WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституційні основи прокуратури - Реферат

Конституційні основи прокуратури - Реферат

України.Але тут треба мати на увазі, що реформа - це не революція. Реформа - від латинської означає перетворення, зміну, нововведення, що не знищує основ існуючої структури. Конституція України, хоч і внесла деякі суттєві зміни в організацію і діяльність прокуратури, але не зачепила основ прокуратури як самостійної інституції з ії специфічними функціями та повноваженнями. І такий підхід певною мірою відповідає історичному досвіду.
За Конституцією України прокуратурі приділяється окремий розділ сьомий, а це означає, що прокуратура не входить у будь-яку гілку влади і становить систему державних органів, діяльність яких створює самостійну форму державних функцій .
Тому будь-які реформування прокуратури насамперед не повинні суперечити конституційному статусу прокуратури.
У проекті Загальної концепції правової реформи в Україні реформуванню прокуратури відведена глава 2 (яка так і називається "Реформа прокуратури") зазначено, що метою реформування прокуратури є приведення організації і порядку діяльності органів прокуратури у відповідність до ії конституційних функцій, створення необхідних правових умов для вдосконалення діяльності по захисту інтересів громадян і держави, визначення гарантій правового статусу прокуратури як єдиної самостійної системи, а також принципів і механізмів взаємодії прокуратури з іншими органами державної влади.
Відомо, що місце та роль державного органу в системі державної влади визначається його цілями (завданнями), функціями та повноваженнями. Головні функції прокуратури України сформульовані в новій Конституції України сформульовані в новій Конституції Україні. В ст. 121 значиться, що прокуратура України становить єдину систему, на яку покладається :
1) підтримання державного обвинувачення в суді
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом
3) нагляд за додержаннямзаконів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян .
Висновки
Отже, особливим видом державних органів, який не належить до жодного виду органів державної влади, є органи прокуратури. На прокуратуру України покладається підтримання державного обвинувачення у суді; представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом; нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, обвинувачених у тому чи іншому правопорушенні.
Одночасно згідно з п. 9 Перехідних положень Конституції України прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів та до сформування досудового слідства і введення в дію законів, які регулюють їх функціонування.
Прокуратура України - єдина централізована система з підпорядкуванням нижчих прокурорів вищестоящим і Генеральному прокуророві України.
Відповідно до Конституції України Генеральний прокурор призначається за згодою Верховної Ради Президентом України.
Організація і діяльність прокуратури України відповідає усім демократичним принципам. Хоч з розпадом Радянського Союзу експерти Ради Європи, та й інші радикальні реформатори дуже прискіпливо шукали прокурорські інструменти, які сіперечили б демократичним принципам права, але, по суті іх так і не знайшли. Організація і діяльність прокуратури України не суперечить таким фундаментальним демократичним принципам права; як: відповідність загальнолюдським цінностям і забезпечиннюзаконності; демократизму закону, на основі якого створена і функціонує прокуратура; гуманізм при застосуванні норм права; рівність усіх перед законом; відповідальність особи згідно з законом за наявності вини; відкритість діяльності прокуратури і іі доступність для простих людей; поєднання єдиноначальності і колегіальності в роботі-та інши демократичні засади організаціі і діяльності прокуратури. А якщо окремі працівники прокуратури й порушують іх, то це аж ніяк не означає, що вся прокурорська система є недемократичною.
Реформування прокуратури України і наближення її до високодемократичних державних зарубіжних інституцій має здійснюватися з урахуванням наших реалій.
Список використаної літератури
1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Голос України. - 1996. -13 липня.
2. Закон України "Про прокуратуру": Прийнятий 5 листопада 1991 р. // Голос України. - 1991. - № 53.
3. Абрамов Н. О прокуратуре: общий надзор и предъявление исков в судах // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1998. - №4.- С.3-5.
4. Вернидубов І. Функції прокуратури на перехідний період. //Право України.- 2001.- №2.- С.7.
5. Грошевой Ю.М. Прокурорский надзор в Украине. Учеб.пособие.- К., 1993.- С.96.
6. Давиденко Л. Функції прокуратури України згідно з Конституцією України: пропозиції до законодавства. // Право України.- 2002.- №6.- С.10-12.
7. Коментар до Конституції України: Наук.-популярне вид. - К.: Ін.-т законодавства Верховної Ради України, 1996.- 376с.
8. Конституція України - основа подальшого розвитку законодавства: 36. наук, праць. - Вип. 2. - К.: Ін-т законодавства Верховної Ради У країни, 1997. - 320 с.
9. Корж В. Актуальні питання подальшого реформування органів прокуратури. // Право України.- 1998.- №5.- С.37-38.
10. Наш Г. Історія українського народу. - К.: Богдана, 1993.- 248с.
11. Современные зарубежные конституции: Сб. док. по конституц. праву зарубеж. стран. - М., 1996. - 284 с.
12. Шумський П.В. Прокуратура. Гарантія свободи - гарантія проти сваволі. // Віче.- 2003.- №2.- С.48.
13. Шумський П.В. Прокуратура - її місце та роль в державі. // Право України.- 2002.- №8.- С.40-43.
14. Юридичний енциклопедичний словник.- М.,1997.- С.365.

 
 

Цікаве

Загрузка...