WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Прислів’я, приказки, тлумачення. Правові поняття, висловлювання видатних людей, про закон, право, мораль - Реферат

Прислів’я, приказки, тлумачення. Правові поняття, висловлювання видатних людей, про закон, право, мораль - Реферат

виявляється в заснованості системиправа на єдиних принципах;
диференціація, що характеризується поділом права на галузі та інститути залежно від особливостей суспільних відносин, що регламентуються правом;
об'єктивність, тобто залежність системи права від рівня розвитку суспільних відносин та об'єктивних умов існування і функціонування суспільства;
нормативність, тобто наявність первинного елементу - правової норми, з якої утворюються інші елементи системи права - інститути та галузі.
Найзначнішим елементом системи права є галузь права.
Галузь права - це сукупність правових норм, що становлять самостійну частину системи права та регулюють якісно однорідну сферу суспільних відносин своїм особливим методом.
Сучасне право України складається з таких основних галузей:
конституційне (державне) право, яке закріплює основи державного і суспільного ладу, основи правового становища громадян, порядок формування та компетенцію органів держави;
адміністративне право, яке регулює відносини, що складаються у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності;
фінансове право, яке регулює відносини, що виникають у процесі надходження та розподілу коштів державного бюджету;
земельне право, яке регулює відносини між державою та суб'єктами різних форм власності на землю;
цивільне право, яке регулює майнові та пов'язані з ними особисті немайнові відносини;
трудове право, яке регулює відносини між працівником і власником (уповноваженим органом) у трудових відносинах;
сімейне право, яке регулює шлюбно-сімейні відносини і питання опіки та піклування;
кримінальне право, яке визначає види суспільне небезпечних діянь (злочинів) і покарання, що застосовуються до осіб, які їх вчинили;
цивільно-процесуальне право, яке регулює відносини, що виникають під час розгляду цивільних справ судами, винесення та оскарження рішень;
кримінально-процесуальне право, яке регулює відносини, що ви-никають у процесі порушення, попереднього розслідування (досудового слідства) і судового розгляду кримінальних справ, а також винесення та оскарження вироку суду;
виправно-трудове право, яке регулює відносини, що виникають У процесі реалізації кримінальних покарань.
Отже, правова норма - це відображене в законах чи інших джерелах права загальнообов'язкове правило поведінки, що є взірцем можливої чи необхідної поведінки та охороняється від порушень засобами державного примусу.
Будь-яка людська спільнота, а тим паче суспільство в цілому, вимагає певної внутрішньої організації та упорядкованості. Богдан Кістяківський говорив: "Головний і найбільш істотний зміст права складає свобода".
Суть права полягає у такому: жити чесно не завдавати школи іншому.
Закон ніколи не буває несправедливим, нікому не чинить шкоди.
Досить часто у своєму житті чи користуємося поняттями "закон" та "право". Це різні категорії. Право визначається як система правових норм, а законодавство - як система документів, які є зовнішнім виявом права.
Френсіс Бекон писав: "Закон можна вважати якісним, якщо смисл його є точними якщо вимог його справедливі, якщо він формує чесноти у громадян".
У біду падають, як прірву, раптом. Але в злочин сходять по щаблях.
А.А.Бестужев-Марлинський
Юристи нерідко поділяють усі норми діючого права на регулятивні та охоронні. З допомогою такого поділу можна визначити, на яку поведінку розрахована та чи інша норма права.
Серед учасників політичних та юридичних ідей однією з найпопулярніших є ідея розбудови України як правової держави. Вона стала програмним гаслом для всіх політичних партій, які існують у нашій державі, і дістала офіційне закріплення у ст. 1 Конституції України.
Платон писав: "Я бачу загибель тієї держави, де закон не має сили і перебуває під чиєюсь владою. А там де закон - володар над правителем, вони його раби, я вбачаю порятунок держави й усі блага, які тільки можуть дарувати державам боги".
Зрозуміло, що "правова держава" - це не просто держава в якій є право, адже держава без права взагалі не існує.
Рівність прав не в тому, що всі ними користуються, а в тому, що вони всім надані. Сенека
У Конституції України (ст. 24) записано "Громадяни мають рівні конституційні права і свобод та є рівними перед законом".
Отже, кожний громадянин України має однаковий обсяг прав, і всі ми незалежно від раси, кольору шкіри, статі, майнового стану мови маємо рівний юридичний статс тобто повинні виконувати закони та нести відповідальність за порушення.
Серед закріплених Конституцією України прав людини значне місце посідає група соціальних, економічних, і культурних або соціально-економічних права, до якої належать, зокрема такі права, як право на працю, право на відпочинок, право на освіту та інші.
Тільки праці дає право на насолоду життя.
М.О. Добролюбов.
О.І. Герцен писав: "Особистості мало прав, їй потрібний достаток і виховання, щоб ними скористатися".
Соціальні права забезпечують людині гідний рівень життя і соціальну захищеність.
Стаття 1 Конституції України визначає нашу державу, як суверенну і незалежну, демократичну, соціальну і правову.
Кожний громадянин має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.
Право і справедливість полягає у тому, щоб кожен не позбавлявся свого.
Конфуцій
Живучи у суспільстві, ми не можемо снувати окремо від нього, не мати обов'язків перед суспільством. Тому права громадян невід'ємні від їх обов'язків. Ернест Хемінгуей писав, що кожний, хто ходить по землі, має свої обов'язки в житті.
У діяльності кожної держави, як і в суспільному житті загалом, важливе місце належить управлінським проблемам. Це і визначає необхідність такої галузі права, як адміністративне право. Це галузь права, що регулює суспільні відносини, які виникають у процесі державного управління.
Бувають випадки, коли методи правління чудові, а в країні - смута; але з давніх-давен і до наших днів не було чути, щоб смута була при досконалому правителі. Сюнь Цзи
Кримінальне право є однією з найважливіших і найдавніших галузей права. Поява правових норм, які складають цю галузь, була зумовлена необхідністю захистити життя, здоров'я, свободу, майнові права законослухняних членів суспільства від посягань, які могли завдати особі тяжкої шкоди.
Особистістю кримінального права України є закріплення його норм виключно у законах.
Право верховної влад карати за злочини ґрунтується на необхідності захищати довірене їм суспільне благо від узурпації його приватними особами.
Чезаре Беккаріа
Те, що пов'язане з законом, є право. Але саме по собі це право не є ані правом розуму, ані правом справедливості, - це право сили.
(Жюльєн Ламетрі).
Вся світова історія у самій своїй суті зводиться до історії право як вищого пункту цивілізації, що містить у собі сконцентровано весь її зміст...
(М.Хлєбніков).

 
 

Цікаве

Загрузка...