WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове становище виробничих сільськогосподарських кооперативів - Курсова робота

Правове становище виробничих сільськогосподарських кооперативів - Курсова робота

створюється засновниками на добровільних засадах.
2. Засновниками кооперативу можуть бути громадяни України та юридичні особи, зареєстровані в Україні.
Що ж стосується виробничих сільськогосподарських кооперативів, то їх засновниками можуть бути лише фізичні особи.
3. Рішення про створення кооперативу приймається йогоустановчими зборами.
4. Чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж 3 особи.
Дослідження порядку створення, реорганізації та припинення діяльності сільськогосподарських кооперативів здійснюється О.М. Соніним. Автором вперше досліджено виникнення, реорганізацію та ліквідацію сільськогосподарських кооперативів. Ним з'ясовуються правові основи виникнення сільськогосподарських кооперативів, в тому числі їх створення та державної реєстрації на основі чинного законодавства [10, с.15-17].
Стосовно державної реєстрації виробничих сільськогосподарських кооперативів, то вона здійснюється в порядку передбаченому для державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, який врегульовано Положенням про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, яке затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998р., №740.
Відповідно до вищезазначеного Положення для реєстрації виробничих сільськогосподарських кооперативів необхідно подати в органи державної реєстрації такі документи:
- установчі документи (рішення про створення кооперативу, установчий договір, протокол установчих зборів, статут);
- реєстраційну картку;
- документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію;
- документ, що засвідчує сплату внеску до статутного фонду кооперативу.
Установчі документи виробничих сільськогосподарських кооперативів складаються державною чи іншою мовою відповідно до ст. 11 Закону України "Про мови в Українській РСР", підписуються засновниками, прошиваються і пронумеровуються. Установчі документи не повинні містити положень, що суперечать законодавству.
Відповідальність за невідповідність установчих документів виробничих сільськогосподарських кооперативів законодавству несуть особи, які подають документи для державної реєстрації.
Установчі документи подаються в орган державної реєстрації в трьох примірниках (з них два оригінали), оформлених у встановленому порядку.
За наявності усіх вищезазначених документів орган державної реєстрації зобов'язаний протягом не більше п'яти робочих днів з дня їх надходження внести дані реєстраційної картки до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності та видати свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним кодом, який надається органом державної реєстрації органом державної статистики.
Заявнику видається оригінал свідоцтва про державну реєстрацію з трьома його копіями, а також оригінал та копія поданих ним установчих документів з відміткою органу державної реєстрації.
Підставою для взяття виробничих сільськогосподарських кооперативів на облік у органах державної податкової служби є копія реєстраційної картки, свідоцтво про державну реєстрацію та копія установчих документів.
Термін взяття на облік виробничих сільськогосподарських кооперативів органами державної податкової служби за наявності цих документів не повинен перевищувати двох днів.
Свідоцтво про державну реєстрацію виробничих сільськогосподарських кооперативів та копія документа, що підтверджує взяття його на облік в органах державної податкової служби є підставою для відкриття рахунків в будь-яких банках в установленому порядку.
Орган державної реєстрації веде облік суб'єктів підприємницької діяльності, починаючи з дати державної реєстрації або з дати взяття їх на облік або з дати взяття їх на облік органом державної реєстрації за новим місцезнаходженням.
Відповідно до Положення у разі зміни назви, організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності, а також форми власності суб'єкта підприємницької діяльності у місячний термін з моменту настання зазначених змін зобов'язаний подати документи для перереєстрації з підтвердженням опублікуванням інформації про зміни у друкованих засобах масової інформації.
Перереєстрація виробничих сільськогосподарських кооперативів здійснюється в порядку, встановленому для їх державної реєстрації.
Орган державної реєстрації зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня перереєстрації надіслати до органу державної статистики та органу державної податкової служби копії реєстраційної карти з внесеними змінами, а до органів Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування - інформаційне повідомлення.
До установчих документів виробничих сільськогосподарських кооперативів можуть вноситися зміни (доповнення) відповідно до Положення. Зміни (доповнення) в установчих документах підлягають державній реєстрації у п'ятиденний термін з дня надходження інформації до органу державної реєстрації за наявності документа, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію змін (до установчих документів).
2.2. Органи управління виробничих сільськогосподарських кооперативів
Законом України "Про сільськогосподарську кооперацію" передбачено, що управління кооперативом здійснюється на основі самоврядування, гласності, участі його членів у вирішенні питань діяльності кооперативу.
Під самоврядуванням сільськогосподарських кооперативів, в тому числі виробничих, слід розуміти систему суспільних відносин, які існують в кожному кооперативі, як самостійному утворенні сільськогосподарського виробництва; це відносини зі здійсненням владно - управлінських функцій найвищого та підлеглих йому органів управління діяльності кооперативу, визначенням повноважень цих органів, їхньої взаємодії, розмежування відповідальності за ефективність управління, провадження контрольно-ревізійної діяльності.
Відносини самоврядування у виробничому сільськогосподарському кооперативі своєю організаційною основою мають членство в ньому усіх членів; економічну основу становить власність кооперативу, а соціально-трудову - обов'язкову участь у виробничій діяльності усіх членів кооперативу.
Найбільш важливі відносини самоврядування в сільськогосподарському кооперативі закріплюються в Законі України "Про сільськогосподарську кооперацію" та в Статуті виробничого сільськогосподарського кооперативу.
Отже, здійснення управління у виробничому сільськогосподарському кооперативі характеризується наявністю таких основних ознак:
1. всі найважливіші питання діяльності вирішуються безпосередньо його членами незалежно від стану їх працездатності, віку і статі.
2. при прийнятті рішень із питань діяльності кооперативу додержуються вимоги гласності.
3. при здійсненні своїх функцій органами управління поєднується колегіальність і єдиноначальність, де кожний окремий член виробничого сільськогосподарського кооперативу зобов'язаний

 
 

Цікаве

Загрузка...