WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування - Реферат

Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування - Реферат

ради.
Сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної, обласної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.
Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.
Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.
Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування доводяться до відома населення. На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
3. Пропозиції щодо посилення контролю актів органів
і посадових осіб місцевого самоврядування
Кабінет Міністрів України в березні 2007 року запропонував запровадити державну реєстрацію нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Відповідний проект закону, розроблений Міністерством юстиції, був затверджений під час одного із урядових засідань.
Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Кодексу адміністративного судочинства України.
Законопроект пропонує встановити, що нормативно-правові акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування набувають чинності лише за умови їх подання в установленому порядку на державну реєстрацію. Проектом закону також пропонується надати право органам Міністерства юстиції оскаржувати до суду акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України.
Чинним законодавством України не передбачено обов'язку органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснювати державну реєстрацію нормативно-правових актів, які вони ухвалюють. Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, такий стан речей унеможливлює контроль держави за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування в частині прийняття ними власних нормативно-правових актів.
Як наслідок - відсутнє ведення державного обліку, створення фонду цих актів і підтримання їх у контрольному стані. Це в подальшому створює передумови для порушення з боку органів, посадових осіб місцевого самоврядування Конституції і законів України, прав, свобод і законних інтересів громадян.
Пропонується Закон України "Про місцеве самоврядування" доповнити статтею 591, в якій було б зазначено наступне:
1. Нормативно-правові акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають державній реєстрації.
2. Державну реєстрацію нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюють органи Міністерства юстиції України:
обласних, Київської та Севастопольської міських рад, голів обласних, Севастопольської міської рад та Київського міського голови - головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі;
сільських, селищних, міських, районних у містах рад, їх виконавчих комітетів, районних рад, сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах, районних рад - районні, міські (міст обласного значення), міськрайонні, районні у містах управління юстиції.
3. Для проведення державної реєстрації нормативно-правового акта орган або посадова особа місцевого самоврядування протягом п'яти робочих днів після його прийняття подає відповідному органу Міністерства юстиції України оригінал та дві завірені ним копії нормативно-правового акта на паперовому та електронному носіях.
4. Державна реєстрація нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, протягом 15 робочих днів після надходження їх до відповідного органу Міністерства юстиції України.
5. Для проведення державної реєстрації орган Міністерства юстиції України перевіряє нормативно-правовий акт органу або посадової особи місцевого самоврядування на відповідність Конституції та законам України і включає його до державного реєстру нормативно-правових актів, про що повідомляє орган або посадову особа місцевого самоврядування, які його прийняли.
У разі виявлення невідповідності нормативно-правового акта органу чи посадової особи місцевого самоврядування Конституції чи законам України орган Міністерства юстиції України вмотивовано відмовляє у проведенні державної реєстрації цього нормативно-правового акта та повертає його оригінал органу чи посадовій особі місцевого самоврядування, які його видали. Одночасно орган Міністерства юстиції України оскаржує такий акт до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України, про що повідомляє орган чи посадову особу місцевого самоврядування, які видали нормативно-правовий акт.
ІІІ. Підсумки доповіді
Таким чином, основним джерелом права у сучасній Україні є нормативно-правовий акт. Із теорії права відомо, що будь-який нормативно-правовий акт (закон, указ, декрет, постанова, розпорядження, тощо) має межі своєї дії в трьох основних, так би мовити, "іпостасях": у часі, просторі та за колом осіб. Правотворчість органів місцевого самоврядування примикає до правотворчостідержавних органів і водночас утворює особливий, відокремлений від держави вид правотворчої діяльності. Право створювати і приймати нормативно-правові акти (рішення) надається представницьким органам місцевого самоврядування і посадовим особам муніципальних утворень міста, селища, села.
Органи місцевого самоврядування (наприклад, Ради народних депутатів районів у містах) утворюються населенням для вирішення завдань місцевого значення, їх рішення діють у суворо визначених територіальних рамках.
Згідно статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні": Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.
Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Законом. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування доводяться до відома населення.
Кабінет Міністрів України пропонує запровадити державну реєстрацію нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Відповідний проект закону, розроблений Міністерством юстиції, затверджений сьогодні у ході урядового засідання.
Як повідомила заступник Міністра юстиції Інна Ємельянова, проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Кодексу адміністративного судочинства України.
Чинним законодавством України не передбачено обов'язку органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснювати державну реєстрацію нормативно-правових актів, які вони приймають. Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, такий стан речей унеможливлює контроль держави за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування в частині прийняття ними власних нормативно-правових актів. Внаслідок цього відсутнє ведення державного обліку, створення фонду цих актів і підтримання їх у контрольному стані, що в подальшому створює передумови для порушення органами, посадовими особами місцевого самоврядування Конституції і законів України, прав, свобод і законних інтересів громадян при прийнятті нових нормативно-правових актів.
Законопроектом пропонується встановити, що нормативно-правові акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування набирають чинності лише за умови їх подання в установленому порядку на державну реєстрацію. Проектом закону також пропонується надати право органам Міністерства юстиції оскаржувати до суду акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України.
Використана література
1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (зі змінами, внесеними згідно із Законом №2222-IV від 08.12.2004 р.). - К.: Велес, 2007. - 48 с.
2. Конституция Автономной Респубтики Крым от 21 октября 1998 года Затв. Законом України від 23 грудня 1998 року // Крымские Известия, 1998 - 27 октября.
3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року. - К.: Парламентське вид-во, 1997.
4. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). - К.: Атіка, 2000.
5. Воронов М.П. Місцеве самоврядування та його акти: Навч. посібник. - К.: Право, 1992.
6. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування. - К.: Юрінком Інтер, 2001.
7. Конституційне право України / За ред. доктора юрид. наук, проф. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 1999. - 735 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...