WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Роль і завдання сільських, селищних голів у місцевому самоврядуванні - Реферат

Роль і завдання сільських, селищних голів у місцевому самоврядуванні - Реферат

старости, чи війта, ефективність очолюваного ним апарату. Впливовість і авторитетність сільських старост і війтів цілком визначались їхніми особистими якостями. Однак навіть найбільш впливові провідники громад не могли діяти всупереч громадській думці: їх переобирали, а іноді й вчиняли самосуд.
Але їх благодійні справи завжди були в народній пам'яті. Громада й у наш складний період об'єктивно оцінює і з повагою ставиться до тих своїх керівників, які дбають про добробут народу, розвиток господарства, культури й освіти, про високу духовність у громаді.
3.Загальні функції, повноваження та вимоги
до професійно-кваліфікаційних характеристик
сільських, селищних голів
Конституція та Закон України "Про місцеве самоврядуванні в Україні" наділяють широкими повноваженнями сільського, селищного голову щодо організації діяльності територіальної громади загалом, організації роботи ради, її виконавчих органів у різних сферах і галузях життєдіяльності громади.
Повноваження сільського, селищного голови згідно зі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" починаються з моменту оголошення на пленарному засіданні новообраної ради відповідною виборчою комісією рішення про його обрання та закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої, обраної відповідно до закону, особи, окрім випадків дострокового припинення його повноважень.
Копію цього рішення новообраний голова повинен подати у відділ кадрів за попереднім місцем роботи, де його згідно з чинним законодавс-твом зобов'язані звільнити із раніше займаної посади та видати на руки трудову книжку. Іншу копію цього рішення разом із трудовою книжкою новообраний сільський, селищний голова подає у відділ кадрів районної ради, де на нього оформляється особова справа.
Відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України "Про віднесення посад працівників місцевих Рад народних депутатів та їх виконавчих комітетів до відповідних категорій посад державних службовців і присвоєння їм рангів державних службовців", ранги сільським, селищними головам, що відповідають п'ятій категорії посад, присвоює голова районної ради.
У зв'язку з тим, що на посадових осіб місцевого самоврядування, якими є сільські, селищні голови, поширюється дія Закону України "Про державну службу" (п. 5 розділу V Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"), для них встановлено спеціальні обмеження на час виконання своїх посадових обов'язків. Основними з цих обмежень є: заборона займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо або через підставних осіб; бути повіреним третіх осіб у справах державного (самоврядного) органу; працювати за сумісництвом (окрім наукової, викладацької, творчої діяльності та лікарської практики); безпосередньо або опосередкованим чином входити до складу правління чи інших виконавчих органів кредитно-фінансових установ, підприємств та організацій будь-якої форми власності, що здійснюють підприємницьку діяльність. Сільські, селищні голови не мають права: сприяти, використовуючи свою посаду, фізичним та юридичним особам здійснювати зовнішньоекономічну, кредитно-банківську та іншу діяльність з метою незаконного одержання за це матеріальних благ, послуг або пільг; надавати особливі переваги фізичним та юридичним особам під час підготовки та прийняття нормативно-правових актів чи рішень; брати участь у будь-яких інших корупційних діяннях та правопорушеннях, пов'язаних з корупцією.
3.1. Повноваження та функціональні обов'язки
сільських, селищних голів
Сільський, селищний голова:
o організаційно забезпечує в межах, наданих законом повноважень органам виконавчої влади на відповідній території, дотримання Конституції та Законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
o організовує в межах, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", роботу відповідної місцевої ради та її виконавчого комітету;
o підписує рішення ради та її виконавчого комітету;
o вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
o вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;
o вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;
o скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
o забезпечує підготовку до розгляду проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її повноважень, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
o призначає на посади та звільняє з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад;
o скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
o забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;
o є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;
o представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до чинного законодавства;
o звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, установ, підприємств та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;
o укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства та подає їх на за-твердження відповідної ради;
o веде особистий прийом громадян;
o забезпечує на території громади дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;
o здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України "Промісцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до компетенції її виконавчих органів;
o видає розпорядження в межах своїх повноважень.
- Сільський, селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
- Під час здійснення наданих повноважень сільський, селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
Слід зауважити, що окремі положення Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" суперечать конституційному статусові сільсь-кого, селищного голови та умовам здійснення ним повноважень, визна-чених сьомою статтею Європейської Хартії про місцеве самоврядування. Так, пунктами 9, 10, 16 частини 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачено

 
 

Цікаве

Загрузка...