WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Договір перевезення - Курсова робота

Договір перевезення - Курсова робота

доставки вантажу перевізник зобов'язаний відшкодувати іншій стороні збитки, завдані порушенням строку перевезення, якщо погодженням сторін, транспортними статутами (кодексами) не передбачені інші форми відповідальності.
Транспортними статутами (кодексами) передбачається майнова відповідальність відправників та одержувачів за неналежне виконання обов'язків, які передують чи необхідні для укладення договору перевезення конкретного вантажу або завершують перевізний процес. Наприклад, за неправильне зазначення у накладній найменування вантажу або за пред'явлення вантажу, який заборонено до перевезеннячи потребує особливих запобіжних заходів, з відправника стягуються штраф та заподіяні перевізникові збитки (ст. 198 Статуту внутрішнього водного транспорту).
За пошкодження вагонів (суден) відправник або одержувач сплачують штраф: на залізничному транспорті - у розмірі п'ятикратної, на річковому - трикратної вартості ремонту пошкоджених (втрачених) частин, а також відшкодовують збитки, завдані перевізникові внаслідок пошкодження рухомого складу, перевантаження вантажу на інший засіб (статті 203 і 204 Статуту внутрішнього водного транспорту).
Після прибуття вантажу до пункту призначення відповідальність перед перевізником за одержання конкретного вантажу несе одержувач. Однак він може перекласти на відправника всі суми штрафів, зборів та збитків, які сплачені перевізникові внаслідок неправильних дій відправника по даному перевезенню (ст. 205 Статуту внутрішнього водного транспорту).
РОЗДІЛ V Транспортна експедиція
Серед допоміжних договорів, що пов'язані з перевезенням вантажів, багажу та пошти, слід виділити договори експедиції. У зв'язку з розвитком централізованих перевезень вантажів автомобільному транспорту часто передаються функції, пов'язані із виникненням або завершенням процесу перевезення вантажів на інших видах транспорту. Автотранспортні підприємства чи спеціально створювані транспортно-експедиційні організації приймають на себе весь комплекс операцій з відправлення вантажів залізничним, водним та повітряним транспортом, одержання від них вантажів і доставки їх одержувачам, проведення розрахунків за перевезення тощо.
Відносини цих організацій з клієнтурою та іншими транспортними підприємствами оформляються договорами експедиції.
В чинному ЦК України немає норм щодо договору експедиції. Відносини з транспортно-експедиційного обслуговування регулюються нормами транспортних статутів (ст. 78 Статуту внутрішнього водного транспорту; статті 125 і 126 Статуту автомобільного транспорту), правилами централізованого завезення (вивезення) вантажів автомо-більним транспортом загального користування на залізничні станції, в аеропорти, морські порти, порти (пристані) внутрішнього водного транспорту, що спільно затверджуються відповідними транспортними міністерствами1).
Поняття договору транспортної експедиції дано у ст. 986 проекту ЦК України. За договором транспортної експедиції одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду та за рахунок іншої сторони (вантажовідправника або вантажоодержувача) виконати визначені договором експедиції допоміжні операції, пов'язані з перевезенням вантажу, а саме: оформити накладні на вантажі, що відправляються; оформити одержання вантажів, що прибувають; доставити вантажі перевізникові зі складів вантажовідправників і від перевізника - на склади одержувачів; інші операції, пов'язані з перевезенням вантажів.
Як додаткові послуги договором транспортної експедиції може бути передбачено здійснення таких необхідних для доставки вантажу операцій, як перевірка кількості та стану вантажу, його навантаження та вивантаження, оплата мита, зборів і витрат, покладених на клієнта, зберігання вантажу до його одержання у пункті призначення, одержання необхідних для експорту та імпорту документів, виконання митних формальностей, а також виконання інших операцій та послуг, передбачених договором.
Експедитор може діяти як від імені клієнта, так і від свого імені. Якщо експедитор за умовами договору діє від імені відправника, то щодо відносин з договору експедиції застосовуються положення про договір доручення. У разі, якщо він діє від свого імені, застосовуються відповідні правила про договір комісії. Відповідальність при цьому за невиконання чи неналежне виконання обов'язків, що становлять зміст додаткових послуг, надання яких прийняв на себе експедитор, визначається законодавством про відповідний договір (підряду, зберігання тощо) та умовами договору експедиції. Отже, договір експедиції може містити елементи кількох видів договорів (перевезення, доручення, комісії, підряду, зберігання тощо), які тісно переплітаються в одному юридичному факті (договорі).
У договорі транспортної експедиції, укладеному між експедитором і клієнтом, експедитор по суті заміняє клієнта у відносинах з перевізником. У зв'язку з цим автотранспортні підприємства, що здійснюють транспортно-експедиційне обслуговування клієнтури, користуються правами і несуть обов'язки та відповідальність, передбачені транс-портними статутами для відправників чи одержувачів вантажів.
Водночас автотранспортні підприємства (експедитори) укладають з організаціями залізничного транспорту, морськими і річковими портами та аеропортами договори на централізоване завезення та вивезення вантажів. У цих договорах передбачаються: обсяги перевезень вантажів; строки доставки вантажів згідно з погодженими графіками; забезпечення схоронності вантажу; виконання навантажувально-розвантажувальних робіт в обумовлені години доби; умови розрахунків за перевезення та виконання експедиційних робіт; взаємна відповідальність сторін за пору-шення договірних зобов'язань тощо.
Договори, що укладаються автотранспортними підприємствами, з одного боку, з клієнтурою на транспортно-експедиційне обслуговування, а з другого - з транспортними підприємствами на централізоване завезення і вивезення вантажів, за своїм змістом мають бути взаємо-погоджені, щоб забезпечувати чітку й злагоджену роботу транспорту та клієнтури. Тому на клієнта покладаються такі обов'язки, як: 1) пред'являти вантажі експедиторові рівномірно протягом кварталу, місяця, доби; 2) забезпечувати на своїх складах роботу з відправлення та приймання вантажів у певні часи, погоджені з експедитором, тощо.
За невиконання або неналежне виконання обов'язків за договором про транспортно-експедиційне обслуговування сторони несуть майнову відповідальність. Вона визначається як загальними положеннями про зобов'язання, так і нормами транспортних статутів і кодексів, договорами між експедиторами та клієнтами, які часто укладаються на основі типових договорів.
Договором експедиції, за умовами якого експедитор діє від свого імені, може бути передбачена відповідальність експедитора за неналежне виконання договорів перевезення, укладених ним з метою забезпечити доставку вантажу. Така відповідальність експедитора визначається за тими

 
 

Цікаве

Загрузка...