WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституційні основи прокуратури - Реферат

Конституційні основи прокуратури - Реферат

правильним застосуванням законів міськими, районними органами, установами, підприємствами, організаціями.
В Україні існують також спеціалізовані прокуратури. В межах своєї компетенції вони здійснюють нагляд за дотриманням законності в тій сфері, яка є об'єктом нагляду. Зокрема, це прокуратури по нагляду за дотриманням кримінально-виконавчого законодавства. Вони діють на правах міжрайонних з підпорядкуванням прокурорам областей. Ці прокуратури здійснюють нагляд за дотриманням і правильним застосуванням законів в установах виконання покарань.
До спеціалізованих прокуратур належать також природоохоронні прокуратури. Вони діють на правах міжрайонних з підпорядкуванням прокурорам областей. До їх компетенції входить здійснення нагляду за дотриманням і правильним застосуванням законів про охорону навколишнього природного середовища органами, підприємствами, установами, організаціями, розслідують кримінальні справи про порушення природоохоронного законодавства.
Структура органів прокуратури по нагляду за дотриманням законів у Збройних Силах побудована із врахуванням організації Збройних Сил України. До органів прокуратури по нагляду за дотриманням законів у Збройних Силах належить Управління нагляду за дотриманням законів у ЗбройнихСилах і оборонній промисловості Генеральної прокуратури, військові прокуратури округів, флоту, гарнізонів. Ці органи прокуратури здійснюють нагляд за дотриманням і правильним використанням законів у Збройних Силах, прикордонних військах, військах внутрішньої та конвойної охорони, цивільної оборони, військових формуваннях, які створюються Верховною Радою.
Військові прокуратури провадять попереднє слідство у справах про злочини, вчинені:
- військовослужбовцями Збройних Сил, Прикордонних військ, Служби безпеки України, військ внутрішньої та конвойної охорони Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Чорноморського флоту та інших військових формувань, дислокованих на Україні, а також військовозобов'язаними під час проходження ними зборів;
- службовцями Збройних Сил і інших військових формувань у зв'язку з виконанням службових обов'язків або скоєні в розташуванні військових частин, установ, навчальних закладів, підприємств чи організацій Збройних Сил та інших військових формувань;
- групою осіб, якщо один із злочинців є військовим або скоєний за участю військовослужбовця на території військової частини .
3. Місце прокуратури в системі державних органів
Першого грудня 1994 року виповнилося три роки з часу введення в дію Закону України "Про прокуратуру". яким було створено єдину централізовану систему прокурорських органів нашої країни.
Хоча названий Закон багато в чому копіював нормативні акти колишнього Радянського Союзу, які регламентували діяльність прокуратури, у ряді випадків він звужував її функції. Це стосувалося насамперед захисту прав особи, здійснення витого нагляду за додержанням законів у діяльності господарюючих суб'єктів, ви кони пня судових рішень та ін. Тобто нав'язувалась практика більшості розвинутих країн Європи і Америки. Однак, на наш погляд, не було передчасним, оскільки громадяни в багатьох випадках не спроможні самі реально захистити свої права. Та й у діяльності господарюючих суб'єктів, як підтвердив час, не завжди додержується законність. Не випадково нещодавно Верховною Радою України були прийняті зміни й доповнення до Закону України "Про проку-ратуру", якими ці обмеження було знято. На сторінках преси, в тому числі юридичної, на наукових конференціях, у виступах ряду працівників, в тому числі високопоставлених державних функціонерів, продовжує обговорюватися питання про місце органів прокуратури в системі державної влади. Причому це питання все більше загострюється в зв'язку з підготовкою правової реформи, яка справить істотний вплив на державне будівництво в суверенній Україні, оскільки матиме далеко не другорядне значення для врівноваження різних гілок влади.
Світовий досвід провідних держав свідчить, про те що зміни способу виробництва як і економічною базису обов'язково тягне структурні зміни в надбудові держави. Не залишилась осторонь і Україна яка здобувши незалежність намітила для себе для себе черговим етапом розвитку ринкові відносини. За цих умов визначення місця прокуратури в системі органів види має ключове значення дія сутності прокурорської системи функцій прокуратури п правового статус організаційного будівництва форм і методів діяльності.
Отже, функції й повноваження прокуратури, цілі. завдання й характер її діяльності залежать насамперед під її місця в системі поділу влади. Відповіді на останнє питання не дають ні правова наука, яка вивчає діяльність прокуратури в окремих сферах правовідносин, ні чинні закони. які цю діяльність регламентують.
Відомо, що Конституція України в ст. 121 істотно обмежила функції, які здійснювала раніше прокуратура, залишивши лише: підтримання державного обвинувачення в суді; представництво інтересів громадянина або держави у суді у випадках визначених законом; нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень в кримінальних справах. :і також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян .
В умовах перехідного періоду із зрозумілою тривогою ми спостерігаємо, що держава усе більше заглиблюється в соціально-економічну і правову нестабільність, масові порушення законності, корупцію та організовану злочинність. Тому прокуратура, як ніколи, має бути сильною і незалежною від відомчого впливу.
До Генерального прокурора, до органів прокуратури на місцях звертаються народні депутати, громадяни з проханням покласти край при-чинам масових порушень законності. Усе це свідчить про те, що у найближчому майбутньому прокуратура має посісти самостійне місце в системі органів державної влади.
4. Конституційне регулювання діяльності прокуратури
З проголошенням України суверенною державою об'єктивно виникла необхідність у реформуванні державного апарату, зокрема прокуратури. Цей процес прискорився і набрав більш конкретних форм у зв'язку з вступом України до Ради Європи і прийняття Конституції

 
 

Цікаве

Загрузка...