WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове становище виробничих сільськогосподарських кооперативів - Курсова робота

Правове становище виробничих сільськогосподарських кооперативів - Курсова робота

конкретні пропозиції щодо вдосконалення законодавчого регулювання сільськогосподарської кооперації в Україні. В юридичній літературі висловлено також думку щодо прийняття Закону України "Про виробничу кооперацію", а такожрозробку та прийняття загального кодифікованого акту "Про кооперацію", який би закріпив кооперативні принципи, врегулював організаційно-правові форми кооперації, правове становище кооперативів різних типів та видів, визначив їх поняття та юридичні ознаки, порядок створення і припинення діяльності, основні засади господарської та іншої діяльності тощо.
В такому нормативному акті необхідно було б також законодавчо закріпити пріоритетне значення сільськогосподарських кооперативів в системі кооперації.
Нині ці відносини частково врегульовані Указом Президента України "Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах".
Правове становище виробничих сільськогосподарських кооперативів визначається їх Статутом, який відповідно до ст. 7 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" є "основним правовим документом, що регулює його діяльність. У статуті визначаються:
- найменування кооперативу та його місцезнаходження,
- предмет і мета діяльності;
- порядок вступу до кооперативу і виходу з нього;
- порядок визначення розміру та порядок внесення вступного внеску і паю;
- склад засновників кооперативу;
- права і обов'язки членів кооперативу;
- органи управління, порядок їх формування і компетенція;
- формування неподільного та інших фондів;
- форми трудової участі та оплати праці членів виробничого кооперативу;
- розподіл доходів кооперативу;
- співвідношення між кооперативними виплатами і виплатами на паї;
- умови реорганізації та ліквідації кооперативу.
Статут кооперативу приймається засновниками на установчих зборах, зміни та доповнення до нього вносяться загальними зборами його членів. Повідомлення про зміни та доповнення до статуту надсилаються до органу, що зареєстрував кооператив, у тижневий термін з часу їх винесення.
Слід також зазначити, що перехід до ринкових відносин, а також розвиток аграрного сектора економіки на демократичних засадах спричинив потребу удосконалення законодавства, яким регулюються діяльність сільськогосподарських кооперативів, в т. ч. виробничих.
1.3 Істотні ознаки виробничих сільськогосподарських кооперативів
Найновіші зміни до Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" були прийняті 7.02. 2002 р.
Стаття 3 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" визначає принципи діяльності кооперативів, на основі яких також діють і сільськогосподарські виробничі кооперативи.
Відповідно до вищевказаної статті Закону загальними принципами на яких створюються і здійснюють свою діяльність кооперативи є:
- добровільність членства фізичних та юридичних осіб в кооперативі та безперешкодний вихід з нього;
- обов'язкова трудова участь членів у діяльності виробничого кооперативу;
- обов'язкова участь членів у господарській діяльності обслуговуючого кооперативу;
- відкритість і доступність членств для тих, хто визнає статут кооперативу, бажає користуватися послугами цього кооперативу та у разі потреби погоджується брати участь у фінансуванні його на умовах, встановлених статутом кооперативу;
- демократичний характер управління, рівні права у прийнятті рішень за правилами "один член кооперативу - один голос";
- обмеження виплат часток доходу на паї;
- розподіл доходу між членами кооперативу відповідно до їх участі в діяльності кооперативу;
- контроль членів кооперативу та його роботою в порядку, передбаченому статутом цього кооперативу.
Проаналізувавши загальні принципи діяльності сільськогосподарських кооперативів, можна виділити ті, на основі яких діють виробничі сільськогосподарські кооперативи. Вони характеризуються наявністю певних ознак, що притаманні лише їм та відрізняють їх від обслуговуючих кооперативів.
Першою з даних ознак є те, що членами виробничих сільськогосподарських кооперативів можуть бути фізичні особи (ст. 8 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію").
Це становить відмінність між виробничими і обслуговуючими кооперативами, оскільки стаття 8 Закону України закріплює, що членами обслуговуючого кооперативу можуть бути як фізичні так і юридичні особи.
Слід також зазначити, що спільним для виробничих і обслуговуючих кооперативів є те, що, як фізичні, так і юридичні особи, які є членами сільськогосподарських кооперативів повинні визнавати статут і дотримуватися його вимог. Вони також користуються послугами кооперативу, формують фонди та беруть участь у діяльності кооперативу.
Фізичні особи, які є членами виробничих кооперативів повинні досягти 16-річного віку і виявити бажання брати участь у діяльності кооперативу.
Другою ознакою, що притаманна виробничим сільськогосподарським кооперативам, відповідно до статті 3 Закону, є обов'язкова трудова участь членів у діяльності виробничого кооперативу. Член кооперативу, який припиняє виробничу діяльність в кооперативі, припиняє і своє членство в ньому.
Ще одна істотна ознака сільськогосподарських виробничих кооперативів випливає із статті 2 Закону, де зазначено, що виробничі кооперативи здійснюють господарську діяльність на засадах підприємництва з метою отримання доходу.
Слід також зазначити, що оскільки виробничі сільськогосподарські кооперативи є одним із видів сільськогосподарських кооперативів, то для них є притаманними загальні ознаки сільськогосподарських кооперативів, як суб'єктів аграрних правовідносин, а зокрема те, що виробничі кооперативи створюються на основі добровільного об'єднання фізичних осіб, діють на засадах членства, членські відносини є базовими, основним засобом виробництва виступає земля. Виробничі сільськогосподарські кооперативи метою своєї діяльності мають не лише задоволення економічних потреб членів кооперативу, а й одержання прибутку.
А.С. Довгерт, Н. С. Кузнєцова, Н. Ю. Пршва визначають, що "кооперації притаманні такі риси, як економічна конкурентоспроможність, гнучкість структури і можливість зацікавлено і оперативно відкликатись на потреби ринку". [9,c.51].
Деякі вчені також зазначають, що головна особливість діяльності сільськогосподарських кооперативів полягає в тому, що вони виступають самостійною формою прояву трудової активності працівників сільського господарства, а також їх участі в управлінні економічними процесами на демократичній основі.
Розділ ІІ
2.1. Порядок державної реєстрації виробничих
сільськогосподарських кооперативів
Перш за все слід зазначити, що відповідно до статті 5 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" загальними є такі умови створення кооперативу:
1. Кооператив

 
 

Цікаве

Загрузка...