WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове становище виробничих сільськогосподарських кооперативів - Курсова робота

Правове становище виробничих сільськогосподарських кооперативів - Курсова робота

забезпечення , а також відповідальність кооперативу, його посадових осіб за порушення цих прав з їх вини.
Слід також зазначити, що на думку Н.І.Титової. є незаконним обмеженням прав пенсіонерів - членів кооперативу норма про припинення членства в кооперативі в зв'язку з "припиненням трудової участі в діяльності виробничого кооперативу" (ст. 10), адже виконання цієї норми може спричинити багато негативних наслідків для тих членів кооперативу, які втратили працездатність у зв'язку з їх віком або інвалідністю (зокрема стосовно земельних та майнових паїв, права участі в роботі загальних зборів, одержання доходів тощо).
Навпаки, в Законі і в статутах всіх сільськогосподарських кооперативів має бути норма, відповідно до якої непрацездатні члени кооперативу зберігають свій правовий статус і користуютьсячленськими правами.
Державне визнання прав людини в Конституції України має знайти адекватне спеціалізоване закріплення в законодавстві про сільськогосподарську кооперацію.
Проблема співвідношення індивідуальності і колективного є взагалі надзвичайно складною. В сфері сільськогосподарського виробництва, яке тривалий час уособлювалось монополією колгоспів та здебільшого "всевладдям" голови колгоспу, вона і досі сприймається як проблема примату колективу над особою. Необхідно не лише на рівні високої ідеології, а й на рівні життєвої практики всім зрозуміти, що колектив існує для особи, а не навпаки.
Основним повинен бути "...принцип свободи особи, її вищої цінності, невід'ємності її природжених прав і свобод". [13. с29]
На членів виробничих сільськогосподарських кооперативів покладаються певні обов'язки, які за своїм призначенням і змістом спрямовані на досягнення статутних завдань, одержання прибутку, зміцнення конкурентоспроможності виробничих сільськогосподарських кооперативів на ринку, недопущення його банкрутства тощо.
Відповідно до ст. 11 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" основними обов'язками членів кооперативу є дотримання статуту та виконання рішень загальних зборів і правління кооперативу.
Слід також зазначити, що на відміну від дійсних асоційовані члени зобов'язані: робити пайові внески у створення та розвиток кооперативу, вносити додаткові пайові кошти. Інші обов'язки асоційованих членів деталізуються у статутах виробничих сільськогосподарських кооперативів.
Підстави і порядок припинення права членства у виробничих сільськогосподарських кооперативах.
У соціально-економічному плані припинення права членства в сільськогосподарському кооперативі зумовлено виключно суб'єктивними причинами особистого характеру.
Зокрема ст.10 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" зазначає, що членство в кооперативі припиняється у разі добровільного виходу з кооперативу, припинення трудової участі в діяльності виробничого кооперативу, смерті члена кооперативу.
Винятком із загального права є припинення прав членства внаслідок реорганізації або ліквідації кооперативу, тобто припинення його діяльності або виключення з членів кооперативу у випадках і в порядку, визначених статутом кооперативу.
Припинення права членства у виробничому сільськогосподарському кооперативі пов'язано з певними юридичними діями як юридичними фактами. Такими фактами є подання заяви про вихід із виробничого сільськогосподарського кооперативу і прийняття загальними зборами кооперативу рішення з цього приводу, а також виключення з членів виробничого сільськогосподарського кооперативу на підставі статуту.
Якщо задоволення заяви про вихід свідчить про добровільне припинення членства, то прийняття рішення про виключення є примусовим позбавленням особи прав члена виробничого сільськогосподарського кооперативу. Вихід особи з членів кооперативу здійснюється з ініціативи і на підставі волевиявлення його члена.
Виключення з членів виробничого сільськогосподарського кооперативу може статися лише з ініціативи громадськості та органів управління кооперативу.
Заява члена про вихід має бути розглянута правлінням і загальними зборами, не пізніше ніж у тримісячний строк від дня подання заяви, як це передбачено статутом.
Для оформлення виходу необхідно, щоб член виробничого сільськогосподарського кооперативу звернувся до органу управління з письмовою заявою про вихід із членів цього виробничого сільськогосподарського кооперативу .Ця заява має бути розглянута правлінням і внесена протягом найближчого засідання на розгляд уповноваженого статутом органу управління. Ні правління, ні уповноважений вищий орган управління не мають права перешкоджати особі вийти з членів виробничого сільськогосподарського кооперативу .
Припинення членства внаслідок виключення особи з числа членів виробничого сільськогосподарського кооперативу проводиться на підставі рішення вищого органу управління загальними зборами на основі статуту цього кооперативу.
Виключення застосовується до несумлінних членів, які, зокрема, припинили трудову участь в кооперативі, як надзвичайний захід дисциплінарного впливу.
Не допускається виключення з членів виробничого сільськогосподарського кооперативу без достатніх для цього підстав, за незначні провини або за вчинки, які не є порушенням трудової дисципліни чи статуту виробничого сільськогосподарського кооперативу, не були систематичними і на них попередньо не накладалися дисциплінарні стягнення.
Відповідно до ст. 10 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" виключення з членів кооперативу може бути оскаржено в судовому порядку.
Юридичний факт припинення права членства в виробничому сільськогосподарському кооперативі тягне за собою певні правові наслідки, а саме позбавлення цієї особи статусу члена виробничого сільськогосподарського кооперативу .
Особа, яка вийшла за власним бажанням з числа членів кооперативу має право на одержання своєї частки у спільному майні (паю), натурою, грошима чи цінними паперами.
Зокрема ст. 25 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" передбачено, що у разі виходу з кооперативу фізична особа має право на отримання майнового паю натурою, грішми або, за бажанням, цінними паперами відповідно до його вартості на момент виходу, а земельної ділянки - в натурі (на місцевості).
Термін та інші умови отримання паю встановлюються статутом кооперативу, при цьому термін отримання паю не може перевищувати двох років, а відлік цього терміну починається з 1 січня року, що наступає після моменту виходу (виключення ) із кооперативу.
Право власності членів кооперативу - фізичних осіб на пай є спадковим.
Спірні питання щодо права власності на пай вирішуються згідно із законами України.
У разі добровільного виходу особи із членів виробничого сільськогосподарського кооперативу їй без затримки має бути видано її трудову книжку, а також проведено з нею розрахунок.
У разі виключення із членів

 
 

Цікаве

Загрузка...