WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Біржовий товар - Реферат

Біржовий товар - Реферат

інструментів).
5. Синтетичні інструменти (опціон наф'ючерсний контракт, двовалютна облігація, синтетична акція тощо).
Характеристикам акцій (одночасно титулу власності та боргового інструмента) щодо цін, доходів та ризиків, проблемам управління портфелів акцій в Україні уже почали приділяти значну увагу як економісти-теоретики, так і практики. Однак цей ринок ще чекає ґрунтовних досліджень. Для країн ЄС даний ринок є досить важливим, оскільки за обсягами суттєво поступається американському, хоча в останні роки зростає значно швидшими темпами.
Акція (chare) - цінний папір, що засвідчує участь володаря у капіталі ділової одиниці бізнесу, що має статус юридичної особи у формі корпорації - акціонерного товариства.
Акція - це частка акціонера (chares of stocr) у всьому, що має компанія, його узаконене право на частину капіталу, майна, доходу. Вона існує стільки, скільки існує сама корпорація, хоча за цей час може мати різних власників. Акціонер, як правило, не має права повертати акцію корпорації, що їх випустила. Акціонерний капітал є неподільним.
Акція - це єдиний вид цінних паперів, що за певних умов дозволяє збільшити свої капітали, захищати їх від інфляції.
Акція - це одночасно боргове зобов'язання корпорації перед її акціонерами та титул власності.
Це цікаво!
У 1553 р. група лондонських купців на чолі із Себастьяном Коботом утворила перше публічне акціонерне товариство з промовистою назвою "Загадкові подорожі купців для відкриття невідомих регіонів, домініонів, місць та островів".
На кошти, отримані від реалізації акцій було споруджено три кораблі, які відпливли від берегів Великобританії з метою пошуку північно-східного шляху до Китаю. Два із них затонули в арктичних льодовиках, а третій успішно досяг Архангельська, потім Москви, де було укладено торгівельну угоду з царем Іваном Грозним, після чого корпорація отримала монопольне право на торгівлю з Росією і її почали називати "Руською". Після такого успіху компанія випускає додаткові акції номіналом 25 фунтів стерлінгів, що одинадцять років (в 1564 р.) продавалася по 200 фунтів стерлінгів.
Емісія акцій здійснюється у таких випадках:
ў при акціонуванні акціонерного товариства;
ў при реорганізації існуючої компанії в акціонерне товариство (наприклад, в процесі приватизації);
ў при змінах статутного фонду існуючого акціонерного товариства.
Статутний капітал - це дозволений до випуску капітал. Він може бути поділеним в свою чергу на такий, який знаходиться в обігу (привілейовані та звичайні акції акціонерів) та такий, що залишається в портфелі цінних паперів компанії.
Корпорація має право викупу власних акцій. Однак у законодавстві багатьох країн є положення про те, що неплатоспроможна корпорація втрачає право викупу власних акцій. Така ж вимога передбачена і у випадку, якщо подібний викуп призведе до неплатоспроможності. Законодавством усіх країн світу, де мають обіг акції допускається їх дроблення або консолідація.
Акції бувають іменними чи на пред'явника залежно від способу передачі акції від одного акціонера до іншого, звичайні (common stocr) і привілейовані (preferred stocr), залежно від права участі в управлінні корпорацією.
Корпорація випускає лише ті акції, що вказані в її Статуті. Акція має такі фундаментальні якості й ознаки:
ў акція - це титули власності на майно акціонерного товариства, але не позика;
ў відсутність кінцевого строку погашення; у класичному понятті, акція - це негасимий цінний папір;
ў обмежена відповідальність. Інвестор не може втратити більше ніж він вклав в акцію. Інвестор не відповідає за зобов'язаннями акціонерного товариство в цілому, це положення стало діяти з початку ХІХ-го століття.
ў акція неділима - права, котрі вона представляє є неподільними.
Більшість країн використовують іменні (зареєстровані акції), однак у Німеччині, Швейцарії переважну більшість складають акції на пред'явника (вільно обертаються, не зареєстровані в емітента на конкретну особу, дивіденд виплачується за купоном, тому власнику, який у ньому зазначений).
Використання іменних акцій передбачає якісно іншу технічну інфраструктуру фондового ринку - існування розвинутої реєстраційної мережі (ведення реєстрів, поіменний облік переходу права власності, розвиток функції номінального утримувача).
Акції на пред'явника не реєструються корпорацією (АТ). Як правило, вона не знає, хто є їх володарем. Лише фактичне володіння цими акціями служить юридичною основою того, що перед вами акціонер товариства.
З боку акціонерного товариства більш зручно випускати іменні акції. Це дає йому можливість контролювати процес руху акціонерного капіталу, концентрацію пакетів в руках окремих осіб, регулювати їх обіг, в т.ч. і поза межами країни. Іменна акція дещо утруднює для акціонера можливість у будь-який момент перетворитися у готівкові кошти.
Існують різні способи продажу іменних акцій. Володар іменної акції, як правило, отримує при купівлі один сертифікат на всі акції, який засвідчує їх наявність у володаря. При продажі цих акцій, на зворотній стороні сертифікату робиться індосамент про передачу з підписами обох сторін. Після чого сертифікат відсилається у корпорацію або реєстратору, де вносяться зміни у список акціонера, а володарі отримують нові сертифікати.
Перепродаж акцій на пред'явника полягає у прямій передачі цього цінного паперу від одного власника до іншого. Акції на пред'явника випускаються, як правило, з невисоким номіналом, але великим тиражем. Для іменних акцій проблеми номіналу не існує.
У ЗУ "Про цінні папери і фондову біржу" 1991 р. акціонерні товариства "мають право" випускати акції тих видів, які обумовлені даним законом, тобто: "акції можуть бути іменними та на пред'явника, привілейованими та простими". Цей же закон визначає й розмір випуску тих чи інших видів акцій. Так, наприклад, "привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що перевищує 10 відсотків статутного фонду акціонерного товариства" (в Росії - 25%). Як бачимо, діяльність акціонерних товариств по випуску цінних паперів обмежена законом і не надає прав акціонерним товариствам самостійно вирішувати питання випуску необхідних їм цінних паперів, зокрема акцій, відповідно тій кон'юнктурі, яка склалася в даний час на ринку, і яка є найвигіднішою.
Привілейовані акції дають їх володарям право, яке не мають інші власники товариства, а саме:
ў дивіденди на привілейовані акції, як правило, встановлюються за фіксованою ставкою, розмір дивіденду, виражений у відсотках до номіналу акції;
ў дивіденди на привілейовані акції виплачуються до виплати дивідендів за звичайними акціями;
ў володарі привілейованих акцій мають право на першочергове отримання певної частки активів товариства при його ліквідації.
Участь в акціонерному товаристві несе певний ризик і відповідальність. Ризик полягає в тому, що при відсутності гарантії отримання фіксованих дивідендів в результаті діяльності

 
 

Цікаве

Загрузка...