WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Відтворення обстановки і обставин події та перевірка показань на місці - Реферат

Відтворення обстановки і обставин події та перевірка показань на місці - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Відтворення обстановки і обставин події та перевірка показань на місці
ПЛАН
1. Поняття відтворення обстановки і обставин події.
2. Підготовка до відтворення обстановки і обставин події.
3. Тактика проведення відтворення обстановки і обставин події.
4. Фіксація відтворення обстановки і обставин події і оцінка його результатів.
5. Перевірка показань на місці.
Література.
1. Поняття відтворення обстановки і обставин події.
У процесі розслідування злочинів часто виникає потреба в проведенні експериментів (дослідів) для перевірки і уточнення даних, одержаних при слідчих діях, і для оцінки слідчих версій.
Експериментальний метод пізнання широко застосовується в слідчо-судовій і експертній практиці, оскільки проведення дослідів дозволяє пересвідчитись в об'єктивній можливості вчинення певних дій, сприйняття окремих явищ, фактів. Застосування цього методу в ході попереднього слідства спеціально передбачене кримінально-процесуальним законом. Відтворення обстановки і обставин події (ст. 194 КПК. УРСР) є процесуальною дією, яка полягає в проведенні спеціальних дослідів з метою перевірки і уточнення доказів, оцінки слідчих версій і одержання нового доказового матеріалу'.
В КПК інших союзних республік ця слідча дія іменується слідчим експериментом.
Шляхом відтворення обстановки і обставин події можуть бути перевірені показання обвинувачених, підозрюваних, свідків і потерпілих, результати оглядів, впізнання та інших слідчих дій. При цьому іноді мається на меті уточнення окремих обставин досліджуваної події.
Проведення відтворення обстановки і обставин події є одним із засобів виявлення причин і умов, які сприяли злочинам і з'ясування яких-організаційних, адміністративних чи технічних-заходів потрібно вжити, щоб зробити неможливим вчинення подібних злочинів у майбутньому.
При проведенні цієї слідчої події відтворюється не та сама подія злочину, а лише обстановка, умови. Наприклад, гр. П. заявив, що в нього з портфеля було викрадено велику суму державних грошей в той час, коли він віз їх в автобусі, повертаючись з банку. На підтвердження своєї заяви він пред'явив портфель, на поверхні якого був прорізаний отвір. Оскільки правдивість заяви П. викликала сумнів, слідчий вирішив перевірити її дослідним шляхом. Встановивши, що в банку П. одержав гроші, упако-ваними купюрами по 5, 10 і 25 крб., слідчий в присутності самого П. і понятих вклав такі ж пакунки грошей в портфель і запропонував йому витягти їх через проріз. Після того, як всі спроби П. витягти гроші через проріз у портфелі виявилися марними, йому довелося зізнатися в тому, що гроші він привласнив і інсценував крадіжку.
Відтворення обстановки і обставин події не припустиме, якщо воно принижує гідність його учасників і небезпечне для їх здоров'я (ч. 2 ст. 194 КПК УРСР). Так само було б порушенням соціалістичної законності і тому неприпустиме проведення дослідів, які загрожують майну чи порушують законні права і інтереси громадян і організацій.
За метою, процесуальним порядком і прийомами проведення відтворення обстановки і обставин події істотно відрізняється від суміжних слідчих дій (слідчого огляду, обшуку, виїмки, експертизи). Відмінність ця по-лягає (крім процесуальної різниці) в тому, що відтворення обстановки і обставин події не передбачає одержання і вилучення слідів і речових доказів подібно до того,
як це робиться при огляді. Якщо під час відтворення виявляються сліди і речові докази, потрібно після закінчення його провести огляд. Від обшуку і виїмки відтворення відрізняється також і метою проведення (відшукання при обшуку і вилучення певних об'єктів, тактичні прийоми їх проведення тощо). Відмінність відтворення обстановки і обставин події від експертизи полягає ще й в тому, що при проведенні експертизи закон передбачає використання експертом спеціальних знань в певній галузі науки, техніки, мистецтва чи ре-месла, але методика її проведення не регламентується кримінально-процесуальним законом, в той час, як для проведення відтворення закон не вимагає від слідчого таких знань (у разі потреби слідчий чи суд залучає до участі у відтворенні консультанта-спеціаліста), а загальний порядок відтворення обстановки і обставин події передбачений в КПК.
Залежно від мети дослідів відтворення обстановки і обставин події може мати різні види:
1. Для перевірки можливості сприймати за допомогою органів відчуття певні факти, явища, наприклад, для перевірки, чи може дана особа (свідок, потерпілий, обвинувачений, підозрюваний) бачити в певних умовах якусь подію, предмети, людей, чути звуки, зокрема, людську мову, відрізняти за особливостями голосу окремих людей.
2. Для перевірки можливості сприймати певні факти і явища за допомогою технічних засобів, йдеться про такі випадки, коли свідок, потерпілий, обвинувачений чи підозрюваний заявляють про те, що вони сприймали певні події і факти не безпосередньо своїми органами відчуття, а користуючись якимись апаратами, приладами, наприклад, спеціальними біноклями, радіоприймачами, пристроями для визначення відстані, швидкості тощо. Цей вид відтворення застосовують лише тоді, коли немає потреби вдаватися до спеціальних експертних досліджень.
3. Для встановлення можливості вчинити якісь дії, наприклад, проникнути в приміщення через певний отвір, подолати якусь перешкоду, проїхати за якийсь проміжок часу певну відстань.
4. Для перевірки професійних чи інших навичок людини: вміння виготовити якусь річ, зокрема, знаряддя
злочину, зробити креслення, користуватися механізмами, приладами, визначити на слух характер пошкоджень агрегатів тощо.
5. Для визначення механізму утворення слідів від знарядь зламу, транспортних засобів та інших об'єктів, якщо при цьому немає потреби в призначенні експертизи.
Наведений вище перелік видів відтворення обстановки і обставин події є лише орієнтовним і не вичерпує всіх можливих ситуацій, які можуть виникнути у практиці розслідування.
2. Підготовка до відтворення обстановки і обставин події.
Рішення про відтворення обстановки і обставин події приймається на основі зібраних у кримінальній справі матеріалів. Процес прийняття цього рішення передбачає, насамперед, визначення мети проведення певної слідчої дії і характеру (виду) дослідів.
Після прийняття рішення про відтворення обстановки і обставин події проводиться комплекс підготовчих заходів, які умовно можна поділити на дві стадії.
На першій стадії ведеться підготовка до відтворення обстановки і обставин події перед виїздом на місце'. При цьому здійснюються такі заходи: визначаються місце і час проведення відтворення; вирішується питання про зміст дослідів і послідовність їх проведення: готуються

 
 

Цікаве

Загрузка...