WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Немайнові права громадян України - Курсова робота

Немайнові права громадян України - Курсова робота

відомості, одержані ними при сповіді віруючих") [14]1.
Проте у цивільному законодавстві відсутні також специфічні заходи захисту права громадянина на таємницю особистого життя, у тому числі й цивільні санкції до правопорушника.
Право громадян на таємницю особистого спілкування означає, що жоден поза волею управомоченої особи не може ознайомитись з листуванням, телеграфними повідомленнями, телефонними розмовами. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом з метою запобігти злочинові з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо. Конституційне положення (ст.54) про охорону закону таємниці листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень треба ще детально конкретизувати у цивільному законодавстві. Так, наприклад, об'єктом таємниці спілкування повинні стати не лише зміст листів, повідомлень та розмов, а й сам факт, час та суб'єкти спілкування [21]2.
Отже, недоторканість особистого життя громадян є комплексним правом, яке є предметом регулювання цивільного права. Дане право містить у собі ряд прав, таких як право громадян на недоторканість житла, право на особисту документацію, право громадян на таємницю особистого життя, право громадян на таємницю особистого спілкування. Ці права спрямовані на забезпечення нормального розвитку людини у суспільстві, що є передумовою для розвитку ринкових відносин.
ВИСНОВКИ
Отже, одним із предметів правового регулювання цивільного права, відповідно до ст.. 1 Цивільного кодексу, є особисті немайнові відносини, а також інші особисті немайнові відносини у випадках, спеціально передбачених законом. Тобто дані відносини регулюються нинішнім цивільним правом у винятковому порядку. Проте сьогодні духовні цінності якості індивідів набувають вирішального значення, підвищується цінність духовної основи, а тому постає питання про усунення обмежень у регулюванні особистих немайнових відносин, не зв'язаних з майновими.
Особисті немайнові права - це права, які утворюються у духовній сфері життя суспільства, не мають особистий характер і носії цих прав є уповноваженими особами, а всі інші, стосовно нього і з приводу цих прав - зобов'язані особи, тобто мають ще й абсолютний характер.
Одним із видів особистих немайнових прав є право на особисту недоторканість життя громадян. Інститут на недоторканість особистого життя громадян ще структурно не визначений у цивільному законодавстві. Він спирається на Конституцію України, в якій записано, що особисте життя громадян охороняється законом (стаття 32).У цивільному законодавстві України майже відсутні не тільки регулюючі, а й охоронні норми інституту права на недоторканість особистого життя.
Недоторканість особистого життя громадян містить комплексний характер, який полягає у тому, що до даного інституту входять ряд окремих видів прав: право громадян на недоторканість житла, право громадян на особисту документацію, право громадян на таємницю особистого життя, право громадян на таємницю особистого спілкування.
Право громадян на недоторканість житла визнається як особисте немайнове право, відповідно до якого уповноважена особа може діяти у своєму житті за своїм розсудом і перешкоджати будь-яким способам вторгнення у нього поза волею осіб, які там проживають, крім випадків, прямо зазначених у законі.
Право громадян на особисту документацію дає громадянину змогу перешкодити третім особам доступ до особистої документації. Цьому праву відповідає обов'язок оточуючих осіб утримуватися від отримання інформації, що містить в його особистій документації.
Право громадян на таємницю особистого життя означає юридично забезпечену можливість вимагати від оточуючих не розголошувати відомості, які стали їм відомі з будь-яких джерел чи обставин, що стосуються особистого життя громадянина.
Право громадян на таємницю особистого спілкування означає, що жоден поза волею уповноваженої особи не може знайомитися з листуванням, телеграфними повідомленнями, телефонними розмовами, за винятком, встановлені судом.
Проте дані права у цивільному законодавстві не закріплені та не деталізовані, відсутні охоронні норми. Це спричиняє певні труднощі у його цивільно-правовому регулюванні. Необхідно внести відповідні зміни до цивільно-правового законодавства, чи прийняти новий Цивільний кодекс у якому б знайшли своє вираженні особисті немайнові права, зокрема право на недоторканість особистого життя громадян. Надійне закріплення та захист даних прав сприятиме утвердження демократичних та гуманних основ нашої держави.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція України //Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30. - Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України: текст із змінами та доповненнями станом на 1 липня 1998 р. - Ужгород:Інформативне-видавниче агентство "ІВА". - 1998. - 320 с.
3. Кодекс про шлюб та сім'ю України. // Законодавство України про шлюб та сім'ю (станом на 15 травня 1998 р.) - К.: Парламентське видавництво. - 1998. - С. 3.
4. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" // Відомості Верховної Ради - 1991. - N 25. - Ст.283.
5. Закон України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення // Відомості Верховної Ради - 1992. - N 11. - Ст.152.
6. Закон України "Про адвокатуру" // Відомості Верховної Ради. - 1993. - N 9. - Ст.62.
7. Закон України "Про нотаріат" // Відомості Верховної Ради. - 1993. - N 39. - Ст.383.
8. Основи законодавства України про охорону здоров'я // Відомості Верховної Ради - 1993 - N 4. - Ст.19.
9. Закон України "Про банки і банківську діяльність" // Відомості Верховної Ради - 2001. - N 5-6. - Ст.30.
10. Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України "Про інформацію" та статті 12 Закону України "Про прокуратуру" (справа К.Г.Устименка) від 30 жовтня 1997 року // Право України. - 1997. - № 11. -С. 87.
11. Бірюков І.А., Заіка Ю.О., Співак В.М. Цивільне право України. Загальна частина. - К.: Наукова думка. - 2000. -
12. Венедиктов А.В. О системе Гражданського кодекса СССР // Советское государство и право. - 19954. - №2. - С. 27-32
13. Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений: единство и дифференциация. - Л.: изд-во Ленинградского ун-та. - 1988. - 176 с.
14. Конституція України: Офіційний текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навчальний посібник / Авт.-упоряд. М.І. Хавронюк. - К.: Парламентське вид-во: 1999. - 544 с.
15. Олійник А.Ю. Деякі питання забезпечення органами внутрішніх справ недоторканості особи / Проблеми правознавства. - К., 1991. - С. 12-15.
16. Олійник В. Конституційне право на свободу та особисту недоторканість: поняття та характерні риси / Право України. - 2000. - №12.
17. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. - М., 1997. - 156 с.
18. Проект нового Цивільного кодексу України //Українське право. - 1996. - Ч1.. - С. 84.
19. Советское гражданское право / К.К. Лебедев, В.А. Мусин, Е.А. Поссе и др.; Под ред. В.Т. Смирнова, Ю.К. Толстого, А.К. Юрченко: В 2 ч. Ч 1. - 1982. - 209 с.
20. Суховерхий В.Л. О развитии гражданско-правовой охраны личных неимущественних прав и интересо граждан // Правоведение. - 1972. - №3. - с. 20-32.
21. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вентурі. - 1997. - С.412

 
 

Цікаве

Загрузка...