WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Біржовий товар - Реферат

Біржовий товар - Реферат

середній показниквідкритих позицій складає близько 100 тис. Ф'ючерсних контрактів по 5.000 бушелів кожен.
Ринок пшениці у США має значно ширшу географію, вона котирується на біржах Чикаго, Канзас-Сіті, Міннеаполісу. Всі контракти мають одинакові розміри та місяці поставок, що дає змогу проводити арбітражні операції.
Покажемо приклад біржової котирування на пшеницю вказаних бірж у газеті "The Wall Street Journel" (рис. 3.1).
Як бачимо їх публікують поруч, для кращого порівняння. Спочатку вказують назву контракту "ПШЕНИЦЯ" ("WHEAT"), потім-назву біржі, її подають скорочено. Наприклад, СВТ - Чикаго Борд оф Трейд, КС - Канзас-Сіті борд оф трейд, МРLS - Міннеаполіська зернова біржа. Для того, щоби фахово працювати з біржовими котируваннями, які публікуються у економічних виданнях розповсюджуються в Internet, пропонуємо використовувати розшифровку умовних скорочень, подану у даному підручнику.
Далі вказується розмір контракту 5.000 бушелів (5.000 bu) та одиниці ціни, у даному випадку центи за бушель (cents per bu) по вертикалі перша колонка містить назву місяців поставки (березень, травень, липень, вересень, грудень), які є визначальними для ринку пшениці взагалі, а потім серію цін біржового дня, а саме: ціну, зафіксовану у період відкриття торгівлі (ціна першої угоди, або середня ціна перших 30 хвилин торгівлі), найвищу та найнижчу ціни, зафіксовані впродовж дня торгівлі, середню ціну дня (середню ціну останніх 30 хвилин торгівлі), зміни середньої ціни у порівнянні з минулим біржовим днем, найвищу та найнижчу ціни, зафіксовані за період торгівлі даним контрактом та кількість відкритих позицій - контрактів, які на кінець біржового дня залишилися у біржовиків.
Котирувальні ціни на сільськогосподарську та промислову сировину групуються за названими вище групами, послідовно вміщуючи інформацію з провідних світових бірж, як правило США та Європи. На жаль обсяги торгівлі сільськогосподарською сировиною в Україні є незначними, біржові котирувальні таблиці розміщуються, як правило, на web-сторінках в Internet, або у котирувальних таблицях бірж та вузькоспеціалізованій економічній пресі.
Кожен товар має не лише визначений розмір контракту та терміни поставок, але й одиниці щодо визначення цін. Наприклад, на біржах США для цукру - це центи за англійський фунт, для нафти - долари за барель, для бензину - центи за галон, на європейських біржах - долари або фунти стерлінгів за тонну пшениці, цукру, кави тощо.
Сучасні потужні зарубіжні промислові та торговельні ТНК вміло використовують біржові контракти на основні види сировини у системі фінансового менеджменту, а саме управління ціновими ризиками.
5. Фінансові інструменти
Нові умови функціонування фінансових та товарних ринків у розвинутих країнах ринкової економіки, в т.ч. у Європі призвели до потужного інноваційного прориву у розвитку фінансової теорії та практики. Ці фінансові інновації стосу ються як інструментарію (фінансових продуктів та послуг), так і реалізації інноваційних стратегій як внутрішніх методів, які виробляються для задоволення цілей фірми, використовуючи ринкові неефективності.
Фінансові продути на зарубіжних ринках прийнято називати фінансовими інструментами. На нашу думку, можна дати таке визначення: фінансові інструменти - це товари та послуги фінансових, інститутів, що стають доступними для клієнтів завдяки супутнім та підтримуючим товарам. У 90-х роках ХХ-го ст. фінансові інструменти стали об'єктами біржової торгівлі. Причому настільки широко застосовуються, що для їх обігу були створені спеціалізовані біржі, крім того на існуючих товарних біржах з великим успіхом застосовуються контракти на довгострокові облігації, відсоткові ставки, валюту. До таких бірж відноситься Чиказька опціонна біржа, Лондонська біржа фінансових ф'ючерсів, Європейська біржа деривативів EUREX тощо.
Фінансові інструменти можна класифікувати, беручи у якості класифікаційної ознаки природу відносин клієнта та оферента, сегмент ринку, на якому обертається інструмент, строк поставки тощо. Однак у нашому випадку в якості класифікаційних ознак оберемо ціноутворення на фінансовий інструмент та строк виконання контрактів.
Виходячи із першої ознаки фінансові інструменти класифікують на реальні (основні, базові) ціни або курси на які визначаються на ринку через взаємодію попиту й пропозиції, та похідні, ціни на які є похідними від цін базового активу (derivative instruments). За другою ознакою фінансові інструменти поділяються на інструменти з негайною поставкою - касові або спотові (spot, cash) та строкові інструменти (termine instruments), оскільки є контрактами на купівлю-продаж базових фінансових інструментів у майбутньому за цінами або курсами погодженими у момент укладання таких контрактів.
Ці дві ознаки, які по суті відповідають одним і тим же інструментам вживаються в Україні окремо не лише у наукових дослідженнях, але й у законотворчому процесі. Так, у нормативних актах та законопроектах Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку ці інструменти називаються деривативами, що є калькою з англійської мови слова "похідні"; у підготовленому нею ж законопроекті "Про похідні цінні папери", як бачимо, уже вживається термін "похідні".
Але цей законопроект не виноситься на розгляд Верховної Ради України. Натомість 21 грудня 2000р. у першому читанні приймається законопроект, запропонований головою підкомітету з питань господарського законодавства Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій С.О. Москвіним. Цей законопроект має назву ЗУ "Про строкові фінансові інструменти".
Законодавча плутанина завершується прийняттям у червні 2001р. ЗУ "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг", де мова йде лише про фінансові послуги, термін "фінансові інструменти" там не вживається, тобто знову порушено логічний зв'язок при ідентифікації базових фінансових активів.
Такий стан справ в Україні існує, на нашу думку, тому, що всі вказані законопроекти є перекладами аналогічних законів різних держав, де за прийнятими там правилами функціонування фінансових ринків, вживається один із названих вище термінів. У країнах ЄС не вживається термін "похідн", там використовується термін "строкові фінансові інструменти". До таких інструментів відносять форвардні контракти (forward), ф'ючерсні (future) біржові та опціонні option) біржові, позабіржові контракти та свопи (swap).
Фінансові інструменти, які сьогодні широко використовують у зарубіжній практиці можна поділити на п'ять груп:
1. Часткові цінні папери (акції та сертифікати інвестиційних фондів).
2. Боргові зобов'язання (облігації, казначейські зобов'язання, комерційні папери, векселі, депозитні сертифікати).
3. Похідні фінансові інструменти (форварди, ф'ючерси, свопи, опціони).
4. Гібридні інструменти (конгломерати простих інструментів, наприклад гібрид процентних та валютних

 
 

Цікаве

Загрузка...