WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове становище виробничих сільськогосподарських кооперативів - Курсова робота

Правове становище виробничих сільськогосподарських кооперативів - Курсова робота

особиста участь членів у спільній виробничій діяльності і внески та паї членів носять або можуть носити додатковий, а не виключний характер членства і права членства у виробничих сільськогосподарських кооперативах, соціально-економічна природа яких зумовлює характер взаємовідносин між кооперативом і кожним його членом.
На основі членства утворюються відносини управлінські, трудові, майнові, оскільки саме членство і трудова участь є визначальними у виникненні права на пай у майні виробничого сільськогосподарського кооперативу, додаткове пенсійне забезпечення (поряд з державною пенсією), надання соціального захисту престарілим і хворим членам кооперативу.
Право членства у виробничомусільськогосподарському кооперативі як узагальнений правовий зв'язок між сільгоспкооперативом та його членами є основним інститутом аграрного права, на якому базується існування на кооперативних засадах аграрного підприємництва.
Без вступу громадян у членські відносини є неможливими виникнення аграрного підприємця кооперативного типу. Це право як індивідуальний правовий зв'язок колективу і окремого громадянина виступає в ролі визначального юридичного факту, який породжує та зумовлює взаємні права його членів, а також визначені права асоційованих членів.
Право членства і асоційованого членства є правовою підставою поширення на членів сільськогосподарського кооперативу чинності аграрного законодавства, в тому числі правових норм, які юридично забезпечують правопорядок і законність в кооперативі.
Право членства і асоційованого членства у виробничому сільськогосподарському кооперативі зумовлює особливості правового становища і правомочності його членів порівняно з правовим становищем найманих працівників.
Принцип добровільного вступу до членів кооперативу закріплено в Законі України "Про сільськогосподарську кооперацію" (ст. 3), цей принцип також випливає зі змісту статей 4, 5, 12 Закону "Про власність"
Як визначено законом, норми - принципи - добровільність вступу та безперешкодність виходу є загальнообов'язковими
Отже, право членства у виробничих сільськогосподарських кооперативах характеризується такими рисами як:
1. Є загальним правом, яке охоплює без винятку всіх громадян України.
2. Є рівним правом для всіх громадян незалежно від статі, раси, національності, освіти й кваліфікації.
3. Є особистим правом. Кожний громадянин на власний розсуд вирішує питання про вступ до кооперативу або вихід з нього.
За умов переходу до ринкової економіки виникла необхідність здійснювати кооперативом оцінку особистого внеску кожного працюючого члена у прибутковість сільськогосподарського кооперативу. З огляду на це, з розширенням ринку праці виникає потреба уважнішого підходу до питання, кого ж саме, якої сумлінності та рівня кваліфікації приймають до членів кооперативу.
А тому вирішення питання про вступ і прийняття до членів виробничих сільськогосподарських кооперативів становить поєднання двох волевиявлень - волі особи, яка бажає стати членом і волі вищого органу самоврядування кооперативу.
З прийняттям Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" з'являється поєднання ще й третього волевиявлення сторони - внесення членом вступного внеску, паю та додаткового паю, а асоційованим членам - внесення тільки пайового внеску у створення та розвиток виробничих сільськогосподарських кооперативів.
Порядок прийняття громадян до членів кооперативу встановлено ст.9 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" , в якій зазначено, що рішення про прийом в члени виробничих сільськогосподарських кооперативів приймає правління або голова кооперативу і це рішення підлягає схваленню загальними зборами.
Порядок прийняття такого рішення і його схвалення визначаються статутом кооперативу. Саме тому ці питання мають бути врегульовані нормами статуту виробничих сільськогосподарських кооперативів.
Права та обов'язки членів виробничих сільськогосподарських кооперативів.
Кожний член виробничих сільськогосподарських кооперативів має суб'єктивні права і на нього покладаються юридичні обов'язки, визначені як аграрним, так й іншим законодавством.
Ці правомочності членів виробничих сільськогосподарських кооперативів як рівноправних громадян Української держави ґрунтуються на Конституції України, яка чітко закріпила принцип, за яким права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави (ст. 3).
Всі члени виробничого сільськогосподарського кооперативу користуються правами і несуть однакові обов'язки щодо спільної виробничо-господарської діяльності, що набули свого подальшого розвитку з прийняттям в Україні Законів "Про власність", "Про підприємництво", "Про сільськогосподарську кооперацію", законів і підзаконних нормативно-правових актів про приватизацію майна в агропромисловому комплексі, а також нової редакції Земельного Кодексу.
Соціально-економічне призначення та юридичний зміст правомочностей членів виробничих сільськогосподарських кооперативів є похідними від правового статусу кооперативу, його завдань та функцій.
Отже, "діяльність кооперативу має бути сфокусована на забезпеченні прав та інтересів членів кооперативу (особливо, коли йдеться про фізичних осіб)". [12, с.25-27]
Н.І.Титова у вищевказаній статті зазначає, що Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" поряд з позитивною скерованістю на правове регулювання кооперативних аграрних відносин за умов переходу до ринкової економіки має і принципову правову негативність, яка полягає в явній недооцінці відносин - особи селянина, як члена кооперативу і як носія соціальних цінностей. Особливо це позначилось на регламентації прав членів кооперативу (фізичних осіб). Необхідно було б максимально, широко всебічно і конкретно законодавчого регламентувати права членів виробничих сільськогосподарських кооперативів (фізичних осіб).
Стаття 11 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" зазначає, що основними правами членів кооперативу є:
- участь в управлінні справами кооперативу, право голосу на загальних зборах кооперативу, право обирати і бути обраним в органи управління кооперативом;
- користуватися послугами кооперативу;
- одержання кооперативних виплат - частини доходу кооперативу, що підлягає розподілу між його членами;
- одержання частки доходу на пай (додатковий пай);
- одержання паю в разі виходу з кооперативу в порядку і термін, визначені статутом кооперативу.
Н.І.Титова зазначає, що для забезпечення всебічних прав членів кооперативів необхідно доповнити Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" окремим розгорнутим розділом "Права членів кооперативу (фізичних осіб)". У ньому слід диференційовано закріпити повну систему прав членів виробничих та обслуговуючих кооперативів (окремо), передбачити механізм та гарантії їх

 
 

Цікаве

Загрузка...