WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове становище виробничих сільськогосподарських кооперативів - Курсова робота

Правове становище виробничих сільськогосподарських кооперативів - Курсова робота

виробничого сільськогосподарського кооперативу особі теж слід повернути трудову книжку. Щодо належного їй паю вважається обґрунтованою практика, коли пай все ж їй видається, а також проводиться з нею розрахунок за виконану роботу.
Ст. 12 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" зазначає, що у разі ліквідації кооперативу його асоційовані члени мають першочергове право на отримання свого майнового внеску та відповідних часток доходу і повернення їх земельних ділянок у натурі (на місцевості).
Висновки.
Виробничі сільськогосподарські кооперативи є одним із видів сільськогосподарських кооперативів. Поряд із загальними ознаками, які притаманні сільськогосподарським кооперативам, вони характеризуються наявністю специфічних властивих лише їм рис, через які формується їх особливе правове становище.
В час розвитку ринкових відносин діяльність виробничих сільськогосподарських кооперативів повинна відповідатипотребам сучасного сільського господарства. Особливу увагу заслуговує забезпечення основних прав членів даних кооперативів, які виступають основною ланкою кооперативних відносин в наш час.
Тому необхідно подолати проблему примату колективу над особою, яка існувала в радянський період, слід на рівні життєвої практики зрозуміти, що колектив існує для особи, а не навпаки. Саме такі правові положення повинні бути чітко закріпленими в чинному аграрному законодавстві, що регулює діяльність виробничих сільськогосподарських кооперативів.
В юридичній літературі висловлено думку щодо необхідності прийняття Закону України "Про виробничу кооперацію", який повинен був би врахувати усі особливості діяльності виробничих кооперативів , їх мету. завдання, особливості правового статусу їх членів, порядок їх створення, реорганізації та ліквідації.
Отже, в нинішній час розвитку економіки демократичним шляхом необхідно, щоб діяльність виробничих кооперативів відповідала правовим принципам сьогодення, щоб не допустити порушення основних засад, закріплених Конституцією України, в якій зазначено, що саме "права і свободи людини, їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави" (ст. 3).
Це положення є поштовхом до відновлення справжньо кооперативних засад господарювання селян на землях сільськогосподарського призначення, де кооперативи будуть виступати "ідеологією виживання сільськогосподарського товаровиробника за умов ринкової економіки".
Список використаних джерел.
1. Семчик В.І. Правові засади сільськогосподарської кооперації в Україні // Право України - 1999.№5. - С 34-35
2. Сонин О.М. Правовое положение сельскохозяйственных (кроме колхозов) кооперативов. / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - Харьков, 1992. - 25с.
3. Багай Н.О. Наукові засади розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні. / Збірник праць Прикарпатського університету, 2001. - с.102-108
4. Федорович В.І. Правове регулювання створення, реорганізації і ліквідації сільськогосподарських кооперативів / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. - Львів.1998. - 18с.
5. Семчик В.И. Кооперация и право / Киев. Наукова думка.-1991. - 148с.
6. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам -М, 1987-Т1-С 36
7. Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу. - К. - 1999 - С 42.
8. Титова Н.І. Сільськогосподарські кооперативи і їх правове забезпечення. / Радянське право - 1991. - №6 - С.20-22
9. Довгерт А.С., Кузнєцова Н.С., Пришва Н.Ю. Индивидуальная и кооперативная деятельность Киев "Вища школа". - 1990. - С 51.
10. Сонін О.М. Правові основи виникнення сільськогосподарських кооперативів. /Право України - 1992 - №1 - С15-17.
11. Статут сільськогосподарського кооперативу. Документ 11. - Бюлетень Законодавства і юридичної практики України. - К - №8 - 2000р. - С 235.
12. Титова Н.І. Права членів сільськогосподарських кооперативів: тенденції та проблеми законодавчого забезпечення / Право України. - 2000 - №2. - С 25-27.
13. Лукашова О.А. Пошук нової парадигми подолання крайнощів. Права людини і громадянина: проблеми реалізації в Україні. - К - 1998 - С 29
14. Федорович В.І. Регулювання створення, реорганізації та припинення сільськогосподарських кооперативів: правові питання. / Право України - 1988. - №4. - С 53-57
15. Аграрне право України. Підручник. За редакцією В.З.Зінчука. - Київ, Юрінком Інтер - 2000 р, С 111-127.
16. Кооперативне право. Підручник для кооперативних, сільськогосподарських, економічних, юридичних вищих навчальних закладів і факультетів. / Семчик В.І., Бабенко С.Г., Волик М.П., Галей С.Д., Зіновчук В.В. та ін. / За редакцією В.І. Семчика. - Київ: Ін Юре, 1998. - 336с.
17. Греченков А.А. Что может кооператив? - Москва, Знание,.1989 - Право в нашей жизни - №2 - 102с.
18. Организация и деятельность кооперативов: правовой аспект. Отв. ред. Т.Е. Абова, Е.А. Виноградова - М - 1991 - 173с.
19. Збірник наукових праць учасників конференції "Національний кооперативних рух та структурні зміни в економіці України ХХІ століття" - Київ, 2001. - 345с.
20. Загнітко О., Хаулін В. Законодавче забезпечення розвитку кооперації в Україні / Право України - 2000. - №11. - С 66-70.
21. Федорович В.І. Правові основи створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів в Україні. - Львів, - Атлас - 1998 - 142с.
22. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.09.1991р, ВВР -1991. - №24
23. Закон України "Про підприємництво" від 7.02.1991 р, ВВР, 1991р, №14
24. Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 7.07.1997р, ВВР, 1997р. №39
25. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 2.11.2000р, ВВР - 2000. - №51-52
26. Закон України "Про кооперацію в СРСР" від 25 травня 1988р. / Збірник нормативних актів - К. - 1989 - 224с.
27. Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 1 25 травня 1998р, №740 / Бюлетень законодавства і юридичної практики К - №8 - 2000р. - С 105.
28. Закон України "Про об'єднання громадян " від 16 червня 1992р, ВВР,1992р, №28
29. Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах" від 19 грудня 2000р / Урядовий кур'єр. - 2002 - №13 - 24 січня
30. Примірний статут сільськогосподарської артілі 1935р / Збірник нормативних актів - К - 1989 - 224с.
31. Примірний статут колгоспу 1969р / Збірник нормативних актів - К - 1989 - 224с.
32. Закон України "Про власність", ВВР, №20.
33. Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" від 14 лютого 1992р, ВВР, №20.

 
 

Цікаве

Загрузка...