WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання міжнародних перевезень - Реферат

Правове регулювання міжнародних перевезень - Реферат

Organization - ІМО. Конвенція про створення ІМО підписана на конференції з питань мореплавства в Женеві в 1949 p., сама ж організація створена в 1958 р. В організацію входило 127 держав. Мета діяльності ІМО - співробітництво між державами в галузі міжнародного мореплавства і торгівлі, забезпечення можливих норм безпеки на морі, допомоги щодо відміні дискримінаційних заходів, встановлених урядом окремої держави.
Вищий орган - асамблея, що скликається раз на два роки. На асамблеї обирається керівний орган ІМО - рада. Штаб-квартира розташована в Лондоні (Великобританія);
Міжурядовим закладом при ООН є Міжнародна організація цивільної авіації - International Civil Aviation Organization - ICAO. Вона займається питаннями співробітництва держав і розробкою стандартів у галузі цивільної авіації, узагальненням досвіду держав-членів в підготовці і підвищенні кваліфікації кадрів. Заснована в 1944 р. Почала функціонувати з 1947 р. СРСР був членом ІСАО з 1970 р. Вищий орган - асамблея. Місцезнаходження - Монреаль (Канада).
Основною робочою групою з автомобільного, морського і залізничного транспорту є Комітет по внутрішньому транспорту Європейської Економічної комісії ООН (КВТ ЄЕК ООН), створений у 1947 p. Діяльність Комітету спрямована на забезпечення дотримання в Європі правил, які регламентують дорожній рух, з метою підвищення безпеки руху на дорогах (наприклад, Конвенція про дорожній рух).
В останні роки в Європі розвитку транспорту надають велику увагу транспортні організації, які започатковані в рамках ЄС.
У грудні 1991 року глави держав і урядів країн-членів ЄС в голандському м.Маастріхт ухвалили рішення про заснування Європейського Союзу. Згідно з договором, всі країни-учасниці ЄС зобов'язуються вести спільну зовнішню політику і політику безпеки. У 1999 році на зміну європейській валютній системі (ЄВС) введена єдина євровалюта. Європейський Союз не є федерацією, а тому європейські органи мають лише право регулювання, що не досягається в рамках політики окремих держав. Це положення зафіксоване в Маастріхтському договорі як принцип субсидіарності.
Комісії Європейського співробітництва за діяльність транспорту відповідає Генеральна дирекція VII, для чого була створена Робоча група автострад (РГА/MWG).
РГА працює за наступними напрямками: висвітлює проблеми транспортної мережі і дослідження в області транспорту; проводить стандартизацію технологій ділянок автострад; організовує менеджмент транспорту на загальноєвропейських транспортних магістралях; впроваджує заходи щодо охорони навколишнього середовища; землеулаштування; фінансування програм тощо.
Актуальною є розробка РГА документу про подальше співробітництво під назвою "Transeuropean networks towards a master plan for the road network and road traffic" ("Загальноєвропейські мережі - шлях до головної схеми дорожньої мережі і транспортних засобів").
Крім того, в Європі створені і функціонують наступні транспортні міжнародні організації: Європейська конференція міністрів транспорту (ЕКМТ/СЕМТ), штаб-квартира в Парижі, створена в 1953 p.; Європейське товариство (ЄЕС), штаб-квартира в Брюсселі, створене в 1957 p.; Opганізація економічного товариства та розвитку (ОЕСР/ОЕСД), штаб-квартира в Парижі, створена в 1961 p., яка виникла на базі організації Європейського економічного співтовариства (ОЕЭС), заснованого в 1948 р. Європейський Союз (EC/EU) допомагає розвиватися співробітництву в європейській економічній зоні між ЄС і країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (EACT/EFTA).
Результатом діяльності цих організацій було підписання угод з технологічного обладнання транспортних засобів, регулювання дорожнього руху уніфікації та вдосконалення транспортного законодавства різних країн.
Рис. 2. Структура КВТ ЄЕК ООН
У 1997 році Україна стала учасником Європейської Конференції міністрів транспорту (ЄКМТ), яка займається розвитком і узгодженням транспортної політики країн-учасниць. ЄКТМ забезпечує функціонування системи багатосторонніх квот на дозволи для транспортного обслуговування країн-учасниць.
Міжнародний союз автомобільного транспорту (МСАТ) є неурядовою некомерційною організацією, і був заснований у березні 1948 року у Женеві професійними автошляховими і автотранспортними об'єднаннями і асоціаціями європейських країн. Зараз членами МСАТ є всі держави Європи, багато країн Азії, Північної і Південної Америки - всього понад 120 національних союзів автоперевізників.
Згідно із ст. 2 Статуту МСАТ, головна мета його діяльності - захист, розвиток і процвітання у всіх країнах національного і автомобільного міжнародного транспорту, захист інтересів професійних транспортників і полегшення їх праці.
Вищим органом МСАТ є загальні зборі його членів.
Координаційна транспортна нарада (КТН) держав-учасниць СНД започаткована 30 грудня 1991 р. у Мінську на нараді прем'єр-міністрів урядів 11 незалежних держав СНД, де була підписана угода щодо принципів та умов взаємовідносин в галузі транспорту.
Положення про КТН було затверджене рішенням Президії Міждержавного економічного комітету (МЕК) Економічного союзу від 26 грудня 1995 року. На КТН були покладені функції формування єдиноготранспортного простору, розробки концепції визначення узгодженої тарифної політики на транспорті, розробки та реалізації програми спільного використання транспортних інфраструктур, розробки концепції розвитку транспорту на основі прогнозу потреб у транспортних послугах, інвестиційної політики, розробки єдиних принципів побудови тарифів, проектів законодавчих та підзаконних актів, стандартів і норм).
У рамках КТН створена підгалузева міждержавна нарада державних автотранспортних адміністрацій і асоціацій міжнародних автомобільних перевізників. Основними задачами цієї наради є:
- розробка положень щодо надання технічної допомоги, сервісного обслуговування, заправки паливом транспортних засобів;
- підготовка пропозицій, пов'язаних з упорядкуванням процедур перетину кордонів і скорочення простоїв;
- уніфікація вимог щодо професійної підготовки менеджерів та водіїв;
- інформаційне забезпечення органів управління автомобільним транспортом держав-учасниць СНД;
- науково-технічне співробітництво в галузі автомобільного транспорту;
- узгодження тарифної політики на транспорті.
Висновок.
Отже, економічні відносини між державами та їх юридичними і фізичними особами без застосування транспорту неможливі. Конвенції та інші міжнародно-правові акти у сфері транспорту створюють уніфіковане право і зменшують застосування до перевезення колізійних норм.
Міжнародне транспортне право - це система принципів і норм, що регулюють правовідносини, які виникають між суб'єктами міжнародного права у зв'язку з використанням транспортних засобів у процесі міжнародного економічного співробітництва.
Питання міжнародних перевезень найскладніші у міжнародному торговельному праві, тому що вони пов'язані із ризиком і кожна із сторін експортер, імпортер і перевізник стараються обмежити відповідальність за ризики та втрати. Крім того, при розгляді спірних питань необхідно враховувати особливості законодавства різних країн. Тому загальна тенденція правового регулювання міжнародних перевезень - уніфікація правил-учасниць.
Список використаної літератури:
1. Дахно І.І. Міжнародне економічне право. - К.: центр навчальної літератури, 2006 - 272 с.
2. Левковець П.Р., Марунич В.С. Міжнародні перевезення і транспортне право: Навчальний посібник. - 3-є видання, виправлене та доповнене. - К.: Арістей, 2005. - 292 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...