в чому полягає суть перевірки показань на місці і яким буде порядок її проведення. Необхідною умовою перевірки показань на місці є добровільна згода на це обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого, свідка.
3. Запрошує до участі в перевірці показань на місці понятих, роз'яснює

 
 

Цікаве

Загрузка...