WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Контракт – особлива форма трудового договору - Реферат

Контракт – особлива форма трудового договору - Реферат

трудовий колектив становлять всі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством. Згідно з ч. 2 ст. 2 КЗпП працівники реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору на підприємстві чи з фізичною особою. Як бачимо, працівник укладає договір (контракт) не з власником майна підприємства, а з підприємством.
Відповідно до ст. 24 КЗпП (п. 7 Положення) контракт укладається в письмовій формі і підписується роботодавцем і працівником, якого приймають на роботу. Контракт оформляється у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін. За згодою працівника копія укладеного з ним контракту може бути передана профспілковому чи іншому органу, вповноваженому працівником представляти його інтереси, для здійснення контролю за дотриманням умов контракту (пункти 7, 8 Положення). Доцільно зазначати в контракті, який конкретно орган здійснюватиме названі функції із захисту інтересів працівника в разі виникнення спору. Цедопоможе не лише працівникові захищати свої права у випадку їх порушення, а й змусить роботодавця уважніше ставитися до виконання умов контракту.
На відміну від наших законодавців росіяни вирішили проблему контрактів у трудових правовідносинах значно простіше. Там ще у вересні 1992 р. у ст. 15 тоді чинного КЗпП Російської Федерації були внесені зміни, за якими контракт трактувався як синонім слів "трудовий договір", а новий Трудовий кодекс цієї держави взагалі не містить визначення контракту.
Дійсно, якщо проаналізувати відповідну словникову літературу, то договір і контракт це справді слова-синоніми, коріння яких є спільними, позаяк обидва ці терміни передбачають встановлення, зміну і припинення суспільних відносин шляхом домовленостей, угод між сторонами договору, контракту. В тлумачному словнику української мови контракт тлумачиться як письмова угода, договір, за яким сторони, що його уклали, мають взаємні зобов'язання
На практиці почасти зустрічаються випадки грубого порушення законодавства, яке регулює контрактну форму найму працівників на роботу. За даними Мінпраці України, на деяких підприємствах контракт застосовується у випадках, не передбачених законодавством, поза волею самих працівників. Непоодинокими є випадки, коли контракт нав'язується всім працівникам підприємства. Всупереч чинному законодавству деякі керівники підприємств розглядають контракт як обов'язкову форму найму працівників і застосовують без згоди працюючих.
На винятковий характер контрактної форми вказує і загальна вимога законодавця про обмеження сфери застосування контрактів при наймі на роботу. Контракт як виняткова підстава виникнення трудових правовідносин має спрямовуватися на створення умов для виявлення ініціативи та самостійності працівника, враховувати його індивідуальні здібності й професійні навички, забезпечувати йому соціальний і правовий захист.
Отже, якщо розглядати контракт як виняток із загального правила, то закони, які встановлюють такі винятки, повинні чітко визначати відповідні категорії працівників, щодо яких в обов'язковому порядку здійснюється наймання на роботу за контрактом. Тобто у кожному конкретному випадку той чи інший громадянин, претендуючи на обіймання відповідної посади, має бути готовий до того, що прийом на роботу можливий тільки за контрактом.
Висновок
Складовою правового механізму усунення економічних, юридичних та організаційних обмежень, що перешкоджають вільному продажу громадянами своєї робочої сили, є контрактна система найму працівників. Нині контрактна форма трудового договору широко застосовується на підприємствах і в організаціях різних форм власності, зокрема, в закладах освіти, науково-дослідних інститутах, засобах масової інформації тощо. Найбільш ефективно вона використовується на спільних підприємствах з участю іноземного капіталу. З метою усунення суперечностей і прогалин у чинному законодавстві Кабінет Міністрів України 19 березня 1994 р. прийняв постанову № 170 "Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору". Нею затверджене Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників (далі - Положення), в якому визначений порядок укладення контрактів при прийнятті на роботу працівників на підприємства, в установи, організації (далі - підприємство) незалежно від форми власності, виду діяльності, а також до громадян. Це Положення не поширюється на керівників підприємств державної форми власності, щодо яких діє постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. №203 "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності".
Список використаних літературних джерел
1. Конституція України. - К., 1996.
2. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1997. - №11-12.
3. Закон України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 р.
4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності" від 19 березня 1993 p. // ЗП України. - 1993. - №6. - Ст. 121.
5. Барабаш Л. Деякі властивості трудових контрактів // Право України. - 1997. - №8.
6. Баранюк Ю. Особливості змісту трудових контрактів // Право України. - 1998. - №9. - С. 74.
7. Гаврилюк О. Особливості припинення дії трудового контракту. - 1999. - №8. - С. 74-76.
8. Жернаков В. В. Поняття примусової праці за законодавством України // Право України. - 1997. - №10.
9. ЗайкинА.Д. Трудовой договор (контракт): Учеб. пособие. - М.,1995.
10. Заржицький О., Сидоренко О., Башмаков В. Правове регулювання працевлаштування іноземних громадян в Україні // Право України. - 1997. - №2. - С. 55.
11. Прокопенко В. Розмежування підстав припинення трудового договору за угодою сторін від звільнення з ініціативи працівника // Право України. - 1998. - №9.
12. Реус О. Особливості укладання трудового договору з неповнолітнім // Право України. - 1998. - №9.
13. Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.
14. Чанишева Г.І. Значення правильного оформлення трудового договору // Право України. - 1992. - №7.

 
 

Цікаве

Загрузка...