WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Трудове право. Випробування при прийнятті на роботу. Переведення на іншу роботу. Переміщення. Земельне право. Право землекористування та його види, пл - Реферат

Трудове право. Випробування при прийнятті на роботу. Переведення на іншу роботу. Переміщення. Земельне право. Право землекористування та його види, пл - Реферат

війни і прирівняні до них особи, пенсіонери;
8) громадяни, яким у встановленому порядку видано посвідчення, що вони постраждали від Чорнобильської катастрофи, а також громадські об'єднання осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Не справляється плата за радіоактивно і хімічно забруднені сільськогосподарські угіддя, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства, а також за землі, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння.
Новостворювані селянські (фермерські) господарства звільняються від плати за землю протягом трьох років з часу передачі у їх власність або надання в користування земельної ділянки.
Верховна Рада Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські Ради народних депутатів можуть установлювати пільги щодо плати за землю: часткове звільнення на певний строк, відстрочення сплати, зниження ставки земельного податку.
Правова охорона земель. Охорона земель включає систему правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на їх раціональне використання, запобігання необгрунтованому вилученню земель із сільськогосподарського обороту, захист від шкідливих антропогенних впливів, а також на відтворення і підвищення родючості грунтів, продуктивності земель лісового фонду, забезпечення режиму земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.
Охорона земель В Україні здійснюється на основі комплексного підходу до угідь як до складних природних утворень (екосистем) з урахуванням цілей і характеру їх використання, зональних і регіональних особливостей.
Система раціонального використання земель повинна мати природоохоронний, ресурсозберігаючий, відтворювальний характер і передбачати збереження грунтів, обмеження негативного впливу на них, а також на рослинний і тваринний світ, геологічні породи, водні джерела та інші компоненти навколишнього середовища.
У відповідності до ст. 84 ЗК власники землі і землекористувачі, в тому числі орендарі, здійснюють:
" раціональну організацію території;
" збереження і підвищення родючості грунтів, а також поліпшення інших корисних властивостей землі;
" захист земель від водної та вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, висушування, ущільнення, забруднення відходами виробництва, хімічними і радіоактивними речовинами та від інших процесів руйнування;
" захист від заростання сільськогосподарських угідь чагарниками і дрібноліссям, інших процесів погіршення культур технічного стану земель;
" рекультивацію порушених земель, заходи щодо підвищення їх родючості та поліпшення інших корисних властивостей землі;
" знімання, використання і збереження родючого шару грунту при проведенні робіт, пов'язаних із порушенням земель;
" тимчасову консервацію деградованих сільськогосподарських угідь, якщо іншими способами неможливо відновити родючість грунтів.
Державні органи здійснюють необхідні заходи у рамках міжнародних, державних і регіональних програм щодо охорони земель.
Нормативи гранично допустимих концентрацій хімічних, радіоактивних та інших шкідливих речовин у грунті і порядок їх визначення розробляються і вводяться в дію Кабінетом Міністрів України або за його дорученням відповідними міністерствами та відомствами (ст. 85 ЗК).
При розміщенні, проектуванні, будівництві та введенні в дію нових і реконструйованих об'єктів, будівель і споруд, а також впровадженні нових технологій повинно передбачатися додержання екологічних та санітарно-технічних вимог щодо охорони земель (ст. 86 ЗК). Введення в дію об'єктів і застосування технологій, що не забезпечують вимог захисту земель від деградації або порушення, забороняється. Розміщення об'єктів, що впливають на стан земель, погоджується з землевпорядними, природоохоронними та іншими органами в порядку, що визначається законодавством України.
В Україні передбачено також економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель спрямовано на підвищення заінтересованості власників і землекористувачів, у тому числі орендарів, у збереженні та відтворенні родючості грунтів, на захист земель від негативних наслідків виробничої діяльності (ст. 87 ЗК).
З А Д А Ч А
Г. працював слюсарем, і з ним стався нещасний випадок - металевою скалкою йому було пошкоджено око. Г. подав до суду позов про стягнення з підприємства заподіяних йому збитків. Крім того, Г. вимагав відшкодування моральної шкоди (після операції, пов'язаної з травмою., у нього залишився шрам). Відповідач позову не визнав, і не пояснив, що позивач повинен був знати правила роботи і техніку безпеки під час роботи з металом, тобто надіти захисні окуляри або ж повідомити про їх відсутність начальнику цеху, але він цього не зробив.
Чи підлягають задоволенню вимоги Г.?
У відповідності до ст. 173 КЗпП України власник або уповноважений ним орган зобов'язаний відповідно до законодавства відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним із виконанням трудових обов'язків. Матеріальна відповідальність власника чи уповноваженого їм органу за незабезпечення здорових та безпечних умов труда регулюється Законом України "Про охорону здоров'я" від 14 жовтня 1992 р. та Правилами відшкодування власником підприємства, установи, організації чи уповноваженим їм органом шкоди, завданої робітнику пошкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням їм трудових обов'язків, що було затверджено постановою Кабміну України від 23 листопада 1993 р. № 472 (із змінами та доповненнями, внесеними від 18 липня 1994р. № 492).
Власник зобов'язаний відшкодувати робітнику шкоду, заподіяну пошкодженням здоров'я, а також матеріальну шкоду внаслідок фізичного чи психічного впливу небезпечних умов праці. Власник звільняється від відшкодування шкоди, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини, а умови праці не були причиною матеріальної шкоди.
Виходячи з умов задачі, власник посилається на те, що шкоду здоров'ю Г. завдано з вини його самого, бо він не користувався окулярами при роботі з металом. Проте ст.163 КЗпП встановлює, що на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам видаються безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту. Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний організувати комплектування та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативних актів про охорону праці.
Тобто, чинне законодавство покладає на власника або уповноважений ним орган обов'язок забезпечити працівника засобами індивідуального захисту.
Таким чином, якщо в суді власник не доведе, що шкоду було заподіяно не з його вини, вимоги Г. підлягають задоволенню в повному обсязі, у тому числі й моральна шкода. Хоча вже скасовано ст. 1731 КЗпП, де йшлося про відшкодування моральної шкоди власником чи уповноваженим їм органом, можуть бути застосовані відповідні норми цивільного законодавства.
?
Л І Т Е Р А Т У Р А
1. Земельний кодекс України.
2. Кодекс законів про працю України. З постатейними матеріалами - К., 1998.
3. Екологія і закон: Екологічне законодавство України. У 2-х кн. Кн. 1,2. - К., 1997.
4. Прокопенко В.І. Трудове право України. - Х., 1998.
5. Трудове право України: Курс лекцій. / Під ред П.П. Пилипенка. - Львів, 1996.
6. Трудовое право Украины. - Х., 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...