WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове становище виробничих сільськогосподарських кооперативів - Курсова робота

Правове становище виробничих сільськогосподарських кооперативів - Курсова робота

діяльності виробничих сільськогосподарських кооперативів відбувається внаслідок їх реорганізації або ліквідації.
Стаття 37 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" передбачає, що кооператив може реорганізовуватися в підприємства інших форм господарювання за рішенням загальних зборів (засновників) у порядку, визначеному статутом.
З моменту реорганізації виробничий сільськогосподарський кооператив припиняє свою діяльність, а всі його права та обов'язки переходять до правонаступників.
Реорганізація суб'єктів аграрного підприємництва, до яких належатьвиробничі сільськогосподарські кооперативи , відповідно до чинного законодавства, може здійснюватися різними способами, такими як злиття, приєднання, поділ, відокремлення, перетворення.
Загальні підстави припинення діяльності підприємств усіх видів в т. ч. сільськогосподарських визначені в Законі України "Про сільськогосподарську кооперацію" (ст. 11), загальний процесуальний (процедурний) порядок і форми припинення регулює Закон України "Про підприємництва в Україні" (ст. 34-36).
Стосовно ліквідації виробничих сільськогосподарських кооперативів, то відповідно до ст. 38 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" кооператив ліквідовується за рішенням загальних зборів членів кооперативу або ж за рішенням суду або арбітражного суду у таких випадках:
- визнання недійсними установчих документів кооперативу;
- за поданням органів, що контролюють його діяльність, у разі систематичного або грубого порушення законодавства;
- несвоєчасного повідомлення кооперативу про зміну свого місцезнаходження в органи даної реєстрації;
- на підставі рішення суду про визнання кооперативу банкрутом.
Ліквідація кооперативу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною загальними зборами членів кооперативу, а у разі ліквідації кооперативу за рішенням суду або арбітражного суду - ліквідаційною комісією, призначеною цими органами.
З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управлінням кооперативом. Ліквідаційна комісія у триденний термін з часу її призначення публікує інформацію про ліквідацію кооперативу в одному з офіційних (загальнодержавному, регіональному) друкованих засобів масової інформації із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій. Ліквідаційна комісія проводить належну підготовчу та організаційну роботу, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, що прийняв рішення про ліквідацію кооперативу.
Повнота і достовірність ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудиторами. Розпорядження землею кооперативу, що ліквідовується, здійснюється в порядку і на умовах, передбачених земельним законодавством.
Майно кооперативу, що залишилося після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіляється між членами кооперативу пропорційно вартості їх паю.
Ліквідація вважається завершеною, а кооператив таким, що припинив свою діяльність з моменту органом державної реєстрації запису про його ліквідацію до державного реєстру.
Слід також зазначити, що одним із способів ліквідації кооперативу є визнання його банкрутом, що врегульовано Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14 травня 1992 року (в редакції від 30 червня 1999 року).
У зв'язку з недосконалістю норм Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" щодо припинення діяльності кооперативів, В.І.Федорович рекомендує у законодавстві чітко закріпити підстави і процедуру ліквідації сільськогосподарського кооперативу. Автор пропонує перелік підстав ліквідації сільськогосподарського кооперативу.
Розділ ІІІ
3.1 Поняття права членства у виробничих сільськогосподарських кооперативах.
Право членства у сільськогосподарському кооперативі становить сукупність правових норм законів і підзаконних внутрішніх локальних правових актів, якими встановлено певні правила щодо порядку і умов вступу громадян до сільськогосподарського кооперативу, юридичного оформлення цього факту, виникнення статутних прав та обов'язків у цих громадян - членів, а також правила щодо припинення перебування громадян у складі сільськогосподарських кооперативів.
Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" членами виробничого кооперативу можуть бути тільки фізичні особи, які визнають статут і дотримуються його вимог, користуються послугами, формують фонди та беруть участь у діяльності кооперативу відповідно до ст. 3 цього Закону (яка визначає принципи діяльності сільськогосподарських кооперативів).
Членами кооперативу можуть бути фізичні особи, які досягли 16-річного віку і виявили бажання брати участь у діяльності кооперативу.
Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 17.07.97 року запровадив два поняття як "асоційований член кооперативу" і "член кооперативу" (дійсний член), відповідно до цього членство в сільськогосподарських кооперативах може бути асоційованим або дійсним членством.
Дійсне членство у виробничих сільськогосподарських кооперативах можна визначити як узагальнюючий правовий зв'язок членів (фізичних осіб) з кооперативом, що будується на добровільності об'єднання членів у цей кооператив на засадах об'єднання пайових внесків, участі у спільній трудовій діяльності, визначенні і дотриманні статуту, користування правом ухвального голосу в управлінні справами за правилом "один член - один голос".
Право асоційованого членства передбачене ст. 12 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" .
На відміну від дійсного членства асоційоване членство у виробничих сільськогосподарських кооперативах можна визначити як узагальнюючий правовий зв'язок членів щодо здійснення ними пайових внесків у створення та розвиток кооперативу, отримання частки доходу на свій пай та першочерговому порядку внесків тощо у разі ліквідації кооперативу, а також управління кооперативом тільки з дорадчим голосом.
Члени кооперативу можуть переоформити членство в кооперативі (дійсне членство) на асоційоване в порядку, визначеному статутом кооперативу.
Розміри пайових внесків асоційованих членів визначаються статутом кооперативу.
У разі ліквідації кооперативу його асоційовані члени мають право на отримання свого майнового внеску та відповідних часток доходу і повернення їх земельних ділянок у натурі (на місцевості).
Визначення асоційованого членства та правомочностей асоційованих членів
Дають підстави дійти висновку, асоційовані члени виступають інвесторами у виробничих сільськогосподарських кооперативах.
Є також підстави стверджувати, що асоційоване членство фізичних осіб у виробничих сільськогосподарських кооперативах не відповідає дійсному членству.
Така невідповідність полягає в тому, що для повного членства в сільськогосподарських кооперативах притаманна трудова

 
 

Цікаве

Загрузка...