WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Виникнення і розвиток служби дільничних інспекторів міліції (права, ор-ганізація роботи, позаштатні інспектори) - Курсова робота

Виникнення і розвиток служби дільничних інспекторів міліції (права, ор-ганізація роботи, позаштатні інспектори) - Курсова робота

допомоги у виконанні покладених на них обов'язків мають право залучати громадян, за згодою останніх, для позаштатної роботи. Примусове залучення громадян до співробітництва забороняється.
З метою удосконалення роботи дільничних інспекторів міліції органів внутрішніх справ по забезпеченню правопорядку, профілактики правопорушень та більш активного залучення для вирішення цих завдань громадськості Наказом МВС України №19 від 4 лютого 1994 р. було затверджено Інструкцію про організацію роботи позаштатних дільничних інспекторів міліції. Ця інструкція регулює правила прийому позаштатних дільничних інспекторів на службу, їх права та обов'язки.
Позаштатними дільничними інспекторами міліції можуть бути найбільш підготовлені громадяни України, не молодше 18 років, які позитивно характеризуються за місцем роботи, навчання та проживання, здатні за своїми діловими і моральними якостями, станом здоров'я виконувати поставлені перед ними завдання. Позаштатні дільничні інспектори міліції на громадських засадах у вільний від роботи чи навчання час надають допомогу і сприяють дільничним інспекторам у здійсненні заходів щодо охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю, профілактики правопорушень, у тому числі з боку осіб, які перебувають на обліку органів внутрішніх справ, вирішення інших завдань. Забороняється давати позаштатним дільничним інспекторам міліції доручення, які не відповідають вимогам чинного законодавства, а також знайомити їх з документами, що містять державну або службову таємницю. Не дозволяється доручати позаштатним дільничним інспекторам міліції самостійне проведення процесуальних та інших завдань, що є винятковою компетенцією працівників міліції.
Позаштатні дільничні інспектори міліції добираються з числа громадян, які найбільш позитивно зарекомендували себе в навчанні, роботі та громадському житті, а також з числа пенсіонерів - колишніх працівників правоохоронних органів, служби безпеки. Збройних Сил України. Кандидати у позаштатні дільничні інспектори міліції перевіряються у встановленому порядку за відповідними обліками органів внутрішніх справ. Пенсіонери органів внутрішніх справ за згаданими обліками можуть не перевірятись, якщо з дня звільнення з роботи минуло менше року. Але при вирішенні питання про можливість залучення пенсіонерів до позаштатного співробітництва застосовується підстава їх звільнення з останнього місця роботи. Після вивчення особи кандидата дільничний інспектор доповідає про це рапортом начальнику міськрайоргану внутрішніх справ. Зарахування кандидата позаштатним дільничним інспектором міліції проводиться наказом начальника міськрайоргану внутрішніх справ.
Після вивчення особи кандидата дільничний інспектор доповідає про це рапортом начальнику міськрайоргану внутрішніх справ. До рапорту додаються: особиста заява кандидата з проханням зарахувати його позаштатним дільничним інспектором міліції, автобіографія, дві фотокартки розміром 3х4 см, довідка про результати перевірки кандидата за відповідними обліками органів внутрішніх справ, а також про його характеристику за місцем проживання, роботи чи навчання. До рапорту можуть додаватись також рекомендації трудового колективу, навчального закладу, ради ветеранів. Рішення про зарахування кандидата позаштатним дільничним інспектором міліції приймає начальник міськрайвідділу внутрішніх справ після вивчення його ділових і моральних якостей та співбесіди з ним.
Кандидату роз'яснюються обов'язки позаштатного дільничного інспектора міліції щодо сумлінного виконання доручень, сприяння зміцненню авторитету міліції і її зв'язку з населенням, суворого дотримання чинного законодавства, ввічливого і уважного ставлення до громадян, їх пропозицій, заяв і скарг.
Зарахування кандидата позаштатним дільничним інспектором міліції проводиться наказом начальника міськрайоргану внутрішніх справ.
Наказом визначається також закріплення позаштатного дільничного інспектора міліції за дільничним інспектором міськрайоргану внутрішніх справ. При зміні дільничного інспектора або з інших причин наказом може бути здійснено перерозподіл позаштатного дільничного інспектора міліції в межах одного міста, іншого населеного пункту, де він проживає.
Позаштатному дільничному інспектору міліції видається під особистий підпис посвідчення встановленого зразка (додаток N 1 до Інструкції про організацію роботи позаштатних дільничних інспекторів міліції).
Посвідчення підписує начальник міськрайвідділу внутрішніх справ.
Їх облік, контроль за видачею покладається на начальників управлінь (відділів) дільничних інспекторів міліції ГУВС, УВС областей.
На кожного позаштатного дільничного інспектора міліції оформляється особова справа, в якій зберігаються: особиста заява кандидата з проханням зарахувати його позаштатним дільничним інспектором міліції, автобіографія, дві фотокартки розміром 3х4 см, довідка про результати перевірки кандидата за відповідними обліками органів внутрішніх справ, а також про його характеристику за місцем проживання, роботи чи навчання, а також витяг з наказу про зарахування позаштатним дільничним інспектором міліції, відомості, про заохочення та інші дані, що характеризують позаштатного співробітника і результати його роботи. Особова справа зберігається в органі внутрішніх справ.
У разі переїзду позаштатного дільничного інспектора міліції до іншої місцевості начальник міськрайоргану внутрішніх справ за поданням дільничного інспектора, за яким цей позаштатний дільничний інспектор міліції закріплений, видає наказ про відрахування останнього. Посвідчення у позаштатного дільничного інспектора міліції вилучається і знищується за актом. Особова справа зберігається протягом 3 років, після чого знищується у встановленомупорядку.
Позаштатні дільничні інспектори міліції, які порушують законність, негідно поводять себе або не бажають працювати, а також звернулися з проханням про звільнення від обов'язків у зв'язку з хворобою чи з інших причин, за наказом начальника міськрайоргану внутрішніх справ виключаються із складу позаштатних дільничних інспекторів міліції. Особова справа позаштатного дільничного інспектора міліції та його посвідчення при цьому знищуються.
У випадку втрати посвідчення позаштатним дільничним інспектором міліції воно вважається недійсним. За фактом втрати посвідчення проводиться службове розслідування і приймається відповідне рішення.
Керівництво роботою позаштатних дільничних інспекторів міліції здійснюють дільничні інспектори, за якими вони закріплені. Воно полягає в плануванні роботи, наданні позаштатним дільничним інспекторам міліції конкретних доручень, навчанні методики і тактики охорони громадського порядку, запобігання й розкриття злочинів, у проведенні відповідної виховної роботи з ними. Доручення позаштатному дільничному інспектору міліції дає, як правило, тільки той дільничний інспектор, за яким він закріплений. Зміст доручення визначається посадовими обов'язками дільничного інспектора і не може виходити за їх межі. Даючи доручення, дільничний інспектор у разі необхідності інформує позаштатного дільничного інспектора міліції про оперативну обстановку, способи і методи вирішення поставленого перед ним завдання, визначає порядок взаємного зв'язку і взаємодії з іншими працівниками міліції, позаштатними дільничними

 
 

Цікаве

Загрузка...